Mijn Communities
Help

Besluit CO2 reductie werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld

door Jos Ruitenbeek (Bijgewerkt ‎31-01-2023 17:05 door Jos Ruitenbeek VISMA )

Recent is bekend geworden dat de omgevingswet is uitgesteld naar 01-01-2024. Dit uitstel heeft directe gevolgen voor het besluit CO2 reductie werkgebonden personenmobiliteit, omdat dit besluit is gekoppeld aan de omgevingswet. Het besluit kan hierdoor ook niet per 01-07-2023 inwerking treden, dat zal op z’n vroegst 01-01-2024 worden. Er zal dus in 2023 nog geen sprake van een wettelijk verplichte registratie zijn.

 

Aangezien er nog een behoorlijk aantal uitvoeringsvraagstukken liggen en de handreiking waarin hierover duidelijkheid zou worden gegeven nog niet is verschenen, geeft dit uitstel ook extra ruimte om de gewenste duidelijkheid te creëren. Om de Europese doelstellingen te halen en de  aangekondigde evaluatie in 2025, op basis van registratie door werkgevers, te kunnen uitvoeren lijkt vrijwillige registratie aan werkgevers een reële mogelijkheid. Of en in welke vorm dit zou kunnen plaatsvinden moet, gezien het recente uitstel nog worden besloten, door het ministerie.  We hopen dat hier snel duidelijkheid over is. In de tussentijd zullen we ook zeker stappen maken zodat onze oplossingen nog beter aansluiten op de doelen m.b.t. verduurzaming die we al regelmatig horen.
We blijven intensief in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en waterstaat en andere betrokken organisaties om de uitwerking van het besluit zo helder en uitvoerbaar als mogelijk te krijgen. Uiteraard informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

5 Opmerkingen