Mina produkter
Hjälp

Egendefinierade fält för projekt

av Anonymous

Skapa egendefinierade informationsfält

Det finns nu möjlighet att skapa vissa egendefinierade fält på projektnivå. Dessa egendefinierade fält kan även användas i projektrapporter och nyckeltal för projekt (KPIer). Detta gäller för versionerna Premium eller Enterprise.
Under Inställningar/Nycketal (KPI:er), under sektionen Anpassade fält kan du skapa dina egna anpassade fält. Välj Lägg till anpassat fält och välj vilken typ. Det kan vara textfält, numeriskt fält, datumfält eller fält avseende värde per enhet. Ge fältet ett namn och spara.

Egendefinierade fält.png

Öppna ett projekt och sedan fliken Projektinställningar. Under sektionen Anpassade fält kan du ange värdet för respektive fält avseende det specifika projektet.

Anpassade fält i projektfliken.JPG

Dessa fält kan sedan visas i t.ex. en projektrapport

Anpassade fält projektrapport.JPG

De egendefinierade fälten av typen Numerisk eller Värde per enhet kan även användas i nya KPI:er avseende projekt som sedan kan visas i projektrapporten.

 

Använda konstanter i KPI-beräkningar

En annan nyhet i KPI-beräkningen är att du kan använda konstanter i formlerna, t.ex. multiplicera ett värde med en fast konstant i formeln.

KPI med konstant.JPG

3 Kommentarer

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här