Mijn Communities
Help

Algemene gegevens Proforma versiejaar 2022 geactualiseerd

door Anonymous

20 december 2021 - Sinds afgelopen weekend past Proforma in versiejaar 2022 de juiste inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet toe: de bijdrage door de werkgever wordt 6,75%; de bijdrage voor zelfstandigen en gepensioneerden wordt 5,5%. Bij deze aanpassing hebben we ook de volgende wijzigingen in de algemene gegevens voor versiejaar 2022 mee kunnen nemen:

- Bij alle pensioenfondsen is het jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 114.866.
- Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 14.850; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet.
- Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 22.350, afdracht 0,9%, inhouding 0,27% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector).
- Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 13.343, afdracht 25,8%, inhouding 12,9% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector).
- Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 22.356; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).
- Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,89%.
- Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht blijft 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,28%. De excedentregeling is niet opgenomen in Proforma.

Helaas hebben we nog niet de inhoudingspercentages per sector/cao in productie kunnen nemen. Deze en andere aanpassingen volgen met de januari-release van Proforma en zijn per 4 januari beschikbaar.