Mina produkter
Hjälp

Förändrad Administration och Distribution i OneStop Reporting

av Christian Sandell

I den senaste versionen av OneStop Reporting har administrationen och distributionen för delning av rapporter förändrats.

 

Det finns nu en ny sida för att distribuera rapporter i OneStop Reporting som erbjuder enklare delning av rapporter genom att man flyttar eller kopierar rapportmallar mellan klientorganisationer. Notera att man behöver ha rollen administratör på topp- eller gruppnivå för att se distributionssidan.


Till vänster på sidan Distribution syns hierarkin av Kund/Toppnivå (1), Gruppnivå (2), och klient/klientorganisation (3). Strukturen är densamma som på sidan Administration.

 

ChristianSandell_0-1662449446935.png

 

Rapporter som distribueras till en högre nivå distribueras i sin tur till alla klienterna i den gruppen, dvs de ärvs nedåt i hierakin. 


Genom att välja kundnivå i hierakin och därefter Importera, kommer rapporten eller rapporterna man väljer i nästa fönster ärvas till alla de klienterna som ingår.

 

ChristianSandell_1-1662449460771.png

 

Genom att utföra den här åtgärden kommer rapporten att flyttas från den klienten som man “importerar från” och det kommer bara att finnas en version av rapporten. Rapporten ägs nu på kundnivå som man valde att importera till, samt kommer att ärvas ned till alla klienter som ligger under kunden. Alla ändringar som görs kommer att återspeglas hos alla klienter som har fått denna rapport distribuerad.

 

Om man istället vill spara originalet kan man distribuera en kopia genom att markera Importera kopior. I det här fallet kommer det att finnas två versioner av rapporten som inte är länkade. 

 

Det går också att distribuera rapporten direkt till klientorganisationen genom att markera denna i hierarkin och därefter väljer Importera. Även här innebär det att man flyttar rapporten från källan om man inte väljer Importera kopior. 

 

Inställningar för Distribution

För att kunna ta emot rapportmallar från OneStop Reporting via den nya distributionen krävs det att man slår på en ny inställning under Administration. För befintliga kunder är denna inställning avstängd. För nya kunder kommer den att vara på.

 

ChristianSandell_2-1662449472140.png

 

Notera att när denna inställning är påslagen ger man användarna tillgång till alla rapportmallar distribuerade av OneStop Reporting. Rapporterna finns tillgängliga direkt och slår man på inställningen på kundnivå ärvs det ned till klientorganisationerna. Man kan behöva se över och eventuellt begränsa vilken typ av data och dimensioner användare har tillgång till.

 

Administration

Nu finns en förhandsvisning av den nya administrationssidan tillgänglig för att enkelt hantera användare, klientorganisationer, grupper och kunder i OneStop Reporting. Detta är ett pågående arbete och en förhandsvisning av den nya administrationssidan.

 

ChristianSandell_4-1662449543941.png

 

I dagsläget finns det funktionalitet att massuppdatera och ändra paket på klienter. Notera att en ändring av nivå på någon av dina klienter kan innebära att det tillkommer en extra kostnad. Prata med din partner om du är osäker.

Det har sedan tidigare introducerats nya namn i gränssnittet beroende på om man har köpt funktionen Budget eller ej:

 

Utan budget -> Paketet Smart

Med budget -> Paketet Komplett

Notera! Paketet Start säljs inte till Visma.net och innebär att rapporter kan försvinna om man väljer detta. Egendefinierade rapporter i klientorganisationerna kommer att tas bort och organisationerna kan tappa åtkomst till vissa distribuerade rapporter vilket kan påverka publiceringsjobb och rapportpaket.

 

Det kommer att löpande läggas till fler funktioner på den nya administrationssidan som med tiden kommer att ersätta den nuvarande administrationssidan. 

 

Mer information finns i Release Notes

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här