Mina produkter
Hjälp

Periodiseringsnyckel - möjlighet att sätta periodisering från specifik månad (ver 8.21)

av Anders X Nilsson

Förhandsinfo_8_21.png

I Visma.net ERP har du möjlighet att periodisera kostnader eller intäkter. Detta gör du genom att skapa en periodiseringsnyckel som antingen periodiserar intäkter eller utgifter. Periodiseringsnyckeln kan sedan användas på en utgående eller inkommande faktura. 

 

Tidigare var bokföringstidpunkten för fakturan avgörande för i vilken tidsperiod periodiseringen skulle ske. Detta kunde innebära att du var tvungen att skapa flera olika periodiseringsnycklar för att kunna periodisera fakturor i korrekt period.

 

Bokförde du en faktura i januari, som avsåg första kvartalet (januari, februari och mars) räckte det med att skapa en periodiseringsnyckel, men bokförde du istället samma faktura i februari, var du tvungen att skapa ytterligare en periodiseringsnyckel för att kunna hantera detta. Med det tillagda fältet Startperiod löses detta.

 

pernyckel.png

Exempel:

Vi har en faktura som skall periodiseras över andra kvartalet (april, maj och juni). Fakturan är mottagen och bokförd i maj.

Tidigare har du varit tvungen att skapa en ny periodiseringsnyckel för att periodisera tillbaka i tiden. Med den nya funktionen Startperiod kan du ange att periodiseringen skall börja i april. Det har då ingen betydelse i vilken månad fakturan är bokförd. Periodiseringen börjar alltid från och med den månad som anges i fältet Startperiod.

 

startper.png

 

Fakturan bokföres i maj. Periodiseringen avser april, maj och juni. Vi använder därför periodiseringsnyckeln KVARTAL2 på fakturan.

 

levfakt.png

 

Periodiseringsschemat visar att kostnaden periodiseras med början i april.

 

perschema.png

 

Ytterligare bokföringsmetoder har lagts till avseende periodisering av kostnader

I Periodiseringsnycklar har förbättringar också gjort för bokföringsmetoderna Flexibelt efter perioder, proportionellt över dagar och Flexibelt efter dagar i perioden.

 

flex.png

 

Dessa metoderna var tidigare endast tillgängliga för kodtypen Intäkt. Nu kan dessa också användas för kodtypen Kostnad.

 

 

 

4 Kommentarer

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här