Mijn Communities
Help

Datum en numerieke notatie

15-02-2022 13:08 (Bijgewerkt op 11-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 1346 Weergaven

In de nieuwe Template Editor is het mogelijk om een datum of een getal, die bij het genereren van een document vanuit de bronmodule wordt aangeleverd, op te maken.

 

Bij het genereren van een document worden de aangeleverde gegevens vanuit de bronmodule normaal gesproken ongewijzigd samengevoegd met de template. Alle waarden worden dan één op één als tekst in het document opgenomen. Bij het invoegen van een samenvoegveld zijn de opties Datum-/tijdnotatie en Numerieke notatie beschikbaar om een datum of een getal eerst op te maken voordat ze in het document worden opgenomen.


Datum

Met de optie Datum-/tijdnotatie is het mogelijk om de ontvangen waarde op te maken volgens een bepaald patroon. Hiervoor zijn een reeks codes beschikbaar om een patroon samen te stellen:

 

 • d             het cijfer van de dag zonder voorloopnul
 • dd           het cijfer van de dag met voorloopnul
 • dddd      de naam van de dag
 • M            het cijfer van de maand zonder voorloopnul
 • MM         het cijfer van de maand met voorloopnul
 • MMM     de afgekorte naam van de maand
 • MMMM  de volledige naam van de maand
 • yy           de laatste twee cijfers van het jaar
 • yyyy       alle cijfers van het jaar
 • h             het cijfer van het uur zonder voorloopnul
 • HH         het cijfer van het uur met voorloopnul
 • mm        het cijfer van de minuten met voorloopnul
 • ss           het cijfer van de seconden met voorloopnul

Tijdens het genereren van het document wordt gekeken of de waarde voldoet aan bepaalde eisen, zodat de opgegeven formattering kan worden toegepast. Bij het opmaken van een datum is het van belang dat de waarde wordt herkend als een datum. Leidend hiervoor zijn de regionale instellingen van de computer waarop het document wordt gegenereerd. Dit is een server binnen de infrastructuur van Visma, en deze zijn ingesteld op Nederlands. Bij de Nederlandse regionale instellingen worden datums geschreven als 31-12-2021, met als eerste de dag, dan de maand en dan het jaar. 

 

Een eenvoudige richtlijn bij het opmaken van datums is dat de maand in het midden moet staan en het jaar moet herkenbaar zijn. Zo kunnen de volgende waarden worden gebruikt bij het anders opmaken van een datum:

 

 • 31-12-2021
 • 2021-12-28
 • 31-12-21
 • 31/12/21
 • 31.12.21
 • 31 december 2021
 • 31 January 2021 (engelse benaming)

 

Als de maand niet in het midden staat dan wordt de datum verkeerd geïnterpreteerd. Dan wordt óf de foute datum getoond, of de originele waarde uit de bronmodule wordt getoond. Bijvoorbeeld:

 

 • 2021-31-12    wordt niet geformatteerd (originele waarde wordt getoond)
 • 2021-10-05    wordt foutief getoond als 5 oktober in plaats van 10 mei

 

Tijd

Tijden worden volgens de Nederlandse regionale instellingen geschreven met een dubbele punt: 23:59:59. Het opmaken van tijden kent in de Nederlandse regionale instellingen niet veel mogelijkheden. Alleen het schrijven van het uur met of zonder voorloopnul kan een zinvolle formattering zijn door respectivelijk 'HH' of 'h' te gebruiken. Omdat in de Nederlandse regionale instelleingen geen AM of PM wordt gebruikt is het niet mogelijk om tijden die als 10:59:59 PM worden doorgeven op te maken. Deze zal  toch als 10:59 worden getoond in plaats van 22:59, omdat AM en PM volgens de Nederlandse regionale instellingen niet worden hekend.

 

Numeriek

De waarde van het samenvoegveld wordt aangepast als het een numerieke waarde bevat. De volgende codes zijn beschikbaar om een patroon samen te stellen:

 • #             optionele getal positie; als er geen waarde is dan wordt niets getoond
 • 0             verplichte getal positie; als er geen waarde is dan wordt 0 getoond
 • .              decimaalsymbool
 • ,              duizendtallenscheidingssymbool
 • C2           code voor een bedrag met twee decimalen (bijvoorbeeld € 12.345,00)


Met deze opties kun je een getal opmaken. Als de waarde van het samenvoegveld 12345 is, dan kan dit met de numerieke notatie € #.###.00 wordt aangepast naar € 12.345,00. Hiervoor kan ook de code C2 als patroon worden gebruikt. 

 

Bij het toepassen van numerieke notatie is de werking afhankelijk van de gebruikte decimaal- en duizendtallen-symbolen in de waarde van het samenvoegveld. Alleen een getal zonder scheidingstekens (12345) of een getal met een komma als decimaalscheidingsteken en/of een punt als duizendtallenscheidingsteken (12345,00 of 12.345 of 12.345,00) wordt herkend als een getal.

Echter, het symbool om het decimaalteken in het patroon te voegen is een . (punt) en het
symbool om een duizendtallenscheidingsteken in te voegen is een , (komma). Een punt betekent in de context van een notatiepatroon ‘op deze plek moet het decimaalteken volgens de regionale instellingen worden ingevoegd’. Volgens de Nederlandse regionale instellingen is dat een komma, en dus precies andersom. Een komma betekent ‘op deze plek moet een
duizendtallenscheidingsteken volgens de regionale instellingen worden ingevoegd’, hetgeen een punt is volgende de Nederlandse regionale instellingen. Dit kan wat verwarrend zijn en daarom is C2 wellicht een eenvoudigere optie.

 

Bij het samenstellen van een patroon kan ook gebruik worden gemaakt van andere tekens, zoals hierboven het euro-teken is opgenomen in € #.###.00. Voorbeelden zijn een dollar- of pond-teken, haken, plus- en minustekens en groter-dan- of kleiner-dan-tekens.

 

Opmerking: vanwege de hierboven genoemde afhankelijkheden verdient het de voorkeur om de waarde al in het juiste formaat vanuit de bronmodule aan te leveren, en om zo min mogelijk gebruik te maken van het achteraf formatteren van datums en numerieke waarden. Bij toekomstige wijzigingen in één van deze afhankelijkheden kan dit resulteren in handmatige aanpassingen van veel templates.