Version 8.0: Avtalsfakturering, formler i beskrivningsfält

av Anders X Nilsson (Uppdaterad ‎30-09-2018 21:49 av Anders X Nilsson VISMA )

I tidigare versioner av Visma Net Financials var fakturabeskrivning och radbeskrivningen fördefinierade  i koden och kunde därför inte förändras. I version 8.0 går det nu förändra dessa med hjälp av formler och olika element. Fälten Fakturabeskrivning och Radbeskrivning har nu lagts till på fliken ÖVERSIKT i fönstren Avtalsmallar (CT202000) och Kundavtal (CT301000).

 

ver8_avtalsmallar.png

 

I dessa fält kan man ange formler för faktura- och radbeskrivningen genom att använda formeleditorn. Klicka på förstoringsglaset längst till höger i fältet för att öppna denna.

 

ver8_formeleditor.png

Notera! I fönstret Kundavtal (CT301000), går fälten för faktura- och radbeskrivning endast att editera om kryssrutan Aktivera åsidosättning av formel i avtal i fönstret Avtalsmallar ()CT202000) är ikryssad.

 

För den text som man vill ha som Fakturabeskrivning, kan nedanstående användas:

 

Entitet

Värde

Beskrivning

Parametrar

@ActionInvoice

This parameter returns a contract action which caused the invoice generation. Possible values are the following:

• Contract Activation

• Contract Setup

• Contract Upgrade

• Contract Billing

• Contract Renewal

• Contract Termination

• Activate/Renew

• Setup

• Setup Upgrade

• Upgrade Activation

Funktioner

Alla standardfunktioner

 

Objekt

• Kontrakt

• ContractTemplate

• Kund

• Plats

• ContractBillingSchedue

 

 

 

För den text som man vill ha som Radbeskrivning, kan nedanstående användas:

 

 

Entitet

Värde

Beskrivning

Parametrar

@Prefix

One of the following prefixes will be returned:

• Prepaid

• Included

• Overused

• Included Usage

• Prepaid Usage

 

@ActionItem

This parameter returns a contract action which caused the invoice generation.

Possible values are the following:

• Contract Activation

• Contract Setup

• Contract Upgrade

• Contract Billing

• Contract Renewal

• Contract Termination

• Activate/Renew

• Setup

• Setup Upgrade

• Upgrade Activation

Operatorer

Alla standardoperatorer

 

Funktioner

Alla standardfunktioner

 

Objekt

• Kontrakt

• kund

• ContractItem

• ContractDetail

• Lagervara

• ContractBillingSchedue

• PMTran

• UsageData

 
1 Kommentar