Welcome to the Visma Community Sweden

885 online users 42 Swedish areas

Explore product and area communities

A+

Ekonomilösning för stora företag

14

Analysen

Ett statistikprogram som snabbt omvandlar data till lättöverskådliga tabeller och diagram.

5

Inköp och Faktura

Inköp och Faktura erbjuder en komplett elektronisk fakturahantering, allt från inköp till utbetalning av mottagen faktura.

37

Redovisning och Reskontra

Redovisning och Reskontra effektiviserar ekonomiprocesserna och skapar ett enhetligt och effektivt arbetssätt i organisationen.

105

TendSign

Välkommen till vår sida om TendSign. Ett verktyg för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud, samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger.

57

Visma BI

Visma Business Product Line. Utökad analys, beslutsstöd och rapportering.

8

Visma Control

Ekonomisystem med en stark och driftsäker motor som hanterar komplexa ekonomimodeller, stora transaktionsvolymer och många användare.

355

Visma Document Center Enterprise

Elektronisk fakturahantering och attest av leverantörsfakturor för Visma Control. Avancerade attestflöden, funktion för avtalshantering, återkommande fakturor och ordermatch.

229

Visma Document Center Enterprise

Elektronisk fakturahantering och attest av leverantörsfakturor för Visma Business. Avancerade attestflöden, funktion för avtalshantering, återkommande fakturor och ordermatch.

85

Visma e-faktura

Visma e-faktura hjälper er att skicka fakturorna och portooptimera på bästa och billigaste sätt.

15

Visma Gat

Styrning och analys av verksamhetens schemaläggning och bemanning.

67

Visma Insikt

Avancerad analys och beslutsstöd för Visma Control med data från alla kundens system, automatisering av budgetprocess och prognoser.

18

Visma Insikt

Avancerad analys och beslutsstöd kopplat till Visma Business med data från alla kundens system, automatisering av budgetprocess och prognoser.

11

Visma Mamut

Komplett affärssystem med Ekonomi, Logistik och CRM.

132

Visma PX

Affärssystem för större konsultbolag och tjänsteföretag som fakturerar sin tid. Där tidredovisning och projekthantering utgör navet tillsammans med redovisningen.

225

Visma Severa

Modern webbaserad affärslösning för tjänsteföretag med realtidsrapportering av tid- och projekt

148

Visma Business Units