Mijn Communities
Help

Verbeteringen Rapport Lijst vaste activa

door Arnold Westra

Het rapport Lijst vaste activa is goed onderhanden genomen, want er zijn een aantal mooie verbeteringen doorgevoerd. Zo is de kolom Nummer toegevoegd wat een beter overzicht geeft ten aanzien van de afgeschreven activa en met name als er meerdere activa zijn. 

 

Daarnaast zal vanaf nu ook de kolom Cumulatieve afschrijving worden weergegeven. De kolom geeft in één oogopslag alle gedane afschrijvingen tot heden weer. 

 

Ter verduidelijking zal nu ook de restwaarde en de gebruiksduur worden weergegeven in het rapport. Bovendien zal er nu ook een subtotaal worden weergegeven per activacategorie. Dit maakt het makkelijker om per activacategorie een vergelijking te maken ten opzichte van het grootboek. Met deze verbetering is het plaatje compleet. 

 

Bij het oproepen van het rapport bieden we nu een extra keuze om de subtotalen te verbergen bij het exporteren naar een csv-bestand. Dit geeft flexibiliteit om bijvoorbeeld zelf calculaties uit te voeren na het importeren in een spreadsheetprogramma.

 

RapportVasteActivaVerbeteringen.jpgLijstVasteActivaSubtotalenKeuze.jpg

1 Opmerking