Mina produkter
Hjälp

Vanliga frågor om Nya Severa

av Anonymous

Det har inkommit några frågor om nya Severa efter presentationen i januari och februari. Vi kommer löpande att fylla på med fler frågor och svar. Välkomna att skicka in fler frågor till oss.

Q: Kommer gränssnittet även finnas på andra språk än engelska?

A: Ja, det kommer att finnas på bl.a. svenska.

 

Q: När lanseras e-postintegrationen för CRM-delen?

A: Den kommer inte att finnas med i första versionen, men ligger på roadmap:en för nästa fas. Den är efterfrågad av många kunder.

 

Q: Kommer man att kunna flytta kontakter från en kund till en annan, om personen t.ex. byter jobb/företag och behålla historiken?

A: Det kommer att fungera som idag, dvs man får lägga upp kontaktpersonen på nytt hos den nya kunden. Detta ligger på önskelistan för framtida utveckling.

 

Q: Kan man göra snabba anteckningar i CRM-delen direkt på kunden (utan att behöva gå via en aktivitet på ett sälj-case eller projekt)?

A: Ja, man ska kunna göra en anteckning direkt på kunden ungefär som idag, dvs genom att skapa en aktivitet. Systemet kommer däremot att känna av var i flödet man är så att man inte behöver ange mer information än nödvändigt, så att det ska gå snabbt.

 

Q: Kommer ett säljprojekt som sätts till status Beställt automatiskt finnas tillgängligt bland genomförandeprojekt?

A: Ja, det kommer att finnas i listan över genomförandeprojekt, även om man inte har definierat någon projektplan än.

 

Q: Kommer man att kunna kopiera offerter för att göra olika versioner? Eller att göra flera samtidiga versioner?

A: Offertverktyget kommer att fungera ungefär som idag, dvs man kan utgå från generella mallar. Det kommer även finnas möjlighet att använda en tidigare faktisk offert som mall. Om man lägger flera offerter på samma säljcase kommer alla offerter att betraktas som aktuella offerter samtidigt, som det gör idag.

Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda möjligheten att använda tredjepartslösningen Webmerge, där man kan arbeta med mycker mer layout och design samt att offerterna då sparas under avsnittet Filer i projektet. Då kan man ha flera samtidiga versioner som inte räknas in i säljvärdet.

 

Q: Kommer semestrar och sjukdom fortfarande att rapporteras som aktiviteter? Dessa borde komma upp i timrapporteringen på något sätt.

A: Principerna för aktiviteter och arbetstyper kommer att vara desamma som idag. Om ni arbetar med aktiviteter för frånvarorapporteringen kan ni välja detta i tidrapporteringsvyn. Detsamma gäller om ni använder arbetstyper för frånvarorapporteringen, då kommer det att benämnas arbetstimmar.

 

Q: Kan man se resursallokering för flera projekt samtidigt?

A: Ja, det ska fungera.

 

Q: Kan man se fakturor för flera projekt samtidigt?

A: Ja, det ska fungera.

 

Q: Finns det möjlighet att godkänna resekostnader och utlägg, på samma sätt som man godkänner timmar?

A: Själva attestflödet ska fungera som idag, men exakt hur det kommer att se ut är för tidigt att säga.

 

Q: Hur kommer nya Collaboration-delen (Samverkan) att fungera?

A: I ett specifikt projekt kan man ange vilka interna deltagare som ska ha tillgång till information om projektet. I ett första skede kommer informationsdelningen vara för interna projektmedlemmar. I ett senare skede kommer vi att vidareutveckla samverkansdelen så att även externa deltagare/kunder kommer åt projektinformationen och kan ange kommentarer. Man kan även koppla dokument till samverkansarean.

 

Q: Kan man definiera namnen själv på de säljstatusar som visas som processflöden?

A: Ja, de namn du definierar i inställningarna för försäljningsstatusar kommer att visas i gränssnittet.

 

Q: Hur lång tid kommer man att ha på sig innan ni stänger ner den nuvarande versionen av Severa?

A: Vi har inte bestämt något exakt tidsspann för detta, men innan vi stänger nuvarande Severa måste vi säkerställa att vi har gått ut med tillräcklig information och utbildning för att användarna ska kunna använda nya Severa samt att den nya versionen innehåller förväntad funktionalitet och håller förväntad kvalitet.

 

Q: Kommer man att kunna dölja menyer i vänsterkanten om man t.ex. inte nyttjar en viss funktion?

A: Om menyn baseras på tilläggstjänster kommer den att kunna döljas beroende på om man nyttjar funktionaliteten eller ej, men om det är en generell huvudmeny kan det bli så att den visas ändå.

 

Q: Hur kommer synken med Outlook/Google calendar att fungera i nya Severa? 

A: I ett första skede kommer projektaktiviteterna och aktiviteterna i Severa att synkas till Outlook/Google-kalendern på samma sätt som idag, dvs som kalenderaktiviteter, men i en senare version kommer dessa att klassificeras som Tasks i Outlook/Google calendar. 

 

Q: Kommer man att kunna definiera beroenden mellan faser inom ett projekt, så att det går att flytta en fas eller ett helt projekt och därmed automatiskt flytta alla beroende delar?

A: Detta kommer inte att finnas i den första versionen, men finns som ett framtida förbättringsförslag.

 

Q: Kommer det nya API:t att stödja import/export av filer till projekten. 

A: Ja, detta kommer att finnas med i det nya REST API:t.

 

Q: Vad kommer ni att erbjuda för utbildning i nya Severa?

A: Det kommer bli fler webinarier och vi kommer även att löpande lägga ut dokumentation på vårt kund-community samt publicera korta instruktionsvideos för att komma igång. Vi kommer även att bjuda in till lanseringsmöten med genomgång av det nya systemet med start före sommaren. Har ni önskemål om andra typer av stöd är ni varmt välkomna att förmedla era idéer.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här