avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Den nya versionen av Visma.net ERP (8.20) släpps den 24 mars

(updated by Christian Sandell VISMA ‎30-03-2020 08:13 )

alt1_edm_banner.jpg

 

Den nya versionen av Visma.net ERP (8.20) kommer att släppas den 24 mars. 

Några av höjdpunkter i den nya versionen

 

Nya Standardrapporter i Insights

I den nya versionen finns nya standardrapporter tillgängliga i Visma.net Insights. Vi har introducerat balans- och resultatrapporter som är baserade på kontogrupperna i Visma.net Financials, som är möjligt att ändra på och har drill down-möjlighet.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Frassökning i Help Center

I Help Center har nu frassökning aktiverats och du kan nu söka efter hela fraser genom att sätta sökbegreppen inom citationstecken.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Använd senaste inpris vid noll i lagersaldo

Det finns en ny inställning för att använda senaste inpris på en orderrad om lagersaldot är noll. Standard är att om det inte finns något lagersaldo kommer inpriset att sättas till noll. 

 

Läs mer här om funktionalitetenNy startsida

I Visma.net Financials finns det nu en ny startsida som visar bla den senaste systemstatus samt de senaste inläggen, nyheterna och Idéerna från Communityt.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Förbättringar i importscenario

Du kan nu importera data till systemet med externa ID från importerade data, istället för att hämta ID (auto-numrering) från nummerserien.

Autonumrering används vid skapande av nya poster i Visma.net (t ex kunder, fakturor etc). Nu finns möjlighet att importera data från ett externt system och använda de ID:n som finns i det externa systemet. Detta gör du genom att i fönstret Underhåll importscenarier (SM206025) för importscenariot markera kryssrutan Återställ nummerserie vid import och i fönstret Nummerserier (CS201010) för den relaterade nummerserieposten, markera kryssrutan Tillåt manuell numrering på import. När importen sedan utförs i fönstret Importera genom scenario (SM206036) kommer data att läsas in med ID:n från filen istället för att automatiskt skapa ID:n från nummerserien.

 

 

Kolumnen Antal i Kontodetaljer

Kolumnen Antal är nu tillagd i fönstret Kontodetaljer (GL404000)

 

Läs mer här om funktionalitetenMöjlighet att uppdatera dataset för anpassade rapporter

Vi har nu lagt till möjligheten att uppdatera dataset i anpassade rapporter. Detta innebär att datakällan för de olika rapporterna kommer att uppdateras med de senaste datakällorna.
Knappen Refresh Dataset har lagts till som en knapp på varje rapport under fliken Rapportversioner.
Genom att klicka på knappen skapas en ny rapportversion av din rapport, i vilken du får tillgång till de fält i datakällorna som lagts av Visma efter det att du skapat din anpassade rapport.

 

 

Inställning för att överstyra standardvärdet gällande hur många rader som skall visas i listor 

Sedan förra releasen finns det en begränsning i vissa fönster hur många rader som visas, tex i Order och Faktura, där max 25 rader visas innan det bryts till en ny sida. Nu införs en inställning för att kunna överstyra standardinställningen på 25 rader. 

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Funktionalitet för att välja/avmarkera alla betalningar har lagts till i fönstret Betalningsförslag (AP50300S)

I fönstret Betalningsförslag (AP50300S) har knappen Välj alla och Avmarkera alla lagts för att det skall vara möjligt att välja/avmarkera alla betalningsposter på en gång i de fall det finns flera sidor med betalningar.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Varning om kreditbelopp överstiger fakturor totalbelopp i Fönstret Betalningsförslag (AP50300S)

Om summan för kreditfakturor överstiger eller är lika med summan av fakturor för en leverantör visas nu en varningsikon till vänster om fältet Summa val.

 

Läs mer här om funktionaliteten 

 

Säljare kopplad till användare anges automatiskt i en försäljningsorder

När en inloggad användare är ansluten till en anställd, som har en säljare tillagd kommer denna säljare automatiskt att anges i en försäljningsorder. Om kunden på försäljningsorder har en säljare ansluten som standard kommer denna säljare istället att anges i en försäljningsorder.Fält för “Extern referens” har lagts till i fönstret Kundfaktura (SO303000)

Fältet Extern ref har lagts till i fönstret Kundfaktura (SO30000) (precis som det sedan tidigare funnits i fönstret Kundfakturor (AR301000)). 

 

Läs mer här om funktionalitetenKoddel som parametrar ha lagts till i rapporterna Kontospecifikation och Verifikationslista

Koddel har lagts till som ett filter till följande rapporter:

  • Kontospecifikation (GL63301S)
  • Verifikationslista (GL63302S)

 

Ny lag gällande elektronisk fakturering i Finland fr om 1/4

För att stödja den lagändring gällande elektronisk fakturering som införs i Finland 2020-04-01 har det införts stöd för att skicka fakturor till AutoInvoice i PEPPOL BIS 3.0-formatet, istället för i VismaXML-formatet. Som standard har detta aktiverats för alla företag i Finland.

I Sverige använder vi fortfarande internt VismaXML-formatet för att skicka fakturor till AutoInvoice och därför rekommenderar vi inte att ni aktiverar denna funktionalitet.

 

Inställning för att inte skapa kundinbetalning med automatisk matchning

Kryssrutan Skapa inte kundbetalningar har lagts till på fliken Inställningar för matchning i fönstret Bank/likvidhantering (CA101000).

Är inställningen aktiverad, så kommer man i fönstret Behandla kontoutdrag (CA306000), inte kunna behandla:

  • en betalning som inte har någon matchad faktura
  • en betalning som har någon matchad faktura, men där det fortfarande finns ett omatchat belopp på betalningen

 

De fullständiga versionsnyheterna har publicerats i dokumentet Release Notes Visma.Net ERP 8.20