Mijn Communities
Help

Releases Youforce Loonaangifte

Sorteren op:
Oplevering loonaangifte 2024 Ook dit jaar heeft de Belastingdienst weer enkele wijzigingen doorgevoerd voor het nieuwe fiscale jaar. De fiscale wijzigingen worden toegepast in de salarisverwerking en aangeleverd aan de Loonaangifte applicatie. Vanaf release 2023-12 kan je de menu-optie Loonaangifte 2024 gebruiken, waarmee je de loonaangiftes kunt insturen voor het belastingjaar 2024. Voor informatie over inhoudelijke wijzigingen in de loonbelastingwetgeving verwijzen wij je naar de publicaties van jouw payroll systeem. Fiscaal jaar 2016 Per 1 januari 2024 zal het fiscaal jaar 2016 uit het menu van de applicatie Loonaangifte verdwijnen. Actie  Als je fiscale informatie over 2016 nog langer wilt bewaren, dan kun je dit eventueel tot 1 januari 2024 downloaden en bewaren. Fiscaal jaar 2017 Per 1 april 2024 zal het fiscaal jaar 2017 op de 'read only' modus worden gezet. Vanaf deze datum neemt de Belastingdienst geen correcties meer in behandeling en kun je dus geen wijzigingen meer doorvoeren op dit fiscale jaar.
Volledig artikel weergeven
05-12-2023 09:00
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 453 Weergaven
Update Online Help We hebben de online handleiding geüpdatet met de signaleringen voor 2023. Enkelvoudig muteren 2022 Als je wijzigingen in een loonaangifte over het vorig aangiftejaar wilt doorvoeren en je kunt deze wijzigingen niet (meer) doorvoeren via het payroll systeem, dan kun je in de Loonaangifte applicatie gebruik maken van menukeuze Enkelvoudig Muteren.  Let op: deze menu optie is per 1 februari 2023 beschikbaar. De Belastingdienst accepteert namelijk vóór deze datum nog geen correcties over het voorgaande fiscale jaar.
Volledig artikel weergeven
23-01-2023 10:48
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1312 Weergaven
Oplevering loonaangifte 2023 Ook dit jaar heeft de Belastingdienst weer enkele wijzigingen doorgevoerd voor het nieuwe fiscale jaar. De fiscale wijzigingen worden toegepast in de salarisverwerking en aangeleverd aan de Loonaangifte applicatie. Vanaf release 2022-12 kan je de menu-optie Loonaangifte 2023 gebruiken, waarmee je de loonaangiftes kunt insturen voor het belastingjaar 2023. Voor informatie over inhoudelijke wijzigingen in de loonbelastingwetgeving verwijzen wij je naar de publicaties van jouw payroll systeem. Fiscaal jaar 2015 Per 1 januari 2023 zal het fiscaal jaar 2015 uit het menu van de applicatie Loonaangifte verdwijnen. Actie  Als je fiscale informatie over 2015 nog langer wilt bewaren, dan kun je dit eventueel tot 1 januari 2023 downloaden en bewaren. Fiscaal jaar 2017 Per 1 april 2023 zal het fiscaal jaar 2017 op de 'read only' modus worden gezet. Vanaf deze datum neemt de Belastingdienst geen correcties meer in behandeling en kun je dus geen wijzigingen meer doorvoeren op dit fiscale jaar. Actie Als je nog wijzigingen wilt doorvoeren voor het fiscale jaar 2017, dan kan je dit nog tot uiterlijk 31 maart 2023 doen.  
Volledig artikel weergeven
18-11-2022 14:18 (Bijgewerkt op 23-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1271 Weergaven
Mededelingen  Fiscaal Jaar 2016  Bij de Belastingdienst is het vanaf 1 april 2022 niet meer mogelijk om wijzigingen op LB/PVV in te sturen die betrekking hebben op het fiscaal jaar 2016. Om deze reden is het fiscaal jaar 2016 op 'read only' gezet. Gewijzigde menu onderdelen Loonaangifte 2016 - Collectieve gegevens: de knop 'opslaan' is van het scherm verwijderd.  Loonaangifte 2016 - Aangifte(s) zenden: het menu onderdeel is van het scherm verwijderd. Loonaangifte 2016 - Nihilaangifte maken: het menu onderdeel is van het scherm verwijderd. Loonaangifte 2016 - Werknemergegevens > Enkelvoudig Muteren: het menu onderdeel is van het scherm verwijderd. Nieuw  'Spinner' tijdens laden scherm Waarom  Het komt soms voor dat je even moet wachten voordat een scherm in de Loonaangifte applicatie is geladen of een proces is afgehandeld. Je zag dan enige tijd een blanco scherm en het was onduidelijk dat de applicatie bezig was met de uitvoering van je opdracht. Je kon dan in de verleiding komen om de opdracht nogmaals uit te voeren. Dit verstoorde in enkele gevallen de procesafhandeling. Hoe Vanaf deze release zul je tijdens het laden een zogenaamde 'spinner' in het scherm zien.
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 09:34
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 581 Weergaven
Nieuw Loonaangifte signaleringen  Op verzoek van klanten op het Ideeënportaal is het met ingang van deze release mogelijk om een e-mail signaal te ontvangen als: de uiterste inzendtermijn van de loonaangifte dreigt te verstrijken (ter voorkoming van boetes van de Belastingdienst). je loonaangifte is afgekeurd door de Belastingdienst. In dit geval dien je er veelal voor te zorgen dat je herstelacties in het Payroll systeem doorvoert. Hoe Tegel: Loonaangifte Menu-onderdeel: Beheer Menu-item: Specificatie Aangiftes Selecteer het Loonaangiftenummer Signaal Expiratie inzendtermijn Hier kun je aanvinken dat je een signaal wilt ontvangen als de aangifte inzendtermijn dreigt te verstrijken. Geef een e-mail adres op waar je het signaal op wilt ontvangen en hoeveel dagen voor de verstrijkdatum van de inzendtermijn je het signaal wilt ontvangen. Signaal Afkeuring Loonaangifte Hier kun je aanvinken dat je een signaal wilt ontvangen als de ingestuurde aangifte door de Belastingdienst is afgekeurd. Je kunt een e-mail adres opgeven waar je het signaal op wilt ontvangen. NB: Het signaal wordt slechts 1 maal verstuurd (dit om te voorkomen, dat deze signalen als 'spam' worden gekenmerkt). Gewijzigd en verbeterd Herstel taalfouten Op enkele schermen stond de term 'BelastingDienst'. Dit is aangepast naar 'Belastingdienst'. In het menu 'afdrukken aangifteberichten' stond een submenu 'mutatieverslag collectieve muteren'. Dit is aangepast naar 'mutatieverslag collectief muteren'. Format aanpassing downloads De downloads uit de loonaangifte waren in het tekst formaat (*.txt). Vanaf deze release zal het formaat van de downloads worden gewijzigd naar *.csv (tab). Door de aanpassing is het eenvoudiger geworden om -vanuit de .zip file -direct het (dan) csv bestand uit te pakken naar Excel -en deze middels de Excel lint functie "data" - "tekst naar kolommen" -de tekst in kolommen te converteren. Onderstaand ter visuele ondersteuning. Na het unzippen van het bestand, kunt u de csv file dubbelklikken -waardoor de csv file zich -zoals onderstaand te zien -in Excel zal openen. Selecteer kolom A (de gehele kolom). Kies optie "Data" in het lint Selecteer de optie Text to Columns Klik vervolgens een aantal keer op "volgende" in de wizzard.  Publishing Date : 5/27/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 16:33 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 753 Weergaven
Nieuw  Mutatieverslag collectief muteren Waarom  Het was nog niet mogelijk om een mutatieverslag aan te maken van de handmatig ingevoerde veranderingen van de collectieve gegevens. Hierdoor kon u niet zien wie welke wijziging in de collectieve gegevens, bijvoorbeeld afdrachtvermindering Speur -en Ontwikkelingswerk, had ingevoerd en ook niet wanneer dit was gedaan. Vanaf deze release is dit mogelijk gemaakt voor de fiscale jaren 2017 en verder. Het mutatieverslag over de fiscale jaren vóór 2017 gaan we in een volgende release opleveren. Hoe  Tegel Loonaangifte > Loonaangifte 201x > Afdrukken aangifteberichten > Mutatieverslag collectief muteren  In het scherm kunt u (per jaar) opgeven voor welk loonheffingennummer u het verslag wenst en voor welke periode(n). In het verslag dat u kunt downloaden staan de volgende gegevens: Loonheffingennr. Veldnaam Gemuteerde (nieuwe) waarde Aangifteperiode Mutatietijdstip IC-nummer v/d muteerder & Naam van de muteerder Uw actie  Er is geen actie nodig. Mutatieverslag enkelvoudig muteren Waarom  Het was nog niet mogelijk om een mutatieverslag aan te maken van de handmatig ingevoerde veranderingen in de functie Enkelvoudig muteren. Hierdoor kon u niet zien wie wijzigingen in de medewerkergegevens had ingevoerd en ook niet wanneer dit was gedaan. Vanaf deze release is dit mogelijk gemaakt voor de fiscale jaren 2017 en verder. Het mutatieverslag over de fiscale jaren vóór 2017 gaan we in een volgende release opleveren. Hoe  Tegel Loonaangifte > Loonaangifte 201x > Werknemergegevens > Mutatieverslag enkelvoudig muteren  In het scherm kunt u (per jaar) opgeven voor welk loonheffingennummer u het verslag wenst en voor welke periode(n). In het verslag dat u kunt downloaden staan de volgende gegevens: Loonheffingennr. Werknemer ID Gegevenssoort Naam van het veld Nieuwe Waarde van het veld Aangifteperiode Mutatietijdstip IC-nummer v/d muteerder & Naam van de muteerder Uw actie  Er is geen actie nodig. Specificatie van correcties in de loonaangifte - TWK's Waarom Onder Aangifte(s) zenden ziet u aan het einde van de regel een kladblokje staan waarin u kunt aflezen wat u deze maand dient te betalen. U kunt zo snel zien wat u over dat aangiftetijdvak moet betalen en ook de correcties over vorige periode(n). Het huidige aangiftetijdvak kunt u aansluiten via uw payroll systeem of de download van werknemergegevens; het totaal te betalen over de correctieperiodes wordt bijgewerkt in de download van werknemergegevens in de maanden waarop deze betrekking hebben.   In de download van de werknemergegevens zag u altijd de actuele bijgewerkte gegevens van het aangiftetijdvak. Het analyseren en verklaren van de correctietotalen in de aangifte kon hierdoor soms lastig zijn.  Vanaf deze release kunt u daarom een gedetailleerde specificatie downloaden. In deze specificatie wordt het correctietotaal gespecificeerd per periode, per medewerker, per afdracht-element. Hoe  Tegel Loonaangifte > Loonaangifte 2019 > Aangifte(s) zenden Aan het einde van de regel zie u een nieuw icoon staan naast het kladblok icoon. Als u dit aanklikt, wordt er een bestand gegenereerd. Deze zipfile kunt u vervolgens eenvoudig downloaden aan de rechterkant van uw scherm onder Download bestanden. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:19 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 661 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Ondersteuning Enkelvoudig muteren vanuit salarisverwerking Alleen voor gebruikers van Payroll Business Payroll Business biedt vanaf 2019 per inhoudingsplichtige/loonheffingennummer de mogelijkheid om gedurende een vooraf bepaald aantal salarisperioden in 2019 nog correcties aan te leveren voor aangiftejaar 2018. Om verwarring en mogelijke foutieve correcties te voorkomen, wordt voor deze inhoudingsplichtige/loonheffingennummer het gebruik van Enkelvoudig muteren in de loonaangifte applicatie geblokkeerd. Zodra in Payroll Business in de actuele salarisperiode de inrichting is gewijzigd naar 'nabetalen', dan wordt Enkelvoudig muteren actief voor de betreffende inhoudingsplichtige /loonheffingennummer. Menu: Loonaangifte 2018 > Werknemergegevens > Enkelvouding muteren Als u Enkelvoudig muteren selecteert voor 2018 en de inrichting in Payroll Business is (nog) actief om correcties over aangifteperiode 2018 aan te leveren, dan wordt voor de rij met het loonheffingennummer een waarschuwingssymbool getoond met bijbehorende melding 'Enkelvoudig muteren voor dit loonheffingennummer is nog niet vrijgegeven door uw payroll'.    Let op U moet wachten totdat in Payroll Business de inrichting voor corrigeren over 2018 inactief is geworden. Desgewenst neemt u hierover contact op met uw salarisadministratie. Publishing Date : 3/13/2019
Volledig artikel weergeven
13-03-2019 14:57 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 381 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Enkelvoudig muteren werknemergegevens voor 2018 Vanaf 4 februari kunt u met Enkelvoudig muteren handmatig in de loonaangifte over het jaar 2018 correcties op persoonsniveau opgeven. De mutaties worden als losse correctieberichten verstuurd naar de Belastingdienst en/of uw pensioenfonds die gebruik maakt van bestandsuitwisseling via de pensioenaangifteberichten. Via de onderstaande stappen gaat u naar Enkelvoudig muteren van werknemergegevens: Loonaangifte > Loonaangifte 2018 > Werknemergegevens > Enkelvoudig muteren Nadat u een mutatie bij een medewerker heeft vastgelegd en op de knop Opslaan heeft geklikt, verschijnt de volgende melding op het scherm: Let op: De geselecteerde aangifte wordt herberekend. Getoonde gegevens zijn mogelijk niet actueel. Na elke mutatie wordt op de achtergrond een nieuw actueel aangiftebeeld samengesteld. Zodra dit is afgerond, ziet u de actuele gegevens bij de door u gemuteerde medewerkers. Voordat een bericht naar de Belastingdienst wordt verzonden, worden alle werknemermutaties verwerkt in het nieuwe aangiftebeeld. Let op: gebruikers van Payroll Business worden dringend geadviseerd in de loonaangifte de optie "Enkelvoudig muteren voor 2018" uitsluitend te gebruiken nadat de salarisverwerking van Payroll Business de TWK mutaties over 2018 als nabetalingen heeft berekend. Publishing Date : 1/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-01-2019 19:59 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 309 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Enkelvoudig muteren Pad: Loonaangifte 2021 > Werknemergegevens > Enkelvoudig muteren Op 1 februari 2022 geven we de mogelijkheid vrij tot het vastleggen van Enkelvoudig muteren voor het fiscale jaar 2021.
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 11:38 (Bijgewerkt op 21-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 633 Weergaven
Mededelingen Update Online Help Bij de release van januari is de online handleiding geüpdatet. Nieuw Enkelvoudig muteren 2021 Als je wijzigingen in je loonaangifte over een vorig aangiftejaar wilt doorvoeren, maar je kunt deze wijzigingen niet (meer) doorvoeren gebruik makend van je Payroll systeem, dan kunt je in de Loonaangifte applicatie gebruik maken van 'Enkelvoudig Muteren', zie Loonaangifte 2021 - Werknemergegevens - Enkelvoudig Muteren. Let op: deze menu optie komt beschikbaar per kalenderdatum 1 februari 2022. De Belastingdienst accepteert namelijk voor deze datum nog geen correcties over het voorgaand fiscale jaar. Gewijzigd en verbeterd Verwijdering Fiscaal Jaar 2014 Als gevolg van het expireren van wettelijke bewaartermijn, is het fiscale jaar 2014 uit het Loonaangifte menu verwijderd. Als je toch nog zaken wilt bewaren van het fiscale jaar 2014, dan kun je dit nog veilig stellen (downloaden) tot 1 januari 2022.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 13:45
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 761 Weergaven
Mededelingen  Oplevering jaarwerk 2021-2022 Ook dit jaar heeft de Belastingdienst weer enkele wijzigingen doorgevoerd voor het nieuwe fiscale jaar. De fiscale wijzigingen worden toegepast in de salarisverwerking en aangeleverd aan de Loonaangifte applicatie. Vanaf deze release kun je de menu-optie Loonaangifte 2022 gebruiken, waarmee je de loonaangiftes kunt insturen voor het belastingjaar 2022. Voor informatie over inhoudelijke wijzigingen in de loonbelastingwetgeving verwijzen wij je naar de publicaties van jouw Payroll systeem. Fiscaal jaar 2014 Per 1 januari 2022 zal het fiscaal jaar 2014 uit het menu van de applicatie Loonaangifte verdwijnen. Actie  Als je fiscale informatie over 2014 nog langer wilt bewaren, dan kun je dit eventueel tot 1 januari 2022 downloaden en bewaren. Fiscaal jaar 2016 Per 1 april 2022 zal het fiscaal jaar 2016 op de 'read only' modus worden gezet. Vanaf deze datum neemt de Belastingdienst geen correcties meer in behandeling en kun je dus geen wijzigingen meer doorvoeren op dit fiscale jaar. Actie  Als je nog wijzigingen wilt doorvoeren voor het fiscale jaar 2016, dan kan je dit nog tot uiterlijk 31-03-2022 doen. Publishing Date : 11/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 18:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 733 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Harmonisatie introductiepagina's Melding Bij enkele aangiftejaren was de informatie op de introductiepagina onjuist. Oplossing We hebben ervoor gezord dat de introductiepagina voor alle jaren gelijk is en de juiste informatie bevat.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 705 Weergaven
Mededeling Klanttevredenheidsonderzoek Om de klanttevredenheid te meten van de module Loonaangifte is pNPS doorgevoerd vanaf de juni release. Om het gebruikersgemak van recent doorgevoerde aanpassingen te meten in de module Loonaangifte zal ook CES worden doorgevoerd vanaf de juni release. Het bovenstaande betekent, dat je periodiek gevraagd kunt worden om je mening te geven (tevredenheid) over de applicatie. Daarnaast kan het voorkomen dat je gevraagd wordt om je mening te geven (tevredenheid) over een recent doorgevoerde aanpassing in de applicatie. Gewijzigd en verbeterd  Speciale tekens vastleggen  Waarom Pad: Beheer > Specificatie Aangiftes Enkele bijzondere tekens (zoals het minus teken) konden niet worden vastgelegd in; Veld E-mail - van de contactpersoon - bij automatisch zenden. Veld Afleveradres E-Mail - van het menu-onderdeel signaleringen Met ingang van deze release is de toegestane tekenset uitgebreid, waardoor je ook bijzondere tekens in het e-mailadres kunt vastleggen. Opgeloste meldingen  Waarde 83 niet op te geven bij Code aarde arbeidsverhouding (change 2704097) Melding Het is niet mogelijk om bij Enkelvoudig muteren in het fiscale jaar 2020 de waarde 83 op te voeren in het veld Code aard arbeidsverhouding. Oplossing  Met ingang van deze release is dit aangepast. Opgeven van waarde 83 is nu mogelijk. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 19:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 681 Weergaven
Mededeling Keuze Loonaangifte 2013 vervallen Waarom Vanwege het verlopen van de wettelijke bewaartermijn, hebben we het fiscaal jaar 2013 verwijderd uit het menu binnen de applicatie Loonaangifte. Actie Als je nog loonaangiftes wilt bewaren voor je eigen administratie, dan kun je dit nog tot 27 maart 2021 doen.
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 20:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 683 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Weergave IKV in HCL Waarom Het komt steeds vaker voor dat medewerkers meer dan 1 nummer inkomstenverhouding (IKV) hebben. Hoe In het selectiescherm in HCL (Enkelvoudig Muteren) - waar je de medewerker selecteert bij wie je een handmatige correctie wilt doorvoeren - is een extra kolom toegevoegd 'Num IV'. Dit maakt het eenvoudiger om in één keer het juiste nummer inkomstenverhouding te selecteren. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Vastleggen meer dan 2 cijfers achter de komma in HCL Melding Het was mogelijk om in HCL (Enkelvoudig muteren) van de Loonaangifte bedragen met meer dan 2 cijfers achter de komma vast te leggen en in te zenden. Dit resulteerde in een afkeuring door de Belastingdienst. Oplossing Met ingang van deze release is het niet meer mogelijk om bedragen met meer dan twee cijfers achter de komma vast te leggen. Publishing Date : 2/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 16:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 754 Weergaven
Mededelingen HCL 2020 Elk nieuw aangiftejaar wordt de functie Handmatig Corrigeren Loonaangifte (HCL) van het vorige aangiftejaar in de maand februari van dat jaar vrijgegeven. Ook dit jaar is deze functie in release 2021-02 opgeleverd voor het aangiftejaar 2020. Nieuw Download Loonaangifte XML-bestanden Waarom Voor het aanvragen van NOW-subsidie is het mogelijk de - aan de Belastingdienst verstuurde XML-bestanden - te downloaden. Deze zijn beschikbaar vanaf het aangiftejaar 2020. Hoe  Menu / pad functie: bijvoorbeeld Beheer > Instellingen > Autorisatie  Je selecteert bij de verstuurde loonaangiften de betreffende loonaangifte en kiest voor Downloaden. Publishing Date : 1/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 15:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 745 Weergaven
Mededelingen  Menu-optie Loonaangifte 2021 beschikbaar Vanaf deze release kun je de menu-optie Loonaangifte 2021 gebruiken, waarmee je de loonaangiftes kunt insturen voor het belastingjaar 2021. Voor informatie over inhoudelijke wijzigingen in de loonbelastingwetgeving verwijzen wij je naar de publicaties van jouw Payroll systeem. Publishing Date : 11/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 16:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 735 Weergaven
Nieuw  Uitbreiding Filters Loonaangife Waarom  Deze aanpassing komt uit het ideeënportaal. De wens is de filtermogelijkheden in het menu Afdrukken Aangiftebericht(en) te vergroten. Het was voor klanten met een groot aantal Loonheffingennummers lastig om - met de bestaande mogelijkheden - een selectie te maken van de relevante loonaangiften. Hoe In de Loonaangifte applicatie zijn binnen het menu Afdrukken aangiftebericht(en) de submenu's Inhoud periodecollectieven en Te betalen per periode(n) aangepast. Binnen het submenu Inhoud periodecollectieven is het mogelijk gemaakt te filteren op de status(sen) van de aangifte en op de Loonheffingennummer(s). Deze filters kan je naar wens met elkaar combineren. Jouw actie  Geen actie nodig. Publishing Date : 9/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 17:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 723 Weergaven
Opgeloste meldingen Enkelvoudig muteren nul waarden Als een gebruiker met 'Enkelvoudig muteren' een reeds aanwezige waarde wijzigde naar 0, dan werd deze waarde na het opslaan vervangen door een blanco waarde. Dit is niet in alle gevallen juist. Om die reden is dit in deze release aangepast. Datumformaat in download aangepast Het blijkt dat de datumformaten in de diverse downloads verschillend is. Het datumformaat in de downloads is met ingang van release voor periode 07 gelijk getrokken naar DD-MM-YYYY. Unieke kolommen in werknemer download In de werknemer download stonden twee kolommen met dezelfde naam. Robidus heeft gemeld dat zij hiervan in hun administratief proces last ondervonden. Wij hebben 1 van de kolommen hernoemd, zodat iedere kolom weer een unieke kolomnaam heeft. Publishing Date : 6/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 17:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 693 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Mutatieverslag HCL toont ook mutaties pensioenaangiftebericht Pad: Loonaangifte YYYY > Werknemergegevens > Mutatieverslag Enkelvoudig Muteren Het mutatieverslag HCL (Handmatige Correctie Loonaangifte) toonde tot nu toe alleen mutaties in het loonaangifte gedeelte. Vanaf de mei release toont het mutatieverslag ook mutaties in het pensioenaangiftebericht. Mutatieverslag HCL toont ook oude waarde Pad: Loonaangifte YYYY > Werknemergegevens > Mutatieverslag Enkelvoudig Muteren Het mutatieverslag HCL toonde tot nu toe alleen de gewijzigde (nieuwe) waarde. Vanaf de mei release toont het mutatieverslag naast de nieuwe waarde ook de oude waarde. Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 15:14
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 692 Weergaven
Labels