Mine områder
Hjelp

A-ordningen (EDAG)

av Anonymous
Fra 1. Januar 2015 innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold. Formålet er en forenkling for arbeidsgiverne, der fem skjemaer erstattes med én melding; a-meldingen.

A-meldingen:

A-meldingen er en elektronisk rapportering som erstatter mange av de skjema som benyttes av forskjellige etater i dag. Disse fem skjemaene vil erstattes i sin helhet av a-meldingen fra 1. januar 2015.

 1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
 2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
 3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
 4. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
 5. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)

A-meldingen skal leveres minimum en gang per måned, og fristen vil være den 5. i den påfølgende måned.

 

Testinnsending av a-meldingen og forberedelser i 2014:

Gjennom 2014 har det vært gjennomført prøvedrift av a-ordningen i samarbeid med et utvalg kunder. Erfaringene fra prøvedrift har vært meget viktige for hvordan den fremtidige innsendingen av a-meldingen vil fungere.

Fra versjon 18.1 av Mamut Business Software vil vi åpne for at alle kan foreta testinnsending av a-meldingen og på denne måten være bedre forberedt når det første obligatoriske skjemaet skal leveres i Februar 2015.

Versjon 18.1 av Mamut Business Software er ventet i slutten av Oktober 2014, men det er flere ting du kan forberede allerede nå:

Rydd i personalregisteret

 • Alle ansatte som skal rapporteres må ligge med korrekt Stilling/Yrke, og denne må inneholde en gyldig STYRK.
 • Alle ansatte må ha en gyldig Start-dato
 • Ansatte som ikke lenger arbeider i bedriften må få en Slutt-dato. Dette legges inn under Personalregister, valg fanen Lønn og deretter Skattetrekk. Husk også å sjekke Inaktive ansatte, da aktiv/inaktiv ikke vil påvirke hvorvidt en ansatt inkluderes i a-meldingen eller ikke.
 • Benytter du en dummy-ansatt, f.eks. for OTP eller refusjon av sykepenger? Denne ansatte må settes med en slutt-dato som er en god tid før du starter å rapportere a-meldingen. Du vil fremdeles kunne kjøre OTP og refusjon av sykepenger på vanlig måte, og dette vil bli rapportert samlet for det opplysningspliktige firmaet.

Sett deg inn i a-ordningen og hva dette betyr for din bedrift

Rutiner for innhenting av opplysninger

 • Gå gjennom dagens rutiner for innhenting av opplysninger og analyser hvordan en månedlig rapportering vil påvirke dine rutiner.
 • Benytter du regnskapsfører eller ande eksterne til å kjøre lønn? Ta kontakt med vedkommende for å samarbeide om innføringen. 

 

Mer informasjon og nyttige linker: