atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Apmācības 12. novembrī "MK noteikumu Nr.662 14. pielikuma sagatavošana ..."

(updated by Didzis Liepiņš VISMA ‎07-11-2018 17:52 )

12. novembrī, 09:00-13:30 (Pieejamas 5 vietas)

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Saskaņā ar 2017. gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" iestādēm jāapkopo un jāsniedz informāciju par amatu vietām un darbinieku atlīdzību. Horizon ir nodrošināta iespēja sagatavot Valsts kancelejai iesniedzamo 14. pielikuma atskaiti, apkopojot nepieciešamo informāciju datnēs.


Lai atskaite tiktu sagatavota korekti, apmācību laikā iegūsiet nepieciešamās zināšanas par:

  • datiem, kas tiek iekļauti datnēs;
  • datu uzkrāšanas priekšnosacījumiem;
  • atskaites sagatavošanas savstarpējām atkarībām.

Kāds būs ieguvums Jūsu ikdienas darbā pēc apmācību apmeklēšanas?

  • Izprotot atskaites sagatavošanas funkcionalitāti, varēsiet kvalitatīvi sagatavot atskaiti nosūtīšanai Finanšu ministrijai;
  • Pēc atskaites datņu pārbaudes saņemot no Finanšu ministrijas apkopotos failus, varēsiet analizēt iesūtītās kļūdas vai nepilnības, ja tādas tiks konstatētas;
  • Saņemsiet izsmeļošu apmācību materiālu ar skaidrojumiem un piemēriem.


Vairāk par apmācībām - https://www.visma.lv/apmacibas/aktualie-seminari/mk-noteikumu-nr.-662-14.-pielikuma-sagatavoana/