Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Verzuim Management

Sorteren op:
Dit document is bedoeld voor functioneel beheerders van organisaties die zowel in de Youforce app als in Youforce op de desktop gebruik (willen) maken van nieuwe functionaliteiten van Verzuim Management. In dit document wordt de werking en inrichting beschreven.    Dit document is niet bedoeld als gebruikershandleiding voor eindgebruikers zoals medewerkers en managers, maar het document beschrijft welke functionaliteit beschikbaar is en hoe het in gebruik genomen kan worden.
Volledig artikel weergeven
17-04-2024 23:24 (Bijgewerkt op 17-04-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 279 Weergaven
In deze video leggen we uit hoe je 'toegewezen taken uitvoeren' in de Youforce App activeert.  
Volledig artikel weergeven
25-04-2024 13:42
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 70 Weergaven
Met de SIVI documenten (ADI) koppeling kunnen documenten uit het verzuimsysteem van de arbodienst (bijvoorbeeld terugkoppelingen van de bedrijfsarts) worden ingelezen in Verzuim Management.   Het document wordt ingelezen onder het menu item: 'Verslagen en adviezen bedrijfsarts'. Er worden vervolgacties gepland zodat de betrokkenen zien dat er een document klaar staat om te lezen. Bij de onderstaande tabel geeft de eerste kolom (Naam aangesloten partij) aan of er een koppeling mogelijk is.   Naam aangesloten partij  Type partij Verzuimsysteem Status Zorg van de Zaak arbodienst Zorg van de Zaak Live Arbo Unie arbodienst Arbo Unie Live Perspectief arbodienst Camas Live De arbodienst / Paradigma arbodienst Visma Verzuim: DWC Live Richting arbodienst Xpert Suite Live Rienks arbodienst Xpert Suite Live ENRGY arbodienst Planningsagenda Live De Bedrijfspoli arbodienst Medisoft Live Brightplan softwareleverancier Brightplan Live Flexdossier softwareleverancier Flexdossier Verwacht live: Q1 2023   Aandachtspunten De implementatie van de SIVI documenten koppeling bedraagt 1 dag consultancy. Stem voor de zekerheid eerst met de arbodienst af voordat je een consultancy aanvraag doet. NB verwar SIVI documenten niet met de SIVI API (de opvolger van de EDI koppeling). (SIVI is de overkoepelende organisatie die voor alle partijen die verzuimgegevens uitwisselen de inhoud en opmaak van de bestanden definieert.)  
Volledig artikel weergeven
20-06-2022 22:23 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1160 Weergaven
Vraag Hoe kan al het uitgaande e-mail verkeer uit Youforce Verzuim Management stopgezet worden? Antwoord 1) De RVM applicatiebeheerder kan dit zelf handmatig aanpassen bij:  - Systeeminstellingen - Verzuimacties of   2) Het Service Center kan dit laten uitvoeren (via een script) Maak in 4me (Youforce, Support) voor Youforce Verzuim Management een request aan met als onderwerp: Stopzetten al het uitgaande e-mailverkeer (via script)   Ad 1)  Systeeminstellingen  verwijder het e-mailadres   Verzuimacties Groepeer de acties op: 'Mail versturen'   Zet bij de betreffende acties het bolletje 'Mail versturen' op nee.  
Volledig artikel weergeven
17-03-2022 10:08 (Bijgewerkt op 28-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 446 Weergaven
Algemene informatie Je vindt de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie heeft als primair doel het begeleiden van medewerkers tijdens (ziekte)verzuim. De werkgever kan hiermee voldoen aan de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast biedt de applicatie ondersteuning bij beleidsvorming omtrent het preventief handelen ter voorkoming van ziekteverzuim. De applicatie is ook in te zetten voor professionals buiten de organisatie. Personen die een rol spelen in de begeleiding van medewerkers, bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Bewaartermijnen In deze applicatie vindt het verwijderen van persoonsgegevens en medische gegevens niet geautomatiseerd plaats. Dit moet handmatig gebeuren. De beheerder van de klant heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwijderen. Hier geldt de voorwaarde dat de beheerder van de medische gegevens deze gegevens eerst veilig stelt. Recht op vergetelheid Deze applicatie biedt de beheerders van de klant de mogelijkheid de persoonsgegevens handmatig te verwijderen. Hier geldt de voorwaarde dat de beheerder van de medische gegevens deze gegevens eerst veilig stelt. Toegang tot gegevens Deze applicatie is voor professionals en is alleen toegankelijk via het Youforce portaal. Dit vereist een certificaat. In deze applicatie is autorisatie op diverse niveau's mogelijk: Autorisatie op organisatorische eenheden. De gebruiker is gekoppeld aan één of meerdere organisatorische eenheden. Dit geeft inzage in de persoonsgegevens maar niet in de medische gegevens van de medewerkers binnen die organisatorische eenheden. Afhankelijk van de ingestelde hiërarchie kan ook inzage gelden in de onderliggende organisatorische eenheden. Behalve op onderliggende organisatorische eenheden waarop een andere persoon is geautoriseerd. Autorisatie op medewerkerniveau. De gebruiker is in dit geval direct gekoppeld aan een medewerker. De gebruiker heeft inzage in de persoonsgegevens maar niet in de medische gegevens. Autorisatie op verzuimdossier. De gebruiker is hierbij direct gekoppeld aan een verzuimdossier van een medewerker. De gebruiker heeft inzage in de persoonsgegevens maar niet in de medische gegevens. Autorisatie op persoonsgegevens vindt plaats door de beheerder. Voor klanten die met HR Core Beaufort werken, geldt dat leidinggevenden automatisch zijn geautoriseerd. Medische gegevens zijn alleen zichtbaar voor medische gebruikers. Medische gebruikers zijn door Raet toegewezen. Het proces borgt dat de werkgever zelf geen medische gebruikers kan toewijzen. Raet is gestart met de ontwikkeling van autorisatielogging. Dit om inzage te verstrekken wie toegang heeft gehad, wanneer dat was en welke gegevens zijn bekeken/gemuteerd. Raet communiceert hierover via de release notes. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan de volgende Raet applicaties. Als het verzuim wordt vastgelegd in deze applicatie, verstrekt het de gegevens aan HR Core Beaufort. In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Deze applicatie verstrekt géén persoonsgegevens aan externe partijen.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
05-08-2021 15:58 (Bijgewerkt op 14-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 458 Weergaven