Mijn Communities
Help

Vervolgstappen verlof

door Bastiaan Friederichs

Icon_timeoff.png

Na de vakantieperiode zullen we actief verder gaan met de processen rondom verlof in de Youforce App. Via dit bericht willen we informatie delen over de volgende stappen.

 

Doordat Britta en Maarten veel medewerkers, managers en beheerders hebben gesproken en ontwerpen hebben getest, hebben we een goed beeld van wat belangrijk is en hoe we daar invulling aan willen geven.

 

Daarnaast is er enige tijd geleden een initiatief gestart om de diverse ideeën-secties op de community op orde te brengen. Hierbij hebben we 60 (!) ideeën uit Self Service geïdentificeerd met betrekking tot verlof waarin we ook een aantal belangrijke verbeterpunten zien die we graag direct mee willen nemen tijdens de ontwikkeling. (we zullen nog reageren op deze ideeën, al zal dit vaak een referentie zijn naar dit bericht)

 

De meest belangrijke onderdelen zijn Verlofregistratie en Verlofoverzicht. We zullen bullets gewijs aangeven wat de hoofdpunten zijn die we wel en niet doen. Dit betreft dan de eerste versie, we hebben zeker de ambitie om daarna de module verder aan te kleden.

 

HR Core Beaufort Online is - en blijft - de bron van verlofgegevens. Dit betekent dat we al opgenomen verlof, verlofrechten en de feestdagenkalender zullen opvragen uit Beaufort en de opnames terugsturen naar Beaufort (vergelijkbaar met Self Service).

 

Verlofregistratie

Wat gaan we doen...

 • Aanvragen van verlof

 • Intrekken van verlof
  Indien dit geen bijzonder grote extra inspanning vereist zullen we het intrekken van verlof voordat deze is goedgekeurd mogelijk maken

 • Automatisch afboeken of voorstel op basis van vervaltermijn
  Nu Beaufort de vervaldatums op de juiste momenten ter beschikking heeft willen we hier graag gebruik van maken om de rechten te gebruiken die als eerste zullen vervallen

 • Meerdere verlofsoorten in 1 aanvraag
  Gerelateerd aan het vorige item, het kunnen gebruiken van meerdere verlofsoorten in 1 verlofaanvraag (bijv. Wettelijk en bovenwettelijk verlof)

 • Goedkeuringsproces met (push-) notificaties en taken

 • Beheerders-functionaliteit
  Inzicht in aanvragen (vergelijkbaar met declaraties), configureren van de module.
  (Bijv. het kunnen configureren of het toegestaan is om een opname te doen die tot een negatief saldo leidt)

Voorbeeld

Verlof aanvraag 1.6.jpg

 

Om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk een eerste versie van de functionaliteit kunnen aanbieden, zijn er ook zaken die we nog niet oppakken;

 

 • Bijzonder verlof
  We richten ons op vakantie(-verlof)

 • Integratie met werkpatroon/werkrooster

 • Cyclisch verlof

 

Verlofoverzicht 

Wat gaan we doen...

 • Inzicht in verlofopnames
  Toekomstig verlof, historisch verlof en lopende aanvragen

 • Inzicht in verlofsaldo
  Eenvoudig zien hoeveel vakantie je nog kunt opnemen en weten wat je moet opnemen voordat het vervalt. Inzicht in de opbouw van het saldo zodat controles door de medewerker mogelijk zijn.

Voorbeeld

Verlof overzicht.jpg

 

De manager laten we voor nu buiten beschouwing. We begrijpen dat er een noodzaak is voor managers (en HR medewerkers) om in te kunnen zien wat het openstaande saldo/recht is voor een bepaalde afdeling, persoon en dienstverband. We weten nog niet of we daar functionaliteit voor ontwikkelen of dat dit beter opgelost kan worden d.m.v. een rapportage.

6 Opmerkingen