Horizon apgādes dokumentu, kuri satur atšķirīgus PVN darījumu veidus, apstrāde

autors Mija Zaļūksne
Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2018. gada sākumā izteiktos iebildumus par PVN apgrieztās maksāšanas kārtību Latvijā, kā arī 2018.gada 7.jūnijā izsūtīto oficiālo paziņojumu par Latvijas pienākumu neizpildi attiecībā uz valstī ieviesto PVN reversu būvizstrādājumu, plaša patēriņa elektronikas un sadzīves elektrotehnikas piegādēm, pastāv iespēja, ka tuvākajā laikā var tikt atkārtoti mainīta PVN piemērošanas kārtība. Tāpēc esam pieņēmuši lēmumu uz laiku atlikt izmaiņu iestrādi programmā.
 
Lai gadījumos, kad apgādes dokuments satur atšķirīgus PVN darījumu veidus (vienā dokumentā parastā un apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība), nodrošinātu korektu RVS Horizon darbību,  šobrīd programmā ir nepieciešams ievadīt vairākus dokumentus atbilstoši PVN darījumu veidiem. Iemesls tam ir vēsturisks - RVS Horizon apgādes / realizācijas, kā arī PVN deklarācijas aprēķina principi vienmēr ir balstījušies uz pieņēmumu, ka PVN darījuma veids tiek attiecināts uz dokumentu nevis tā rindām.

Apzinoties, ka šāda dokumentu apstrāde šobrīd rada papildus neērtības, bijām uzsākuši darbu pie nepieciešamo izmaiņu priekšizpētes, par ko esam minējuši Horizon klientu dienās kā arī klientu forumā. Ņemot vērā iespējamās izmaiņas PVN piemērošanas kārtībā, kā arī izvērtējot izmaiņu sarežģītību un apjomu, esam pieņēmuši lēmumu šobrīd neturpināt izmaiņu iestrādi programmā. Turpināsim klientus informēt par notikumu attīstību šajā jomā. 
5 Komentāri

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām