annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Kom godt i gang med Ny Ferielov

af Susanne Persson1 (Opdateret ‎15-07-2020 13:46 af Anja Bogaerdt VISMA )

Indledning

Denne vejledning beskriver, hvordan Visma Løn vil håndtere den nye ferielov, som er gældende fra 1. september 2020.

I denne vejledning vil vi beskrive, hvad du skal gøre i Visma Løn, for at du håndterer ferieloven, som den er gældende for jer og der vil også stå, hvad Visma gør for at opdatere den nye ferielov så automatisk om mulig for dig.

 

Ferieloven har følgende ferieperioder:

 • Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020)
 • Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021)
 • Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ny ferielov pr. 01.01.2022)

 

Efter ferieloven er Visma Løn sat op til følgende:

 • 2,08 feriedage pr. måned
 • 0,07 feriedag optjenes ved skæv ansættelse eller fratrædelse
 • 12,5% i feriegodtgørelse
 • 1% i ferietillæg, med udbetaling i maj lønnen for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX og august lønnen for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX.
 • 4,8% af lønnen, trækkes ved ej optjent ferie med løn, pr. feriedag.
 • Afregning til FerieKonto

Overførsel af ferie fra gammel til ny ferielov

Ferie optjent på gammel ferielov, som ikke er afholdt pr. 30.09.2020, overføres automatisk til Ny ferielov. 

 

Den ferie der er overført fra gammel til ny ferielov behandles i henhold til reglerne på ny ferielov, dette håndteres automatisk via den opsatte ferierækkefølge. 

Feriepengedifference beregning 

I den gamle ferielov var der en 20% regel. Den udgår og erstattes af en 0% regel i den nye ferielov. 

Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn, at der skal foretages arbejdstidsdifference beregning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie, såfremt der er sket ændring i medarbejderens normtid. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres.

 

OBS!!! Feriepengedifferenceberegningen skal håndteres manuelt for de dage der er opsparet før 1. september 2020, men som afholdes efter 1.9.2020.

Afrunding ferie

14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. Afrundingen indrapporteres til eIndkomst for timelønnede. 

 

Medarbejdere som optjener ferie i timer, bliver afrundet til 185 timer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august.

 

Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage anvendes en korrektionslønart. Det samme gælder, hvis medarbejder flyttes mellem to arbejdsgivere med samme CVR.nr. 

Fratrædelse af medarbejdere med feriekort

Fratrædes en medarbejder efter 1. oktober 2020 og der er feriepenge tilbage efter gammel ferielov, skal disse IKKE beskattes ved fratrædelse, men indberette som bruttoferiepenge. 

 

Fratræder du før 1. oktober 2020 vil feriepenge efter gammel ferielov blive beskattet.Hvad gør Visma

Feriepenge optjening og afregning

Alle stillingskategorier skal have ændret lønarterne som optjener ‘ferie i dage’, ‘ferie i timer’ som har ‘feriegodtgørelse til FerieKonto’ eller ‘feriegodtgørelse til Feriekort’, der beholder feriepengene derhjemme. Det betyder at vi ændre følgende stillingskategorilønarter:

 • 4017 - optjening af ferie med løn i timer ændres til 4600 og resultattabel FEENH = 1 (der tages højde for 14-dagsløn)
 • 4019 - optjening af ferie med løn i dage ændres til 4600 og resultattabel FEENH = blank (der tages højde for 14-dagsløn)
 • 4009 - optjening af feriegodtgørelse til FerieKonto ændres til 4601, altid ferie i dage. Resultattabel FEAFR = blank (der tages højde for 14-dagsløn)
 • 4010 - optjening af feriegodtgørelse til Feriekort ændres til 4601, altid ferie i dage. Resultattabel FEAFR ændres til 2 (der tages højde for 14-dagsløn)

Skattefradrag på feriepengegodtgørelse stoppes

Fra den lønperiode hvor 1. september 2020 indgår, vil der ikke længere blive benyttet en del af skattefradraget på feriepengene. Det betyder at du ikke længere i en lønkørsel skal angive hvor mange skattedage medarbejderen skal bruge i lønkørslen på følgende lønart:

 

 • 8190 - Antal skattedage i perioden

 

Stillingskategorilønart 8349 lukkes pr:

 • 31.8.2020 - for månedslønnede
 • 23.8.2020 - for 14 dagsløn, lige uger
 • 30.8.2020 - for 14 dagsløn, ulige uger

Nulstilling af ferie

Fra 1. september 2020 vil det ikke længere være muligt at nulstille restferie. Visma lukker stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie, pr. 31.8.2020.

Pensionsgrundlag opdateres med de nye ferielønarter

Der kommer nye lønarter til håndtering af feriepenge i forbindelse med fratrædelse på både funktionærer og timelønnede.

I den forbindelse vil Visma opdatere pensionsgrundlagene med de nye lønarter, så du blot kan fratræde en medarbejder som du plejer.

 

Det drejer som om følgende lønarter:

 

Lønarter før 1.9.2020

Lønarter efter 1.9.2020

4003 + 54003 Feriegodtgørelse timelønnede

4704 + 4767 + 44951

4120 Feriepenge forrige år
4976 Feriepenge forrige år

4125 Feriepenge forrige år kontant

4126 Feriepenge forrige år

4128 Feriepenge forrige år, kontant

4130 Feriepenge sidste år
4971 Feriepenge sidste år

4135 Feriepenge sidste år, kontant

4136 Feriepenge sidste år

4138 Feriepenge sidste år, kontant

4140 Feriepenge indeværende år


4966 Feriepenge indeværende år

4145 Feriepenge indeværende år, kontant

4070 Kontant udbetaling


40110 + 40111 Feriepenge kontant

4080 Kontant udbetaling

14066 Fri egen regning


4871 + 4872 Fri egen regning

14067 Fri egen regning

Fraværskode 47

Fraværskoden kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort, så du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder har afholdt

Lønarter 4075 og 4076 samt fraværskode 41 til udbetaling af feriepenge fra Feriekort udgår, når alt ferie efter gammel ferielov er afholdt, og erstattes af en variabel lønart 4790

 

Fraværskode 47 kan bruges med følgende lønarter. Visma vil sørge for at fraværskode 47 opdateres med disse lønarter:

 

Fraværslønart før 1.9.2020

Fraværslønart efter 1.9.2020

3844

Erstattes med 3814 (fraværet vises ikke på lønsedlen)

3873

Erstattes med 3872 (fraværet vises på lønsedlen)

Ferierækkefølge

Efter den nye ferielov skal alle kunder have en ferierækkefølge sat op. Det betyder at jeres fraværslønart på fraværskoderne:

 

 • 40 Afholdt ferie med løn i dage
 • 49 Afholdt ferie med løn i timer
 • 50 Afholdt ferie med løn efter en eksisterende ferierækkefølge.

 

Vil blive erstattet med fraværslønart 3950. 

 

Ferierækkefølgen vil afholde ferie i følgende rækkefølge:

 

 • Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først
 • Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen
 • Træk i løn

Ferietillæg efter ferieloven

Lønsystemet beregner automatisk 1% i ferietillæg for alle medarbejdere.

Ferietillægget vil fremover blive opsparet for perioden 1.9.xxxx til 31.8.xxxx, startende fra 1.9.2020.

Udbetalingen af ferietillægget vil fremover ske to gange om året, som lønsystemet automatisk håndtere:

 

 • 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04.
 • 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07.
 • Er du Finans kunde vil der komme en specifik vejledning omkring ferietillæg senere. 

FerieKonto indberetning og indbetaling

Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, vil ændre sig fra 1.9.2020. Lønsystemet vil automatisk ud fra Lønperioden, afregne efter nedenstående regler:

 • Ferie med løn fratrædelse
  • Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales

 • Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperiode er udfyldt og så er det slutdato på periode der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperiode ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregning tidspunktet:
  • Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned,  indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned
  • Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned

 

Det vil fremgå af rapporterne Ferieafregningsliste og Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.

Ferie egen regning

Ved afholdelse af ferie med løn, hvor du endnu ikke har optjent nok ferie, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på to måder:

 

 • 4,8% af lønnen pr. feriedage
 • med 7,4 time gange timesatsen. 

 

Visma vil opsætte ny ferielov efter følgende regler:

 

Frø 1.9.2020

Efter 1.9.2020

Resultattabel DAGTIM = 0/blank

Resultattabel FEEGEN = 0/blank, svarende til 4,8% eller den sats der står i resultattabel 4004.

Resultattabel DAGTIM = 1

Resultattabel FEEGEN = 1, svarende til timelønnen beregnes og ganges med 7,4 medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller den personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes.

Nedskrivning af ferieberettiget løn

Ved afholdelse af ferie med løn, skal den ferieberettigede løn nedskrives ved afholdelse af ferie med løn. Nedskrivningen kan beregnes to måder:

 

 • 4,8% af lønnen pr. feriedage
 • med 7,4 time gange timesatsen

 

Visma vil opsætte ny ferielov efter følgende regler:

 

Før 1.9.2020

Efter 1.9.2020

Resultattabel DAGTIM = 0/blank

Resultattabel FEREDU = 0/blank, svarende til 4,8% eller den sats der står i resultattabel 4004.

Resultattabel DAGTIM = 1

Resultattabel FEREDU = 1, svarende til timelønnen beregnes og ganges med 7,4 medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller den personlige lønart 9918, så vil det være den værdi der anvendes.

Lønsumsgrundlag finanskunderne

Lønsumsgrundlaget bliver opdateret af Visma med de nye lønarter for medarbejdere med feriegodtgørelse og ferie med løn

 

Før 1.9.2020

Efter 1.9.2020

Feriegodtgørelse, lønart 4003

Erstattes med 4767, 4704 og 44951

Ferie med løn, lønart 14066 og 14067

Erstattes med 4871

Pensionslønarter fra overgangsordningen

Visma lukker nedenstående lønarter til pension i overgangsordningen pr. 31.8.2020:

 • 6095, 6245, 6495, 55370, 55375 

Hvad skal jeg gøre i Visma Løn

Registrering af ferie i overgangsperioden

Har du kørt din august løn og har du ferie registreringer, der går tilbage til august måned 2020 som skal nedskrives efter gammel ferielov, og dermed også skal indberettes til FerieFonden, skal du oprette en supplerende lønkørsel for at få det med i korrekt ferielov og ferieår:

 

 1. Opret ferie med datoen for hvornår det er afholdt f.eks. 20-08-2020 til 24-08-2020.
 2. Opret en supplerende lønkørsel, og kør og godkend lønnen inden september lønnen skal køres. Se evt. vejledning til Supplerende lønkørsel.

Feriepenge afregning til Feriekasse

Skal du afregne feriepenge til en Feriekasse, f.eks. 3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, Feriefonden f Hotel- & Rest.erhv. (HORESTA), Frisør- og kosmetikerfagets Ferieordning eller MFD Feriekasse.

 

Så skal du angive værdien 1 = Feriekasse på resultattabel FEAFR:

 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv ’FEAFR’
 3. Klik på Find
 4. Klik på ‘Ny periode’
 5. Angiv datoen 01-09-2020
 6. Klik på Gem
 7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
 8. Klik på ‘Ny’
 9. Angiv stillingskategorien f.eks. 2014 og værdien 1 for Feriekasse
 10. Klik på Gem

Gentag ovenstående, hvis du har flere stillingskategorier som anvender Feriekasse.

Afholdelse af ferie med løn i timer

Afholder I ferie med løn i timer, skal du oprette Resultattabel:

 • FEFRAV med 1 for de pågældende løngrupper, for at registreringen sker i timer
 • FEENH med 1 for de pågældende løngrupper, for at enheden er timer. Timerne bliver omregnet til dage ved fratrædelse af en funktionær
 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv ’FEFRAV’
 3. Klik på Find
 4. Klik på ‘Ny periode’
 5. Angiv datoen 01-09-2020
 6. Klik på Gem
 7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
 8. Klik på ‘Ny’
 9. Angiv løngruppe f.eks. F2 og værdien 1 for ferie i timer
 10. Klik på Gem

Har du et tidsregistreringssystem som medarbejderen anvender til registrering af afholdt ferie, og dette tidsregistreringssystem, kan kun levere registreringen i timer men du optjener og afholder faktisk ferie med løn i dage, skal Resultattabel FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper og lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer svarende til 1 feriedag. Medmindre resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer der skal omregnes til dage:

 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv ’FEFRAV’
 3. Klik på Find
 4. Klik på ‘Ny periode’
 5. Angiv datoen 01-09-2020
 6. Klik på Gem
 7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
 8. Klik på ‘Ny’
 9. Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer
 10. Klik på Gem

Samtidighedsferie efter gl. ferielov - §48E/F forskerordningen

Medarbejdere der i forvejen har samtidighedsferie sat op i Visma Løn, skal lukke resultattabel SAMTID, når ferie optjent efter gammel ferielov er afholdt, men ikke før. 

 

Resultattabel SAMTID lukkes på følgende måde:

 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv ’SAMTID’
 3. Klik på Find
 4. I feltet ‘Gyldighed’ skal tildato udfyldes med f.eks. 31.8.2020, hvis alt ferie er afholdt efter gammel ferielov.
 5. Klik på Gem

Medarbejderne overgår pr. 01.09.2020 til generel samtidighedsferie på ny ferielov. 

  • Sikre dig at NYFLOV ikke længere er markeret med 1 for de løngrupper med samtidighedsferie, sæt en slutdato på resultattabellen:

 

 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv ’SAMTID’
 3. Klik på Find
 4. I feltet ‘Gyldighed’ skal tildato udfyldes med f.eks. 31.8.2020, hvis alt ferie er afholdt efter gammel ferielov.
 5. Klik på Gem

Ferieberettiget løn

Når en medarbejder afholder ferie med løn, vil der ske en nedskrivning i den ferieberettigede løn med standard 4,8% af lønnen eller et træk i lønnen, hvis der ikke er optjent ferie med løn. Den løn der bliver beregnet 4,8% af svarer til beskrivelsen i ferieloven. Såfremt du ikke ønsker at det skal gøres af alt løn, skal du rette henvendelse til hotline på tlf. 88 97 97 00. Visma vil oprette et brugertilpasset grundlag på baggrund af de lønarter du oplyser os.

Du vil efterfølgende kunne se dit grundlag under Opsætning/lønartstype på lønartstype = 4750, som viser de aftalte lønarter.

 

Skal den ferieberettigede løn IKKE nedskrives når der afholdes ferie, skal resultattabel ‘FEREDU’ oprettes med værdien = 3.

Finans kunder

Når der afholdes ferie så kan den ferieberettigede løn reduceres med 1/260. For at det sker skal resultattabel FEREDU oprettes med værdien = 2.

 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv ’FEREDU’
 3. Klik på Find
 4. Klik på ‘Ny periode’
 5. Angiv datoen 01-09-2020
 6. Klik på Gem
 7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
 8. Klik på ‘Ny’
 9. Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 3 for Ingen reduktion eller 2 for 1/260
 10. Klik på Gem

Direktør

Der findes tre måder at håndterer direktører på i Visma Løn:

 

 1. Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg:
  1. Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning

 2. Der optjenes Kun ferietillæg:

Der oprettes egen stillingskategori, hvor lønart 4600 - 'Ferie med løn' ikke er oprettet på stillingskategorien. Tag en kopi af den stillingskategori direktøren ligger i dag og tilpas den: 

 

 1. Vælg OpsætningStillingskategori
 2. Angiv f.eks. ’1001’
 3. Klik på Find
 4. Klik på Kopier
 5. Skriv f.eks. Nr. 1031 og ret teksten til Månedsløn, direktør
 6. Klik på Gem
 7. Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger
 8. Dobbeltklik på lønart 4600
 9. Klik på Slet

Nu skal den nye stillingskategori oprettes på direktøren:

   1. Klik på Medarbejder/Ansættelsesforhold
   2. Find direktøren
   3. Klik på ‘Ny periode’
   4. Angiv datoen 01-09-2020 og Stillingskategori f.eks. 1031
   5. Klik på Gem

 

3. Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge

Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002 'Feriepengesats', oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: 

 

 1. Vælg OpsætningResultattabel
 2. Angiv ’4002’
 3. Klik på Find
 4. Klik på ‘Ny periode’
 5. Angiv datoen 01-09-2020
 6. Klik på Gem
 7. Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’
 8. Klik på ‘Ny’
 9. Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge
 10. Klik på Gem

Ferie på forskud

Ferie på forskud kan aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. hvis du står i august måned, så kan kun tildeles 2,08 feriedag, for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen.

Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavendet ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav.

Medarbejdere, ferie med løn

Når en medarbejder bruger af sin ferie på forskud, vil medarbejderen modtage sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, vil blive modregnet i ferie på forskud, så gælden på ferie på forskud nedskrives hos arbejdsgiver.

 

Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter:

 

 • 4765 - Ferie med løn i dage
 • 4766 - Ferie med løn i timer

Medarbejdere med feriegodtgørelse

Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af dagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud.

 

FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse.

 

Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette komme med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt. 

 

For disse medarbejdere gælder det at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen. 

Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes.

 

Tildeling af ferie på forskud skal ske på en af følgende variable lønarter:

 

 • Lønart 4767 - Lb. indberetning FerieKonto, Feriekasse og Feriekort

 

 1. Vælg MedarbejderVariabel lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Angiv datoen f.eks. 01-09-2020, lønart 4765, 4766 eller 4767
 4. Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge
 5. Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejder eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4.

  Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud.

Afholdelse af ferie med feriekort

Når en medarbejdere i borger.dk har anmodet om ferie, skal du som virksomhed ind i Virk.dk og trække en oversigt for at se hvilke medarbejdere der har anmodet om ferie. Efterfølgende skal disse anmodninger oprettes i Visma Løn, for at der kan ske en udbetaling af feriepenge til medarbejderen. 

De gamle lønarter 4075, 4076 og fraværskode 41 kan ikke anvendes på ferie der er optjent efter 1.9.2020.

 

For at udbetale feriepenge til medarbejderen oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk. Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen.

 

Fratrædelse af medarbejdere ferie med løn

FerieKonto

Ved fratrædelse af medarbejdere, hvor alt ferie ikke er registreret, kan du fratræde medarbejderen med en fratrædelses kode 8 i standard lønkørslen. Efterfølgende kan det manglende ferie registreres og seneste to dage før sidste hverdag i måned, køres en supplerende lønkørsel med fratrædelses kode 3 - afregning til FerieKonto, og feriepengene vil blive afregnet til tiden.

 

Feriekort

Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort.

 
Vedhæftede filer