avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Flexiblare hantering av avbokning/betalning och matchning mot en annan faktura

I version 8.14 har förbättringar gjorts i funktionaliteten för att avbryta betalningar, både på kund- och leverantörskonto. Om du i Behandla Kundinbetalningar (AR305000) har matchat och behandlat en transaktion mot fel faktura kan du nu välja att automatiskt skapa en ny transaktion. Denna kan sedan matchas mot rätt faktura.

 

Du hittar denna inställning i Bankinställningar (CA101000)

image.png

 

Följande val finns:

 

Inaktiverad
Betalningen blir reverserad och fakturan återöppnas. Systemet fungerar som i versioner före 8.14. Detta val (Inaktiverad) är som satt som standard.

 

Copy original bank transaction

Betalningen reverseras, fakturan blir obetald och du får en ny transaktion i Behandla kundinbetalningar (AR305000). Denna kan sedan matchas mot en annan faktura. Därmed behålls historiken till den ursprungliga transaktionen.

 

Unmatch original bank transaction 

Betalningen blir reverserad, fakturan blir obetald och befintlig transaktion i Behandla kundinbetalningar (AR305000) öppnas igen. Denna kan sedan matchas mot en annan faktura.

 

Exempel
 I det här exemplet har vi en transaktion på 5000 kr som kan matchas mot två olika fakturor för två olika kunder. Vi har valt Inställning Copy original bank transaction

 

Vi väljer att matcha transaktionen mot faktura 000005 på Kund 1 och klicka på Behandla.

image.png

 

Nu inser vi att transaktionen matchades mot fel faktura och vill ändra det. Vi avbryter kundbetalningen genom att klicka på Annullera.

 

2_Kundebetalinger.png

Fönstret Behandla kundinbetalningar (AR305000) öppnas och en kopia av transaktionen har skapats som kan matchas med en annan faktura. I vårt exempel är fakturan 000006 på kund 2.

 

3_Behandle_inngående_betalinger.png