Mina produkter
Hjälp

Information gällande rapportering av Betalningstider

av Karin Grawsiö

Som ni säkert känner till så är det ett nytt lagkrav, från början av 2022, som säger att alla företag med mer än 250 anställda ska rapportera in betalningstider till Bolagsverket för sina leverantörer som har färre än 250 anställda.

Detta för att i korthet motverka påtvingande långa betalningstider och för att på så sätt stärka små/medelstora företags konkurrenskraft.

 

Det som ska rapporteras in är avtalade betalningstider, genomsnittliga faktiska betalningstider samt  andelen för sent betalda fakturor.

Rapportering ska ske 1 gång/år till Bolagsverket.

Första rapportering ska ske senast 30/9 2023 och ska avse perioden 1/7 2022 - 30/6 2023.

 

Pga detta behöver man framöver lagra antal anställda per leverantör och vi har förberett för detta med ett nytt fält "Antal anställada" från version 14.

För äldre versioner ser vi på en alternativ lösning att använda annat fält för denna information.

 

Vi bevakar detta gentemot Bolagsverket men ännu har de inte återkopplat, eller beslutat, kring exakt hur dessa betalningstider ska rapporteras in.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här