avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Version 4.10 släpps 9/1

av Joakim Arvidsson

Nya funktioner 

  • Hantering av reseräkning direkt från Min översikt
  • Ny sida för att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning

Detaljerad beskrivning

Hantering av reseräkning direkt från Min översikt

Anledningen till denna förändring är att förenkla för användaren genom att han/hon inte behöver klicka in på reseräkningen för att utföra vissa moment. 

Följande moment är möjliga att utföra:

  • Radera reseräkning
  • Skicka för godkännande 
  • Återkalla godkännande

Längst ut till höger på reseräkningsraden finns nu en ny knapp "Mer". De moment som finns valbara är beroende på reseräkningens status. 

 

Ny sida för att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning

För att undvika att inaktivering av registrering av reseräkning görs av misstag, så har funktionen flyttats till en egen sida under Inställningar reseräkningar.

Funktionen har också bytt namn till "Inaktivera registrering av resa/utlägg" och en tydligare varningstext har lagts till för att göra det mer tydligt vad som händer om man väljer att göra detta. 

Om användare väljer att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning, krävs även att man anger sitt Visma.net lösenord för att bekräfta inaktiveringen. 

Förbättringar

Den här versionen innehåller följande förbättringar:

  • Numera kan man se om ett kostnadsställe är aktivt för registrering i reseräkning i översikten för kostnadsställen
  • Förbättrad visning av hjälptext på mobil/surfplatta
  • Generella rättningar av fel
  • Översättningar