Mine produkter
Hjælp

Sådan oprettes en mitBasic-konto / How to create a mitBasic account

af B_V_ (Opdateret ‎29-08-2022 15:04 af B_V_ VISMA )

For English see below

 

mitBasic er for de medarbejdere, der ikke har mulighed for at modtage lønsedler via mit.dk. Det kan fx. være unge medarbejdere under 15 år og medarbejdere uden dansk CPR-nummer.

 

Bemærk: Medarbejdere under 15 år skal benytte mitBasic, også selvom de evt. har mitID. mit.dk er kun for bruger over 15 år. Læs mere i brugervilkår på mit.dk og mitBasic

 

Vi har udarbejdet en vejledning til oprettelse af mitBasic (findes på dansk og engelsk), som du kan dele med dine kolleger. Da mitBasic er en personlig konto, er det medarbejderen selv, som skal oprette den.

Sådan logger du på mitBasic                   How to log in to mitBasic


Hvornår kommer lønsedlen i mitBasic?
Lønsedlen kan leveres i mitBasic, når medarbejderen har oprettet en konto, og den dertil knyttede emailadresse er registreret i Visma Løn eller Visma HR. Se her, hvordan du håndterer mitBasic i Visma Løn og Visma HR.


Print ophører 31. oktober 2022
I forbindelse med overgangen til mit.dk - og herunder mitBasic - har print af lønsedler til medarbejdere, som ikke kan benytte mit.dk, været en løsning. Denne løsning lukkes dog ned med åbningen af mitBasic, og levering af printede lønsedler ophører pr. 31. oktober 2022. Herefter kan lønsedler kun leveres i mit.dk eller via mitBasic.

 

Vi anbefaler, at medarbejdere som skal benytte mitBasic opretter en konto snarest muligt, så de kan modtage deres lønseddel elektronisk.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål omkring mit.dk og mitBasic ift. levering af lønsedler, så kan du kontakte os dagligt i tidsrummet 9-12 på tlf. nr. 88 97 98 00.

 

Alle øvrige spørgsmål om adgang og brug af mit.dk og mitBasic skal ske til mit.dk’s kundeservice, som du finder her.


Husk, du kan også altid finde opdateret information og svar på en lang række spørgsmål på vores egen side om overgangen - vismaenterprise.dk/mitdk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------


mitBasic is for employees who do not have the opportunity to receive payslips via mit.dk. It can, for example, be young employees under the age of 15 and employees without a Danish social Security number (CPR number).

 

Note: Employees under the age of 15 must use mitBasic, even if they may have mitID. mit.dk is only for users over 15 years of age. Read more in terms of use at mit.dk and mitBasic  (in Danish) 

 

We have prepared a guide for creating mitBasic (available in Danish and English), which you can share with your colleagues. Since mitBasic is a personal account, it is the employee himself who must create it.

Sådan logger du på mitBasic                   How to log in to mitBasic


When can the payslip be delivered in mitBasic?

The payslip can be delivered in mitBasic when the employee has created an account, and the associated email address is registered in Visma Løn or Visma HR. Read more about activating mitBasic in this guide (only in Danish).

Print will not be delivered after 31 October 2022
Within the transition to mit.dk - including mitBasic - printing payslips for employees who cannot use mit.dk has been the solution. This solution will be shut down with the opening of mitBasic, and the delivery of printed payslips will cease as of 31 October 2022. After this, payslips can only be delivered in mit.dk or via mitBasic.

 

We recommend that employees who need to use mitBasic create an account as soon as possible so that they can receive their payslip electronically.

Do you have questions about mit.dk?
If you have questions about mit.dk and mitBasic regarding the delivery of payslips, you can call our hotline daily between 9 and 12 on +45 88 97 98 00.

 

All other questions about access and use of mit.dk and mitBasic must be directed to mit.dk’s customer service, which you will find here.