Mina produkter
Hjälp

Projektets prognos utökas med värde av resursallokeringen

av Anonymous (Uppdaterad ‎24-05-2019 14:36 ( )

I tillägg till den funktionalitet som redan finns för att beräkna och överblicka projektets prognoser finns nu även möjlighet att inkludera resursallokeringen som underlag för prognostiserad fakturering och intäkter.

 

Prognosen beräknas på följande sätt:

  • Raden intäktsprognos beräknas som priset per timme för användarens standardarbetstyp * antal allokerade timmar per månad. Några undantag:
    • Om projektet eller fasen har en definierad standardarbetstyp kommer priset baseras på den arbetstypen
    • Om det finns ett fasspecifikt prisundantag som påverkar priset per timme kommer detta pris användas istället
    • Om en allokering är utspridd över flera månader kommer antal timmar delas med antal arbetsdagar den månaden
  • Faktureringsprognosen baseras på samma logik som intäktsprognosen, men beräknas endast om timpriset enligt prislistan i det aktuella projektet är markerat med “Fakturera”. Utöver arbetstiden inkluderas även fasta avgifter som är fakturerbara aktuell månad.
  • Arbetstkostnadsprognosen baseras på användarens internkostnad, “Kostnad per timme”, enligt arbetskontraktet * antal allokerade timmar den månaden. Om det i projektet finns ett kostnadsundantag för projektmedlemmen på projektets flik Projektinställningar används denna kostnad istället.

 

Så snart du har detaljerat det initiala projektet med projektplan, estimat, medarbetare, resursallokering och eventuella redan kända avgifter som ska faktureras kan du klicka på Uppdatera prognosen, så får du en första projektprognos. Om du gör ändringar eller tillägg i projektet efter denna tidpunkt och klickar på Uppdatera prognosen igen får du möjlighet att välja vilken eller vilka delar av prognosen du vill uppdatera. Uppdateringen kommer då att skriva över valda prognoser för innevarande månad och framåt.

 

Uppdatera prognos.JPG

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här