Mine produkter
Hjælp

Nye krav til CSR-rapportering gælder flere i 2018

af Anonymous (Opdateret ‎15-07-2019 11:21 af Thor Lundehoj VISMA )

Nye krav til rapportering af virksomhedernes samfundsansvar – Corporate Social Responsibility (CSR) – er regler i EU's regnskabsdirektiv fra 2013/14. De er implementeret i dansk lovgivning ved en ændring af årsregnskabsloven i april 2015, og træder i kraft af flere omgange i 2016 og 2018.

 

I første omgang gælder kravene til CSR-rapportering de 50 største virksomheder i Danmark, nemlig statslige aktieselskaber og virksomheder med flere end 500 medarbejdere (regnskabsklasse D).

For regnskabsåret 2018 og frem vil reglerne også omfatte virksomheder med flere end 250 medarbejdere (regnskabsklasse C), og de udgør i antal cirka 1.100 virksomheder.

 

Valgene skal begrundes

Reglerne for virksomhedernes samfundsansvar er fleksible og betyder, at virksomhederne kan udforme deres politikker for samfundsansvar, så de bliver en naturlig del af virksomheden. De kan vælge til og fra inden for politikområderne, de skal blot være åbne om deres valg, og som noget nyt skal de også begrunde deres fravalg.

 

Virksomhederne skal give en kort beskrivelse af deres forretningsmodel og skal oplyse om politikker for: 

  • samfundsansvar, herunder de standarder eller principper, som indgår i politikkerne
  • miljø, herunder politikker for at reducere klimapåvirkninger, som virksomhedens aktiviteter medfører
  • sociale forhold og medarbejderforhold
  • respekt for menneskerettigheder
  • antikorruption og bestikkelse.

For hvert politiområde skal virksomheden desuden oplyse:

  • hvordan politikken udmøntes i handling, og om anvendte systemer og procedurer hertil
  • om de anvendte procedurer for nødvendig omhu (”due diligence”)
  • om væsentlige risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, og hvordan man håndterer disse risici.

Hvis virksomheden ikke har politikker på ét eller flere områder, skal begrundelsen for det angives i ledelsesberetningen for hvert enkelt politikområde.

Inspiration til at få politikkerne på plads

Mange flere virksomheder bliver omfattet af kravene til rapportering af deres samfundsansvar. Og for mange af dem bliver det helt nyt at skulle beskrive noget, som måske allerede er en del af virksomhedens dna.

 

Erhvervsstyrelsen og Dansk Standard har i samarbejde udformet en guide til, hvordan man kan arbejde med virksomhedens samfundsansvar. I guiden giver en række virksomheder eksempler på, hvordan de arbejder med CSR. Det kan inspirere andre. Guiden findes på CSRguide.dk.

 

Der kan desuden hentes inspiration til arbejdet med CSR på erhvervsstyrelsens side samfundsansvar.dk.

Også Cabi, som er videnscenter og konsulenthus for at fremme rummelighed på arbejdsmarkedet, tilbyder inspiration og gode gratis råd inden for politikområdet ”sociale forhold og medarbejderforhold”.

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.