Mine områder
Hjelp

Ny versjon av Mamut One versjon 23.0 er nå lansert

av Anders Johansen (Oppdatert ‎07-02-2020 16:23 ( )

Ny versjon av Mamut One er nå tilgjengelig og under finner du nyheter i en oppsummering. Du finner alltid lenke til siste versjon på høyre side her inne på Mamut One området.

 

Oppdatert utseende/grensesnitt

Alle fokusområder i Mamut er oppdatert med et nytt grafisk grensesnitt, men alt vil fungere på samme kjente måte

Skjermbilde.JPG

 

 

 

Oppdatering av tabeller og satser

Skattetrekkstabeller for 2020 og sats for beregning av fordel ved privat bruk av firmabil er lagt inn

 

Funksjonalitet for utsendelse av lønnslipper og sammenstillingsrapport på epost fra rapportmodulen

Det er lagt til ny funksjonalitet slik at det nå er mulig å sende ut lønnsslipper (Lønnsslipp A4) og sammenstillingsrapport til inntektsmottaker fra opplysningspliktig på epost til hver enkelt ansatt fra rapportmodulen i en operasjon. Ved utskrift til epost må man markere for “Send separate e-poster til hver ansatt”

 

Funksjonalitet for kryptering av sammenstillingsrapport

Ved bruk av krypteringsfunksjonen i Mamut, som finnes under Vis - Innstillinger - Regnskap - Modulinnstillinger - Lønn - Andre innstillinger, vil man fra versjon 23.0 få kryptert rapporten Sammenstillingsrapport til inntektsmottaker fra opplysningspliktig ved utskrift til epost, når rapporten utskrives til alle ansatte på en gang, og det markeres for “Send separate e-poster til hver ansatt”

 

Sammenstillingsrapport til inntektsmottaker for opplysningspliktig krypteres med samme passord som lønnsslippen - altså det som er valgt på den ansatte. Er det ikke valgt et passord på den ansatte brukes fødsels- og personnummeret som passord. 

 

Tilleggsinformasjon på skattekort

Det er lagt til støtte for visning av tilleggsinformasjon (f.eks. kildeskatt) på skattekort. Tilleggsinformasjonen vil vises på rapporten, som kommer opp ved henting av skattekort, på den ansatte i personalregisteret under fanen Lønn og knappen Skattetrekk samt i lønnsregistreringen

 

Oppdatering av kommuneregister

Kommuneregisteret er oppdatert i forbindelse med kommunesammenslåing pr. 1/1 2020. Denne sammenslåingen har medført at det nå finnes 16 kommuner som har mer enn en sone for arbeidsgiveravgift. Derfor er det lagt til mulighet for å velge sone på de kommunene som har mer enn en arbeidsgiveravgiftssone i henholdsvis firmainnstillingene samt på ansatte

 

Oppdatering av SAF-T

SAF-T eksporten i Mamut har blitt forbedret og oppdatert med de siste endringene fra Skatteetaten. Dette betyr at man vil kunne generere og sende inn SAF-T fil til Altinn dersom man ved bokettersyn blir pålagt å levere dette. 

 

Eksisterende kunder vil måtte sette inn standard koder for SAF-T i kontoplan og mva-koderegisteret slik at disse er korrekt i henhold til standard kodene fra Skatteetaten. 

 

I de tilfeller det er nødvendig kan man be om å få tilsendt et script som vil forsøke å sette standard koder automatisk også på eksisterende klienter, men kundene må selv påse at mappingen som gjøres er korrekt

 

Diverse forbedringer lønn

  • Det er lagt til støtte for ny arbeidstidsordning i A-meldingen - “Andre skift - /turnusordninger”
  • Det er lagt til advarsel når man forsøker å bytte type arbeidsforhold på ansatte, som tidligere har vært inkludert i en A-melding
  • Kvitteringsbildet for A-melding ble ikke oppdatert korrekt når man byttet fra en måned, hvor man har sendt A-melding, til en måned hvor man ikke har sendt A-melding. Denne feilen er nå rettet
  • Avvik i A-meldingen som ikke er direkte knyttet til en ansatt ble tidligere vist med henvisning til første ansatte som var opprettet i Mamut. Dette er endret og vi viser nå i stedet teksten “A-melding (generelt)” på denne type avvik

 

Nye funksjoner i AutoInvoice-integrasjonen

  • Det er lagt til en enkel godkjenningsfunksjonalitet for mottatte Autoinvoice-fakturaer, dette er en valgfri funksjonalitet som er aktivert som standard. Når dette er aktivert, må mottatte Autofaktura-fakturaer godkjennes før de kan legges inn på Regnskapsmodulen i Mamut. Det er mulig å sette opp spesifikke maler for brukertilgang for brukere som skal godkjenne fakturaer, og andre som skal legge ut
  • Veiviseren for autosøk er oppdatert for å finne e-post-, utskrifts- og B2C-mottakere i tillegg til elektroniske mottakere når du søker gjennom kunderegisteret ditt
  • Lagt til felt for å spesifisere kundeland (forbedre XML)
  • Lagt til felt for å spesifisere epostadresse av mottak for Autoinvoice på kundekort

 

Du finner den nye versjonen av Mamut One under nedlastninger på høyre side på dette området eller klikk her.

Endringslogg finner du her

6 Kommentarer