Mijn Communities
Help

Releases Youforce Proforma

Sorteren op:
Aangepaste gegevens versie 2023 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 128.810. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 16.350; percentages afdracht = 27,9; percentage inhouding = 8,37. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 25.050; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende percentages per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 14.714; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende inhoudingspercentages per sector: meest 0,25). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 25.069; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202; franchise € 16.322. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202, franchise € 16.322.  Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,33. Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,83. Bij sector/model Defensie Burger en Defensie Militair zijn meerdere constanten aangepast. Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.275,08. Bij sector/model UMC (referentienummera 23Y en 24Z) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.384,52. Bij sector/model UWV (referentienummer 24U) is gewijzigd: percentage inhouding 9,71; percentage werkgever 13,19; de franchise was op moment van schrijven nog niet bekend. Bij sector/model Woondiensten (referentienummer 25S) is gewijzigd: franchise € 17.488.  Toe te passen AOW-leeftijd   In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden, in 2024 t/m 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Onlangs is aangekondigd dat per 2028 de AOW-leeftijd wordt opgehoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Deze aangepaste leeftijd gaat gelden voor personen geboren in de periode 1 januari 1961 tot en met 30 september 1961.   Proforma houdt bij de berekening van versie 2023 automatisch rekening met de nieuwe vastgestelde AOW-leeftijd (dus voor zover bekend tot en met 2028). Uiteraard dien je dan wel de geboortedatum en voor berekeningen in de toekomst een afwijkende berekeningsdatum in te voeren. Voor berekeningen met een berekeningsdatum in 2029 en verder hanteren we ook een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Op verzoek van afnemers van de Proforma Premium (Proforma webservice) hebben we bij release 2020 al een keuzemogelijkheid (invoercode 71) en afwijkingen daarop ingebouwd (invoercodes 72 en 73): I n Proforma Web en in Proforma Advanced kan worden gekozen voor 'Wijze bepalen AOW-leeftijd', met als mogelijke opties: Actuele vastgestelde tabel (publicatie 9-11-2022 = t/m 2028 max 67 jaar en 3 maanden). Dit is de standaard werking, gelijk aan waarde 0 bij invoercode 71 in de Proforma Webservice; Actuele tabel volgens levensverwachting (volgens de Staatscourant 5-7-2019 = t/m 2028 overeenkomend met de vastgestelde tabel, maar aangevuld tot 2060), dit is waarde 1 bij invoercode 71; Oude AOW-leeftijdstabel van vóór juli 2019 (t/m 2024 max 67 jaar en 3 maand), dit is waarde 2 bij invoercode 71. Afnemers van de Proforma Webservice kunnen tevens per aanroep, voor het dan van toepassing zijnde berekeningsjaar, van deze methodiek afwijken met: Invoercode 72 = AOW-gerechtigde leeftijd in jaren; hiermee geef je afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in jaren op (minimaal 67). Invoercode 73 = AOW-gerechtigde leeftijd in maanden; hiermee geef je in aanvulling op invoercode 72 afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in maanden op (standaard, indien niet opgegeven is dat 0). Wil je ook voor 2028 een AOW-leeftijd van 67 jaar blijven hanteren, geef dan bij een aanroep van de Proforma Webservice bijvoorbeeld op: invoercode 651 met 15-09-2025, invoercode 72 met 67 en invoercode 73 met 0 (invoercode 73 mag je bij waarde 0 ook achterwege laten). Vakantiebonnen vervallen In de praktijk worden vakantiebonnen niet meer verstrekt. Per 1 januari 2023 wordt de waardebepaling van vakantiebonnen dan ook uit de Wet op de loonbelasting gehaald.  Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 600, 604, 605 en uitvoercode   15600.   ABP IVP vervallen De regeling   Inkoop voorwaardelijk pensioen (IVP, voorheen VPL)  van pensioenfonds ABP is per 2023 vervallen en is dan ook verwijderd uit versie 2023. Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 430 t/m 432 en uitvoercodes   12700 en 14100.   Definitieve versie 2023 De definitieve versie 2023 is per 3 januari 2023 beschikbaar voor Proforma Web,   Proforma Premium (Proforma Webservice)   en Proforma Advanced (voorheen Proforma Lite, beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en via   https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/). Wij ondersteunen 8 volledige versiejaren van Proforma; versie 2015 is nu vervallen uit alle verschijningsvormen. Versienummer gewijzigd Er is hier sprake van release 2023-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.
Volledig artikel weergeven
28-12-2022 14:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 90 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2023 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar. Ten tijde van deze release zijn de pensioenpremies voor 2023 echter nog niet bekend. Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) wordt PAWW (aanvulling derde jaar WW) nu standaard toegepast, met het percentage 0,126. Aangepaste gegevens versie 2023 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) wordt PAWW (aanvulling derde jaar WW) nu standaard toegepast, met het percentage 0,126. Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2194,68. Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2136,72. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01; voor versiejaar 2023 is dat releasenummer 2023-1.00.2.  
Volledig artikel weergeven
22-11-2022 11:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 131 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Provinces (referentienummer 249) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2187,60. Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2615,04. Conceptversie 2023 Zoals we in de release notes van september aankondigden, is op Prinsjesdag (20 september), een conceptversie van Proforma voor versiejaar 2023 verschenen. Tot op heden kwam er geen aanvullende data beschikbaar. Versiejaar 2023 blijft daarom beperkt tot Proforma Advanced, te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op   vismaraet.nl   alsmede Proforma Plug & Play, te zien op verschillende websites en in de Visma | Raet Netto App. Dit houdt overigens in dat, vanuit aangesloten applicaties, versiejaar 2023 ook via Proforma Premium (de Proforma Webservice) te benaderen is. Versiejaar 2023 komt met release 2022-12 in Proforma Web beschikbaar. Aangepaste gegevens versie 2023 Het wettelijk minimumloon is verhoogd met 10,15 procent, niet met 10 procent zoals het Ministerie van Financiën op Prinsjesdag aangaf. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 oktober het wettelijk minimumloon gepubliceerd, dat bedraagt in de eerste helft van 2023 € 1.934,40 per maand. Door de wijzing van het minimumloon is de minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1857,00. De Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) heeft de premie voor het derde WW-jaar voor 2023 vastgesteld op 0,15 procent.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01; voor versiejaar 2023 is dat releasenummer 2023-1.00.1.  
Volledig artikel weergeven
21-10-2022 15:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 150 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2302,80. Bij sector/model GGZ (referentienummer 231) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2368,32. Bij sector/model Onderwijs PO (referentienummer 240) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2057,04; het percentage toelage (voorheen voor levensloop) is nu 0. Conceptversie 2023 Zoals gebruikelijk proberen we   op of kort na Prinsjesdag, dit jaar is Prinsjesdag op 20 september, een conceptversie van Proforma voor het volgende kalenderjaar uit te brengen. Omdat het om zeer voorlopige gegevens gaat, betreft het op Youforce in eerste instantie alleen versie 2023 van Proforma Advanced, te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op   vismaraet.nl. Ook in Proforma Plug & Play, te zien op verschillende websites en tevens onderdeel van de Visma | Raet Netto App, verschijnt er een nieuw versiejaar. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
24-08-2022 11:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 247 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2249,88; Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2177,76; Bij sector/model Onderwijs MBO (referentienummer 244) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2078,76; Bij sector/model UMC (referentienummers 23Y en 24Z) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2249,52; Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) is gewijzigd bij IP-aanvullingsplan: inhoudingspercentage dekking 2 is gewijzigd in 0,219; inhoudingspercentage dekking 3 is gewijzigd in 0,366; werkgeversbijdrage dekking 2 is gewijzigd in 0,073; werkgeversbijdrage dekking 3 is gewijzigd in 0,122. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-08. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
20-07-2022 10:41 (Bijgewerkt op 20-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 197 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Het bruto wettelijk minimumloon, vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1756,20. De algemene minimum vakantietoeslag, vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1685,95.  Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2166,96. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-07. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 12:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Onderwijs HBO (referentienummer 242) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2141,70. In release 2022-05 is tevens opgenomen, maar nog niet gepubliceerd: Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2127,58. Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2601,60. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 7,5. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-06. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
20-05-2022 09:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 240 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) is de premie Whk uitgezet, want Politie is eigenrisicodrager. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-05. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 08:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 241 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model ENB Energie Netwerkbedrijven (referentienummer 24D) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2441,28. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-04. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
28-03-2022 13:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 235 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 De salaristabel voor Gemeenten (salaristabelnummer 34), zoals toepasbaar via Proforma Premium (de Proforma Webservice), is gewijzigd. Er zijn nu nieuwe tabellen per 2021-12 en 2022-04. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-03. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
17-02-2022 10:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 253 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Onderwijs HBO (referentienummer 242) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2059,39. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-02. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 11:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 248 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2151,60. Aangepaste gegevens versie 2022 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 114.866. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 14.850; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 22.350, afdracht 0,9%, inhouding 0,27% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 13.343, afdracht 25,8%, inhouding 12,9% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 22.356; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,89%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht blijft 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,28%. De excedentregeling is niet opgenomen in Proforma. WAO/WIA basispremie nu Aof gedifferentieerd, Wko afzonderlijk getoond Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) betalen nu een lagere gedifferentieerde premie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) dan middelgrote en grote werkgevers. Naast de gedifferentieerde basispremie Aof, vallende onder WAO/WIA, betaalt de werkgever de opslag voor de Wet kinderopvang (Wko). In Proforma Web zie je nu op tabblad Referentie, bij WAO/WIA, aan de rechterzijde in het detailscherm de hoge en de lage premie Aof, alsmede het percentage Wko. Daarbij kun je aangeven of het om een kleine of (middel)grote werkgever gaat; standaard gaan wij uit van een (middel)grote werkgever. Op het verslag zie je nu afzonderlijk de regels met 'Premie Aof' (met het hoge of lage percentage) en 'Opslag Wko'. In Proforma Advanced krijg je na de keuze van 'Werkgeverslast tonen' is Ja (vanaf versie 2022) te zien: 'Kleine werkgever Aof'. Standaard is dat Nee; wijzig dat naar Ja om de lage premie van kleine werkgevers toe te passen. Definitieve versie 2022 De definitieve versie 2022 is per 4 januari 2022 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (de Proforma Webservice) en Proforma Advanced (beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/). Versienummer Er is hier sprake van release 2022-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01. Wij ondersteunen nu 8 volledige versiejaren; er kan nog steeds worden gerekend met versie 2015.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 20:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 466 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Onderwijs Primair (referentienummer 240)   is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1963,80. Het percentage eindejaarsuitkering is gewijzigd in 6,5. Bij sector/model Onderwijs Voortgezet (referentienummer 241)   is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 8,33. Bij sector/model Rijk (referentienummer 245)   is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2206,56. Versienummer Er is hier sprake van release 2021-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.2). Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 18:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 342 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2022 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar, met: de concept loonheffingsberekening; het nieuwe bijtellingspercentage van 16% voor elektrische auto's, met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 35.000, is nu ook opgenomen.  Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies per sector nemen we in een volgende release op. Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Provincies (referentienummer 249)   is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2088,96. Opname levensloop vervalt De levensloopregeling is per november 2021 definitief beëindigd.  We hebben 'Opname levensloop' volledig uit Proforma versiejaar 2022 verwijderd. In Proforma Web was 'Opname levensloop' te vinden op tabblad Financieel.  De volgende invoercodes zijn uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 253 (Code opname levensloop) 256 (Code toepassen heffingskorting levensloopverlof) 257 (Aantal op te nemen gespaarde jaren levensloopverlof) 258 (Maximum levensloopverlofkorting per jaar) 259 (Totaal bedrag heffingskorting opname levensloop) De volgende uitvoercode is uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 17950 Levensloopverlofkorting Procentuele toelage levensloop wordt 'Toelage' De levensloopregeling is per november 2021 definitief beëindigd.  De toelage levensloop (als bedrag of als percentage; oorspronkelijk bedoelt als tegemoetkoming voor het sparen via de levensloopregeling) zetten we nu voort als ‘(Procentuele) toelage’. In cao’s als die van Politie wordt dat namelijk nog steeds toegepast. Alleen de mogelijkheid voor inleg door de werknemer hebben we nu laten vervallen. De volgende invoercode is uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 218 (Bedrag inleg levensloop werknemer) De volgende uitvoercodes zijn uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 13750 (Inleg levensloop werknemer) 18920 (Plus levenslooprekening) Versienummer Er is hier sprake van release 2021-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.2). Publishing Date : 10/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 333 Weergaven
Uitgestelde release Proforma release 2021-09 verschijnt niet op 30 augustus, maar later Zoals gebruikelijk proberen we   op of kort na Prinsjesdag, dit jaar is Prinsjesdag op 21 september, een conceptversie van Proforma voor het volgende kalenderjaar uit te brengen. Omdat het om zeer voorlopige gegevens gaat, betreft het in eerste instantie alleen versie 2022 van Proforma Advanced (voorheen Proforma Lite en ook wel bekend als de Bruto/netto check); te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl. Proforma Web De eerste conceptversie 2022 van Proforma Web verschijnt pas met release 2021-11 van november; zodra er meer gegevens definitief zijn.  Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Nederlandse Universiteiten (referentienummer 24N)  is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2217,60. Bij sector/model Energie Grondstof Omgeving (referentienummer 24F)  is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2525,76. Conceptversie 2022 van Proforma Advanced        Het betreft de conceptversie 2022-1 (releasenummer 2022-1.00.1) waarin voorlopige rekenvoorschriften voor de loonheffing zijn opgenomen. De belangrijkste andere wijziging zal zijn het nieuwe bijtellingspercentage van 16% voor elektrische auto's (op kenteken in 2022), met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 40.000. Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en sociale verzekeringspremies nemen we in een volgende release op. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (nu met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.1). Met de conceptversie 2022 van Proforma Lite brengen we ook een conceptversie 2022 van Proforma Premium (de Proforma Webservice). Publishing Date : 9/22/2021
Volledig artikel weergeven
23-08-2021 15:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 452 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 In het algemeen is AWF laag gewijzigd in 0,34 procent en is AWF hoog gewijzigd in 5,34 procent; Bij sector/model Kinderopvang  (referentienummer 23K) i s het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2129,52; Bij sector/model Onderwijs MBO  (referentienummer 244) i s het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1995,00;  Bij sector/model Politie  (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2033,88.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-08. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 344 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Het bruto wettelijk minimumloon vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1701,00. De algemene minimum vakantietoeslag vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1632,95.  Bij sector/model Waterschappen  (referentienummer 24S) i s het percentage persoonlijk budget gewijzigd in 13,0. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-07. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 6/18/2021
Volledig artikel weergeven
18-06-2021 16:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 324 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Geestelijk Gezondheidszorg  (referentienummer 231) i s het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2310,72. Bij sector/model Waterschappen  (referentienummer 24S) i s het percentage persoonlijk budget gewijzigd in 12,5. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-06. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 20:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 320 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2002,50. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 7.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-05. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 21:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 358 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is de inhouding PFZW OP gewijzigd in 12,5%. Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2500,80. Naamswijziging applicaties Proforma Proforma heeft meerdere verschijningsvormen; de naamgeving van vooral buiten Youforce gebruikte applicaties wijzigt: Proforma Web - gebruikt binnen Youforce voor de Professional - houdt deze naam. Proforma Lite - gebruikt binnen Youforce voor de medewerker / manager, maar nog veel meer daarbuiten - wordt 'Proforma Advanced'.  Proforma Webservice - dat de bruto-netto berekening voor in- en externe applicaties verzorgt - wordt 'Proforma Premium'. Proforma Mobile - ook wel bekend als m.raet.nl en de browser equivalent van de Visma | Raet Netto Apps - wordt 'Proforma Plug & Play'. Deze variant mag gratis, alleen op aanvraag, vanuit externe websites geïntegreerd worden. Zie ook https://www.vismaraet.nl/Proforma/ Proforma Advanced en Proforma Plug & Play zijn nu voorzien van de standaard Visma stijl.   Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-04. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01.
Volledig artikel weergeven
22-03-2021 15:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 379 Weergaven
Labels