Mine produkter
Hjælp

OPDATERET: Se de nye funktioner: Overhold lovkravet om tidsregistrering med My Visma og Visma HR

af CharlotteS (Opdateret ‎15-05-2024 14:50 af CharlotteS VISMA )

OPDATERET 15/5 2024

 

Fra torsdag den 16. maj vil endnu en ny funktion være synlig i My Visma og Visma HR. Det drejer sig om funktionen: Definition af hvile-/ og arbejdstid via variable løndele og fraværskoder*.

 

Du finder funktionen i My Visma/Visma HR under “Indstillinger” > “Opsætning af koder”. Nogle variable løndele er prædefinerede som arbejdstid via en standard defineret af Visma Enterprise. Det er dog stadig vigtigt, at I tager stilling til hvilke variable løndele og fraværskoder, der skal defineres som arbejdstid for jeres medarbejdere. 

 

*Funktionen er udelukkende visuel indtil de resterende funktioner træder i kraft.

 

CharlotteS_0-1715776887638.png

 

-------------------------------------------------------------------------------------


OPDATERET 1/5 2024

 

Fra torsdag den 2. maj vil den første af de nye funktioner være tilgængelig i My Visma og Visma HR. De drejer sig om funktionen: Angiv om medarbejderen er undtaget for arbejdsplanen. 

 

Funktionen indeholder tre variable, som kan angives af administrator. 

Alle indstillingerne er som standard slået fra og vises kun på den aktuelle ansættelsesperiode. 

 

1. Undtaget bekræftelse af arbejdstid

Denne funktionalitet aktuel, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

 • Arbejdstidens længde måles eller fastsættes IKKE på forhånd
 • Lønmodtageren selv kan fastsætte arbejdstiden
 • Lønmodtageren har ledelsesmæssige funktioner.

Dette kaldes også “selvtilrettelægger”.

2. Ignorér arbejdsplan ved arbejdstidsbekræftelse

Anvendes såfremt medarbejderens arbejdstid skal angives som en samlet arbejdstid.

Systemet vil ved disse medarbejdere ikke udregne afvigelser fra en evt. arbejdsplan. En arbejdsplan kan dog sagtens eksistere for denne medarbejder.

3. Tilladt udvidet arbejdstid

Anvendes hvis medarbejderen - efter aftale med arbejdsgiver - har accepteret at kunne arbejde ud over 48 timer om ugen i gennemsnit.

 

De tre variable kan ses her i Visma HR

B_V__0-1714477733488.jpeg

Husk at tilmelde dig webinaret den 3. maj

På webinaret den 3. maj får du en mere udførlig forklaring af funktionerne, og bliver guidet i, hvordan du og din virksomhed bliver klar til at tage de nye funktioner i My Visma og Visma HR i brug. 

 

Kan du ikke deltage på dagen, kan du med fordel tilmelde dig alligevel - du vil få materialet tilsendt efterfølgende.

 

Tilmeld webinar >

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

*Vær opmærksom på, at skærmbillederne i denne artikel ikke er endelige - men blot udarbejdet for at give en fornemmelse af funktionaliteterne.*

 

Den 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle danske virksomheder at registrere medarbejdernes arbejdstid. My Visma og Visma HR får tilføjet nye funktioner, der gør det muligt at leve op til det nye lovkrav via Self Service.
Benytter I allerede Self Service via My Visma eller Visma HR, vil de nye funktioner automatisk blive tilføjet i systemerne og i My Visma app.

Sådan lever de nye funktioner i My Visma og Visma HR op til lovkravet om tidsregistrering

Den nye lovgivning kræver ikke, at I som arbejdsgiver registrerer “komme-gå-tider”. Kravet er at registrere afvigelser fra den normale arbejdstid. Det betyder, at det skal være muligt at registrere, hvis medarbejderne arbejder mere eller mindre end deres normtid og andet, der ikke betragtes som arbejdstid. Desuden skal summen af den daglige arbejdstid registreres - det er derfor ikke nødvendigt at registrere hvornår på dagen, at arbejdet er udført. 

Løsningen tager udgangspunkt i medarbejdernes arbejdsplaner

De nye funktioner i My Visma og Visma HR er bygget med udgangspunkt i medarbejderens arbejdsplan. Arbejdsplanen definerer I selv ved at angive medarbejderens daglige arbejdstid. På den måde er det muligt for medarbejderen nemt at bekræfte deres arbejdstid ud fra den foruddefinerede normtid. Det vil også være muligt for medarbejderen at tilføje evt. afvigelser, f.eks. i form af flekstimer, afspadsering, overarbejde, overtid, timebank eller lignende. 

 

Har I specifikke medarbejdere, der skal undtages fra arbejdsplanen, er det også muligt. 

 

Se de nye funktioner

 • Bekræft arbejdstiden via web og app
  Med Self Service er det muligt for jeres medarbejdere at bekræfte deres arbejdstid via app og/eller web. I vælger selv, om I foretrækker den ene løsning frem for den anden - eller om I ønsker at have mulighed for, at medarbejderne kan bekræfte deres arbejdstid i begge løsninger.

  CharlotteS_0-1713359062743.pngCharlotteS_1-1713359073355.png

 • Afvigelser i arbejdstid 
  Når medarbejderen skal bekræfte deres arbejdstid, vil vedkommende blive mødt af et forslag, som I selv skal foruddefinere via medarbejderens arbejdsplan.
  I samme skærmbillede vil det også være muligt at tilføje afvigelser fra normtiden i form af f.eks. flekstimer, afspadsering, overarbejde, overtid, timebank etc. 

  CharlotteS_2-1713359092468.pngCharlotteS_3-1713359100047.png

 • Fordel afvigelse over flere forskellige afvigelsestyper
  Det er muligt for medarbejderen selv at definere, om afvigelsen fra deres normale arbejdstid skal fordeles over flere afvigelsestyper.
  CharlotteS_4-1713359115384.pngCharlotteS_5-1713359124855.png

 • Angiv om medarbejderen er undtaget for arbejdsplanen
  Som administrator er det muligt at angive om en medarbejder er undtaget for henholdsvis at registrere deres arbejdstid, undtaget for 48-timers reglen eller skal undtages for arbejdsplanen. 
  CharlotteS_6-1713359137369.png

 • Registrér flere dage ad gangen
  Det vil blive muligt for medarbejderne at registrere flere dage ad gangen i den nye kalender, hvis medarbejder f.eks. ønsker at registrere hele den forgangne uge på én gang. 
  CharlotteS_7-1713359147631.pngCharlotteS_8-1713359154651.png

Se funktionerne på et webinar den 3. maj

Tilmeld dig webinaret den 3. maj for at få en mere udførlig forklaring af funktionerne, og for at blive guidet i hvordan du og din virksomhed bliver klar til at tage de nye funktioner i My Visma og Visma HR i brug. 

 

Kan du ikke deltage på dagen, kan du med fordel tilmelde dig alligevel - du vil få materialet tilsendt efterfølgende.

 

Tilmeld webinar >

 

12 Kommentarer
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.