Mijn Communities
Help

AVG Informatie

07-01-2020 20:18 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 415 Weergaven

Algemene informatie

Je vind de algemene informatie over de AVG hier.

Doelbinding

Deze applicatie heeft als doel de persoonsgegevens die beschikbaar komen vanuit de payroll systemen om te zetten in een loonaangiftebericht conform de specificaties van de Belastingdienst en eventueel de pensioenuitvoerder.

Alle persoonsgegevens in deze applicatie zijn enkel en alleen voor het uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers en de Belastingdienst/pensioenuitvoerder.

Bewaartermijnen

Deze applicatie biedt de mogelijkheid correcties op gegevens toe tot 5 jaar terug uit te voeren, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Raet conformeert zich voor deze applicatie aan de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Recht op vergetelheid

Binnen de applicatie zijn geen persoonsgegevens te verwijderen. De fiscale bewaarplicht van 7 jaar prevaleert boven het recht op vergetelheid.

Toegang tot gegevens

Via Gebruikersbeheer in het Youforce portaal zijn medewerkers te autoriseren voor toegang tot de applicatie.

Als gebruikers geen toegang meer mogen hebben tot de applicatie, is hun autorisatie via Gebruikersbeheer in het Youforce portaal te beëindigen.

Deze applicatie is voor een beperkte groep professionele gebruikers.

De autorisatie is gebaseerd op toegang tot een loonheffingennummer. Iemand met toegang tot een loonheffingennummer heeft ook toegang tot alle personen/dienstverbanden van dat loonheffingennummer.

Op de autorisatie is een logging aanwezig. Op dit moment is nog geen toegang mogelijk tot deze logging. Raet werkt aan een oplossing en communiceert hierover via de release notes.

De logging van de autorisatie is op te vragen bij het Service Center van Raet.

Waar gaan persoonsgegevens naar toe?

Intern

Deze applicatie verstrekt geen persoonsgegevens aan andere Raet applicaties.

Externe partijen

Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen.

Loonaangifte berichten

  • Belastingdienst

Pensioenaangifte berichten

  • TKP
  • Syntrus
  • BeFrank
  • AZL

De optie Download werknemergegevens in de applicatie produceert een csv-bestand met een opsomming van de persoonsgegevens die de applicatie verzendt.

Voor bovenstaande partijen is een wettelijke grondslag om persoonsgebonden gegevens te mogen ontvangen.

 

Publishing Date: 2/28/2019
Medewerkers