Mijn Communities
Help

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 (bedragen)

door Fred Asbroek (Bijgewerkt ‎23-04-2024 13:18 door Fred Asbroek VISMA )

Op 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumloon geïndexeerd met 3,1%, het minimumloon stijgt van € 13,27 naar € 13,68 per uur.

 

De extra verhoging van het minimumloon van 1,2 procent gaat niet door. In april stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, maar in de Eerste Kamer bleek geen meerderheid. De senatoren maken zich zorgen om de hoge kostenstijging voor werkgevers, mede omdat het minimumloon de afgelopen jaren al sterk is gestegen.

Een extra verhoging zou een extra kostenpost betekenen voor de overheid omdat de AOW dan ook omhoog zou gaan.

 

FredAsbroek_0-1713870852388.png

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

 

 

FredAsbroek_1-1713870938971.png