Mine produkter
Hjælp

Har du hørt om vores jurakurser? Læs mere om dem her.

af Kursusadministrationen

Som noget forholdsvis nyt er vi begyndt at tilbyde en masse forskellige jurakurser, der gør dig klogere på de bagvedliggende love og regler.

Du kan finde flere kursusdetaljer og evt. tilmelde dig vores jurakurser ved at klikke på dem herunder.

 

Funktionærloven

Der kan være usikkerhed om, hvorvidt en medarbejder er omfattet af funktionærloven. I nogle virksomheder behandles månedslønnede medarbejdere som funktionærer og timelønnede medarbejdere som ikke-funktionærer. Hvordan medarbejderen bliver aflønnet er ikke afgørende. Det er karakteren af det arbejde medarbejderen udfører i virksomheden, som afgør om medarbejderen er funktionær eller ej.

 

Ligebehandling og diskrimination

Diskrimination og forskelsbehandling er områder, der stadig får større og større betydning for ansættelsesforholdet. Lær at håndtere ligebehandling og diskrimination på arbejdspladsen på dette kursus.

 

Opsigelse, afskedigelse og fratræden

Få styr på de juridiske regler, der gælder ved afskedigelse. Det kan på flere måder blive et omkostningstungt forløb, hvis der begås fodfejl i afskedigelsesprocessen.

 

Barsel og forældreorlov

Barselsreglerne kan være svære at gennemskue. På dette kursus bliver du bl.a. klogere på hvilke særlige regler, der gælder for medarbejdere på barsel.

 

Sygdom og fravær

Få styr på de mange regler, der gælder, når en medarbejder bliver syg. Du får indsigt i både arbejdsgivers og lønmodtagers rettigheder og pligter, og du bliver orienteret om de seneste ændringer på området og de udfordringer, det giver i praksis.

 

Persondata og HR

Databeskyttelsesforordningen stiller en række skærpede krav til virksomhedernes håndtering af oplysninger om medarbejderne. På dette kursus gennemgår vi kravene til lovlig behandling af personoplysninger, og du får praktiske råd og eksempler, så du kan håndtere medarbejderdata korrekt og tilpasse procedurer for behandling af medarbejderdata i din organisation.

 

 

Har du spørgsmål til kurserne, så kontakt kursusadministrationen på kursus.enterprise@visma.com.

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.