Mijn Communities
Help

Verbetering in ophalen gegevens uit organisatiestructuur

door Remco te Ronde (Bijgewerkt ‎16-05-2022 12:40 door Remco te Ronde VISMA )

Voor een goede werking van de Youforce app is de werking van de organisatie structuur essentieel. De Youforce app bepaald op basis hiervan bijvoorbeeld:

 • Aan welke manager moet een declaratie worden toegewezen om goed te keuren?
 • Welke medewerkers mogen worden ziekgemeld door een (back-up) manager?

 

De systematiek die wordt gebruikt door de Youforce app om dit te bepalen is verbeterd. We hebben o.a. de volgende zaken verbeterd:

 • De snelheid waarop een manager (of andere rol) de lijst ziet met zijn/haar medewerkers
 • De toewijzing van een declaratie bij medewerkers die een rol hebben op hun eigen organisatorische eenheid
 • De toewijzing van een declaratie van een medewerker op zijn/haar laatste werkdag
 • Basis toegevoegd om op termijn ''vervanging'' mogelijk te maken

 

Inmiddels zijn deze verbetering geactiveerd voor alle klanten van de Youforce app (en bijbehorende desktop-schermen). Hieronder specificeren we nader wat we hebben verbeterd.

 

Ziek te melden medewerkers sneller getoond

De meest zichtbare wijziging voor een gebruiker in de Youforce app kan je zien in ''ziekteverzuim''. In bijgaande video laten we aan de rechterkant zien dat iedere rol (b.v. manager, teamcoach, coordinator) die rechten heeft op ''ziekteverzuim'' de verbeterde snelheid ervaart.

Video snelheid ziekteverzuim 

 

Opschakeling goedkeuring declaratie bij andere rollen dan manager (MGR)

Net als Self Service kent de Youforce app het zogenaamde ''opschakel-mechanisme''. Dit zorgt ervoor dat een gebruiker bijvoorbeeld niet zijn/haar eigen declaratie kan goedkeuren. Tot op heden kon in bijzondere gevallen het volgende gebeuren:

 • Iemand heeft een dienstverband op b.v. afdeling ''Medewerkers HRM''
 • De afdeling ''Medewerkers HRM'' heeft gewoon een manager (zoals in dit voorbeeld Brand)
 • De afdeling ''Medewerkers HRM'' heeft ook een rol ''coordinator'' (in dit voorbeeld Horst)
 • Als medewerker Horst een declaratie indient kon deze bij de manager van haar/zijn manager terecht komen. In dit voorbeeld dus bij Bandaart in plaatst van Brand.

Opschakeling in Youforce app.png

 

Dit is inmiddels opgelost. In dit voorbeeld gaat de declaratie van Horst gewoon naar haar/zijn eigen manager Brand.

 

Toewijzing declaratie op laatste werkdag

In hele specifieke situaties kon het volgende voorkomen:

 • Een medewerker doet op zijn/haar allerlaatste werkdag een declaratie
 • Zijn/haar manager laat deze declaratie meerdere dagen ''liggen'' en vergeet deze goed- of af te keuren

Toewijzing laatste werkda in Youforce app.png

 

In dergelijke gevallen kon het zijn dat alleen de beheerder van de Youforce app deze declaratie nog in zijn/haar overzicht zag. Dit is ook opgelost.