Mine områder
Hjelp

Endringslogg

29-10-2015 17:00 (Sist oppdatert 14-12-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 32786 Visninger

Nedenfor kan du lese om de viktigste endringene i de siste versjonene av Mamut One.

Siste versjon av Mamut One kan du laste ned her

 

Versjon 26.0 (build 1025 release 14.12.2023)

Oppdatert integrasjon mot Tripletex lønn

 

Versjon 25.0 (build 1046 release 24.02.2022)

 

Ny mva-rapportering
Fra 2022 går Skatteetaten over til en ny måte å stille opp mva-meldingen. Denne baseres på SAF-T koder og bruker en helt ny løsning for innrapportering.

 

Det er lagt til en ny rapport som viser den nye oppstillingen. Denne kan brukes som underlag for å taste inn oppgaven i Skatteetatens portal på https://skatt.skatteetaten.no/web/mva/

 

For at beløpene på rapporten skal rapporteres i riktig kategori, må mva-koder i avgiftsregisteret i Mamut mappes korrekt. Les mer om dette her.

 

Lønn
Det er ikke lenger støtte for å føre og utbetale lønn i Mamut. Brukere av lønn i Mamut som ikke allerede har gjort dette kan overføre sine opplysninger om bedrift og ansatte til Tripletex og fortsette å kjøre lønn i skyen. Regnskapsdata fra Tripletex kan overføres tilbake til Mamut etter at lønningene er kjørt.

 

Det er gjort flere forbedringer i veiviseren for overføring og synkroniseringen av data mellom Mamut og Tripletex i denne versjonen.


Oppdatering av SAF-T
Kontolisten for SAF-T eksport er oppdatert med endringer gjort i 2021 og noen feil i beregning av inngående og utgående saldo er rettet.

 

Versjon 24.0 (build 1043 release 09.03.2021) - Servicerelease

 

Diverse feilrettinger og forbedringer

- Feil ved sending av epost er fikset

- Forbedret fileksport til Tripletex

- Hjelpefil til Tripletex Lønn veiviseren

 

 

Versjon 24.0 (build 1034 release 18.12.2020)

 

Integrasjon med Tripletex lønn

Integrasjonen med Tripletex lønn er nå tilgjengelig for alle kunder. 

 

Oppdatering av tabeller og satser

Skattetrekkstabeller for 2021 og sats for beregning av fordel ved privat bruk av firmabil er lagt inn. 

 

Endringer i a-meldingen

Følgende tillegg er gjort i a-meldingen for 2021:

 • Ansettelsesform og årsak til sluttdato
  • Ansettelsesform blir fra 2021 obligatorisk å oppgi på ordinære og maritime arbeidsforhold. Ansettelsesform kan være fast eller midlertidig og oppgis under innstillinger for a-melding i ansattkortet.
  • Årsak til sluttdato skal du oppgi når du setter en sluttdato på et arbeidsforhold. Under innstillinger for A-melding i ansattkortet finner du en liste med forhåndsdefinerte årsaker som du skal bruke
 • Pensjonsinnretning 
  • Arbeidsgivere i privat sektor som er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), skal fra 2021 oppgi hvilken pensjonsinnretning bedriften har inngått avtale om pensjonssparing med. Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer du skal oppgi i a-meldingen
 • Utleggstrekk skatt
  • Enkelte utleggstrekk skal rapporteres i a-meldingen fra og med 2021. Dette gjelder utleggstrekk som i dag blir nedlagt av skatteoppkreveren overfor arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto. Du skal gi opplysninger om hvor mye du har trukket i utleggstrekk på den enkelte inntektsmottaker og hvor mye du skal betale i utleggstrekk

Oppdatering av SAF-T 

Kontolisten for SAF-T eksport er oppdatert med endringer gjort i 2020.

 

Veiviser for Tripletex konvertering

Under Fil - Eksport finner man nå et valg for “Konvertering til Tripletex”. Herfra kan man eksportere filer som gjør det mulig å eksportere filer med Ansatte, Produkter, samt Kunder og leverandører som senere kan importeres i Tripletex.

 

 

Versjon 23.0 (build 1149 release 23.01.2020) - Servicerelease

 

Diverse feilrettinger og forbedringer

 • Ved opprettelse av ny ansatt og overstyring av AGA kommune ble ikke alltid AGA sone lagret
 • Fakturering via API feilet ved noen tilfeller
 • Kommune Våler (3419 og 3018) hadde feil AGA sone (merk at dersom du allerede har kjørt lønn i ny versjon, så må dette korrigeres for at det skal bli riktig)
 • Forbedringer i SAF-T eksport
 • Markering for overstyring av skattetrekk fungerte ikke
 • Diverse andre feilrettinger i lønn

 

 

Versjon 23.0 (build 1139 release 17.12.2019)

 

Oppdatert utseende/grensesnitt

 • Alle fokusområder i Mamut er oppdatert med et nytt grafisk grensesnitt. Applikasjonen har fått et moderne utseende og preg, men den vil fungere på samme kjente måte

 

Oppdatering av tabeller og satser

 • Skattetrekkstabeller for 2020 og sats for beregning av fordel ved privat bruk av firmabil er lagt inn

 

Funksjonalitet for utsendelse av lønnslipper og sammenstillingsrapport på epost fra rapportmodulen

 • Det er lagt til ny funksjonalitet slik at det nå er mulig å sende ut lønnsslipper (Lønnsslipp A4) og sammenstillingsrapport til inntektsmottaker fra opplysningspliktig på epost til hver enkelt ansatt fra rapportmodulen i en operasjon. Ved utskrift til epost må man markere for “Send separate e-poster til hver ansatt”

 

Funksjonalitet for kryptering av sammenstillingsrapport

 • Ved bruk av krypteringsfunksjonen i Mamut, som finnes under Vis - Innstillinger - Regnskap - Modulinnstillinger - Lønn - Andre innstillinger, vil man fra versjon 23.0 få kryptert rapporten Sammenstillingsrapport til inntektsmottaker fra opplysningspliktig ved utskrift til epost, når rapporten utskrives til alle ansatte på en gang, og det markeres for “Send separate e-poster til hver ansatt”
 • Sammenstillingsrapport til inntektsmottaker for opplysningspliktig krypteres med samme passord som lønnsslippen - altså det som er valgt på den ansatte. Er det ikke valgt et passord på den ansatte brukes fødsels- og personnummeret som passord. 

 

Tilleggsinformasjon på skattekort

 • Det er lagt til støtte for visning av tilleggsinformasjon (f.eks. kildeskatt) på skattekort. Tilleggsinformasjonen vil vises på rapporten, som kommer opp ved henting av skattekort, på den ansatte i personalregisteret under fanen Lønn og knappen Skattetrekk samt i lønnsregistreringen

 

Oppdatering av kommuneregister

 • Kommuneregisteret er oppdatert i forbindelse med kommunesammenslåing pr. 1/1 2020. Denne sammenslåingen har medført, at det nå finnes 16 kommuner, som har mere enn en sone for arbeidsgiveravgift. Derfor er det lagt til mulighet for å velge sone på de kommunene som har mer enn en arbeidsgiveravgiftssone i henholdsvis firmainnstillingene samt på ansatte

 

Oppdatering av SAF-T

 • SAF-T eksporten i Mamut har blitt forbedret og oppdatert med de siste endringene fra Skatteetaten. Dette betyr at man vil kunne generere og sende inn SAF-T fil til Altinn dersom man ved bokettersyn blir pålagt å levere dette. 


  Eksisterende kunder vil måtte sette inn standard koder for SAF-T i kontoplan og mva-koderegisteret slik at disse er korrekt i henhold til standard kodene fra Skatteetaten. 


  I de tilfeller det er nødvendig kan man be om å få tilsendt et script som vil forsøke å sette standard koder automatisk også på eksisterende klienter, men kundene må selv påse at mappingen som gjøres er korrekt

 

Diverse forbedringer lønn

 • Lagt til støtte for ny arbeidstidsordning i A-meldingen - “Andre skift - /turnusordninger”
 • Lagt til advarsel når man forsøker å bytte type arbeidsforhold på ansatte, som tidligere har været inkludert i en A-melding
 • Kvitteringsbildet for A-melding ble ikke oppdatert korrekt, når man byttet fra en måned, hvor man har sendt A-melding, til en måned hvor man ikke har sendt A-melding. Denne feilen er nå rettet
 • Avvik i A-meldingen som ikke er direkte knyttet til en ansatt ble tidligere vist med henvisning til første ansatte, som var opprettet i Mamut. Dette er endret, og vi viser nå i stedet teksten “A-melding (generelt)” på denne type avvik
 • Bedriftsnummer i standardregisteret var ikke tilgjengelig for kunder med lisensen Mamut Office Standard. Tilgangskontroll er nå endret, og alle kunder som har tilgang til lønn skal også ha tilgang til å legge til bedriftsnumre

 

Nye funksjoner i AutoInvoice-integrasjonen

 • Lagt til godkjenningsfunksjonalitet for mottatte Autoinvoice-fakturaer. Dette er en valgfri funksjonalitet som er aktivert som standard. Når dette er aktivert, må mottatte Autofaktura-fakturaer godkjennes før de kan legges inn på Regnskapsmodulen i Mamut. Det er mulig å sette opp spesifikke maler for brukertilgang for brukere som skal godkjenne fakturaer, og andre som skal legge ut
 • Veiviseren for autosøk er oppdatert for å finne e-post-, utskrifts- og B2C-mottakere i tillegg til elektroniske mottakere når du søker gjennom kunderegisteret ditt
 • Lagt til støtte for fakturering av Autoinvoice-ordre via API
 • Aktivert kopier/lim-inn funksjonalitet i Autoinvoice innstillinger og Autoinvoice Sendt- og mottatte dokumenter
 • Forbedret timeout-håndtering i Autoinvoice-innstillinger og Autoinvoice Sendt- og mottatte dokumenter
 • Lagt til felt for å spesifisere kundeland (forbedre XML)
 • Lagt til felt for å spesifisere epostadresse av mottak for Autoinvoice på kundekort

 

Versjon 22.1 (build 1352 release 11.01.2019) Servicerelease

 

 • Oppdaterte satser for diett og bilgodtgjørelse innland 2019
 • Korrigert feil som gjorde at kunder med Mamut Enterprise Regnskapsfører eller Mamut Office Start mistet tilgang til Autoinvoice.
 • Fjorårets skattekort kan velges i Januar, men alikevel beregnes 50%
 • Korrigert utfordring med å installere Mamut Setup 2 versjon
 • Var man offline med synk mot Mamut online ville man kunne få en feilmelding i stedet for beskjed om at Mamut Online erstattes.
 • Noen opplevde feilmelding ved åpning av lønnsregistrering dersom man hadde benyttet en av de nye trekk kodene (for skatt)

 

Versjon 22.1 (build 1333 release 14.12.2018)

 

Støtte for Microsoft Office 2019

 • Mamut One støtter nå bruk av Microsoft Office 2019 i kombinasjon med Mamut One. 

 

Oppdatering av tabeller og satser

 • Skattetrekkstabeller for 2019 og sats for beregning av fordel ved privat bruk av firmabil er lagt inn.

Endringer i a-meldingen og feilretting/forbedringer Lønn

 • Oppdatering av gyldige kombinasjoner
  • Inntekt - Kontantytelse - Tips
  • Inntekt - Kontantytelse - Skattepliktig personalrabatt 

 • Avlønningstype kan fra 1. Januar 2019 ikke lenger innrapporteres i A-meldingen.
 • Man kunne tidligere slette en ansatt som var innrapportert i en eller flere A-meldinger. Dette er ikke lengere mulig.
 • Korrigert meldingen som vises etter endt eksport til Visma.net Payroll til også å omfatte arbeidsforholdstypen Pensjon i tillegg til Frilanser og Ordinært.
 • Rekalkulering av feriepenger for ekstra ferieuke ble kun gjort, hvis man stod på en ansatte som hadde 2,3% ekstra feriepenger, når man rekalkulerte feriepenger for alle ansatte. Dette er nå korrigert slik at både Ordinær ferie og Ekstra ferieuke o/60 rekalkuleres for alle ansatte uavhengig av hvilken ansatt du står på, når du velger å rekalkulere.
 • Tilleggsinformasjoner for firmabil til bruk i A-meldingen ble ikke vist dersom man klikket på ikonet for tilleggsinformasjon under lønnsregistrering. Dette er korrigert og tilleggsinformasjonene vises nå korrekt.
 • Ved duplisering av lønn ble der ikke tatt hensyn til overstyrt skattetrekk. Dette er nå rettet slik at overstyrt skattetrekk også dupliseres.
 • Markering for frikort ble ikke fjernet, når ansatt fikk nytt skattekort med tabell/prosent. Dette er nå korrigert.
 • Inaktive prosjekter kunne tidligere linkes til ansatte på ansattekortet. Nå er det utelukkende mulig å velge aktive prosjekter.
 • Lagt til varsel slik at brukeren blir gjort oppmerksom på at de forsøker å slette permisjon som er innrapportert i A-meldingen.
 • Eksporten av ansatte til Visma.net Payroll støtter nå flere virksomhetsnummer.
 • Restbeløp på utleggstrekk på mindre enn 1 kr. ble ikke automatisk tatt med i lønnkjøring. Dette er nå rettet slik at ørebeløpet automatisk blir med og utleggstrekket avsluttes.
 • På utbetalinger fra skattefrie organisasjoner er det vanligvis ikke ønskelig å trekke forskuddsskatt, men inntekten må rapporteres med Trekkgrunnlag = True i A-meldingen. Fra versjon 22.1 vil alle lønnsarter satt med skatte- og avgiftsregel = Skattefri organisasjon innrapporteres med Trekkgrunnlag = True.
 • Kalkulert avsetning ble feil for deltidsansatte på rapporten Tjenestepensjon, avstemming. Dette er nå korrigert og rapporten viser korrekt "Kalkulert avsetning" uavhengig av stillingsprosent til den ansatte.
 • Lønnsrapporter som ikke lengre er i bruk har fått nytt navn, så de kommer nederst på listen i rapportmodulen. Rapportene er ikke fjernet, da det skal være mulig å skrive ut historiske data.
 • Teksten "Skattekommune []" er fjernet fra lønnsregistreringen da man ikke lengre mottar skattekommune på skattekortet.
 • Nye satser pr. 22/6 2018 for diett/KM-godtgjørelse blir lagt til ved oppdatering i databaser, hvor systemoppdatering ikke er gjennomført.
 • Listen over yrkeskoder er oppdatert.
 • På enkelte gyldige kombinasjoner i A-meldingen ble tilleggsinformasjon valgt på lønnsarten ikke automatisk med ved innsendelse av A-melding. Dette er nå rettet og tilleggsinformasjonen blir automatisk med i filen til Altinn.
 • Tidligere ble både aktive og inaktive prosjekter overført til Visma.net Expense. Fra versjon 22.1 vil utelukkende aktive prosjekter overføres til Visma.net Expense.
 • Listepris for firmabil ble på reverseringer rapportert med negativt fortegn og i noen tilfeller en R i tilleggsinformasjon. Dette er korrigert slik at listeprisen rapporteres som en positiv verdi - også på reverseringer.

Forbedringer Mamut Autoinvoice

 

 • To nye rapporter tilgjengelig i ordre/salg.
 • Det er nå støtte for å sende vedlegg sammen med fakturaer via Autoinvoice i disse formatene i tilegg til PDF; .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff og .gif. 
 • Tilbud overført til ordre vil nå kobles mot Autoinvoice dersom kunden er satt opp med dette.

Versjon 22.0 (build 1410 release 22.05.2018)

 

Endringer i henhold til støtte av GDPR

 • Backup via datatools: Avhukning for passordbeskytte backup er satt som standard på.
 • Ny bruksavtale (TOS) ved oppstart etter installasjon for alle brukere.
 • Eksport av system- og klient logger gir nå mulighet til å åpne dette uten å ha et  bestemt verktøy. Dette gir mer bedre mulighet for sporbarhet i systemet.
 • Systemtekniske endringer tilknyttet GDPR lovverk.
 • Mulighet for egendefinert passord på lønnsslipp som sendes ansatte. Anbefales!

 

Feilrettinger og forbedringer teknisk:

 • En sjekk mot Mamut Virtual printer ved oppstart. Dersom den ikke er korrekt registrert vil systemet registrere den. Dette vil redusere situasjoner der man opplever at utskrift til PDF ikke fungerer.
 • Dersom SQL-server ikke kjøre vil Mamut starte den ved oppstart. Dette vil redusere feilmeldinger tilknyttet at SQL-server ikke kjører.
 • Microsoft Office maler oppdateres til MS Office 2007 formatet (docx, xlsx osv) som standard. Det betyr at nye maler vil standard være i 2007 format, og eksport til Excel vil opprette filen i Office 2007 format.

 

Feilrettinger og forbedringer A-melding og Lønn

 • Redusere mulighet for feilmelding tilknyttet flere aktive A-meldinger.
 • Rapporten “Sammenstilling til inntektsmottaker fra opplysningspliktig” viste utelukkende tilleggsinformasjonene for en firmabil når ansatte byttet firmabil i løpet av året. Denne feilen er nå rettet slik at korrekte tilleggsinformasjoner vises for begge bilene. Dette fungerer også hvis man har to biler samtidig
 • Forskuddstrekk med desimaler var årsak til avrundingsfeil i A-meldingen og resulterte i MAGNET_EDAG-173. Denne avrundingsfeilen er rettet og det skal ikke lengre være mulig å få feilen MAGNET_EDAG-173 i A-melding sendt fra Mamut.
 • På enkelte A-meldingskoder ble skatte- og avgiftsregel automatisk satt til “Særskilt fradrag for sjøfolk” eller “Skattefri organisasjon” når man valgte A-meldingskoden på en lønnsart. Dette er korrigert slik at Skatte- og avgiftsregel blir satt til “Ingen” som  standardvalg på alle A-meldingskoder.
 • Resizing av vinduet for Provisjon åpnet fra Personalregistret via Lønn - Provisjon eller åpnet fra Lønn & Personal og knappen Provisjon ga en feilmelding. Dette er nå rettet slik at det er mulig at resize vinduet uten feilmeldinger.
 • A-meldingskoden “Inntekt - Naturalytelse - Innbetaling til utenlandsk pensjon” var ikke tilgjengelig i Mamut. Dette er nå korrigert, og man kan velge A-meldingskoden på lønnsartene og rapportere på denne i A-meldingen.
 • Skattekommunen er ikke lengre inkludert på skattekortet som mottas fra myndighetene. Informasjon om skattekommune på lønnsslippen var ikke blitt fjernet, men dette er nå gjort
 • Etter overgangen til A-melding 1/1 2015 skal terminoppgave, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift samt lønnsstatistikk til SSB ikke lengre leveres. Funksjonalitet rundt dette er nå fjernet i Mamut. Rapportene er dog fortsatt tilgjengelige i rapportmodulen.
 • Fra 1/1 2019 er det ikke lengre mulig å levere A-melding som inneholder opplysninger om avlønningstype. A-meldinger som genereres på måneder i 2019 og fremover vil ikke inneholde denne informasjonen. Informasjonen vil dog fortsatt være tilgjengelig på ansattkortet med tanke på rapportering tilbake i tid.
 • Innlesning av skattekort med en prosent lavere enn 10% blie feil. Det ble satt et null etter den aktuelle prosent - 9% ble innlest som 90%. Denne feilen er nå rettet og korrekt skatteprosent leses inn.
 • Meldingen “Det er registrert lønn på et annet skatteår enn 2018 på 1 ansatt” oppstod på tross av at ansatte hadde skattekort for 2018. Denne feilen er nå rettet, og meldingen skal kun vises, når fjorårets skattekort benyttes i januar på en eller flere ansatte.
 • Referanser til satser for merverdiavgift i prosent er fjernet fra mva-meldingen. I stedet benyttes kun lav, middels og høy sats slik at dette ikke blir feil i overgang mellom prosentsatser for de forskjellige kategoriene.
 • Kommuneregistret er oppdatert ved endringer som trådte i kraft 01.01.18.

 

Feilrettinger og forbedringer diverse.

 • Fikset en feil som gjorde at innkommende mail aktivitet ble opprettet selv om det var en utgående.
 • Mamut Free gir tilgang til alle rapporter
 • Vi har hatt en summeringsfeil i rapporten "Tjenestepensjon, avstemming" når denne skrives ut med utvalg på perioder. Denne feilen er rettet og summeringene skal være korrekte uavhengig av om den skrives ut for hele året eller med utvalg på perioder

 

Autoinvoice i Mamut

Ny løsning for å sende og motta efakturaer samt post og epost fakturaer gjennom Autoinvoice oppdateres nå med mulighet for å bokføre mottatte fakturaer. Løsningen er ikke tilgjengelig for alle kunder før over sommeren 2018. Mer informasjon vil sendes ut når alle kunder kan bruke denne. Ønsker du å ta den i bruk som en tidlig bruker, ta kontakt med support.

 

 

Versjon 21.1 (build 1468 release 20.12.2017)

 

Viktig! SQL oppgradering.

Alle kunder som har installert MS SQL 2012 eller lavere vil oppleve at Mamut vil kjøre igjennom en påkrevd oppdatering av denne til MS SQL 2014. For de fleste vil man ikke måtte gjøre noe med dette og kan gjennomgå veiviseren for oppdatering. Dersom du har en annen utgave av SQL enn Express versjonen, altså du har kjøpt en større versjon fra Microsoft, så må denne manuelt oppdateres. Et annet scenario er dersom du har endret instans navnet for Mamut i din SQL databse.

 

Årlig lønnsoppdatering

 • Oppdatering av tabeller og satser
 • Endringer i A-meldingen
 • Endringer i skattekort

 

Ny mva

 • Nye mva koder for ny lav sats 12%

 Diverse feilrettinger

 

 • Ved fakturering fra prosjekt dersom ingenting var valgt å fakturere ga tidligere en feilmelding. Nå vil du få en styrt melding som informerer om at man ikke har noe å fakturere.
 • Kontobeskrivelser på systemkontoer med over 50 tegn ga feilmelding ved utskrift av Avstemming av lønn/regnskap. Nå vil man kunne bruke lange kontobeskrivelser også på systemkontoer.
 • Om man la til en STYRK kode på en allerede opprettet stilling overskrev beskrivelsen fra STYRK-koden den opprinnelige beskrivelsen. Nå beholdes den opprinnelige beskrivelsen.
 • I tidligere versjoner måtte man sette maskindato til året etter for å få med data for desember måned i rapporten Sammenstilling til inntektsmottaker fra opplysningspliktig. Data for hele året skrives nå ut uavhengig av maskindato.
 • Finansskatt må føres på en ansatt for at dette skal rapporteres i a-meldingen. Denne finansskatten ble da rapportert på sammenstillingsrapporten til den ansatte. Nå ekskluderes disse linjene fra rapporten.
 • Landkode kom ikke med i a-meldingen for bil utenfor standardregelen om man ikke aktivt gikk inn, åpnet tilleggsinformasjonsvinduet og trykket OK. Nå er det ikke lenger nødvendig å være innom tilleggsinfo vinduet for å få land med i filen.
 • Vinduet for å velge a-meldingskode hadde en svakhet som førte til at man ikke kunne søke på informasjonen i alle kolonnene direkte. Nå er alle kolonner søkbare, uten å måtte klikke frem og tilbake på kolonneoverskriftene.
 • Når man skiftet år i a-meldingsvinduet ble ikke vinduet oppdatert, og det kunne se ut som om man hadde feil informasjon for kombinasjonen av måned/år som ble vist i vinduet. Nå oppdateres vinduet ved skifte av år.
 • Pris-kolonnen i Avstemming pr. A-meldingskode viser nå desimaler.
 • Ved innlegging av standardlønn på ansatte med ansettelsesdato frem i tid, kom opplysninger om den ansatte med i a-meldingen også for periodene før ansettelsesdatoen. Nå vil ingen opplysninger bli tatt med før ansettelsesdatoen.
 • Opplysninger om Sokkelarbeider ble ikke korrekt rapportert i a-meldingen. Dette er nå korrigert slik at informasjon om persontype kommer med.
 • Avrunding av timer i a-meldingen til en desimal førte til såpass store avvik i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget at noen kunder fikk feilmelding i retur. Feltet er nå utvidet til to desimaler.
 • Det kunne være vanskelig å få rapportert fraværsprosent på enkelte fraværstyper når man opprettet disse selv. I MBS 21.1 vil man kunne velge prosent på alle fraværstyper som skal rapporteres i a-meldingen.
 • Ved opprettelse av lønnsarter med noen gitte kombinasjoner av a-meldingsopplysninger kunne man oppleve å få feilmelding. Dette er nå korrigert slik at ingen feilsituasjon oppstår.
 • Når man gikk inn og ut av a-meldingsvinduet flere ganger hadde vi en visningsfeil som gjorde at opplysninger hang igjen fra sist viste ansatt. Dette er nå fikset slik at vinduet oppdateres riktig ved veksling mellom ansatte.
 • Vi har fjernet kravet om at ansiennitetsdato som legges inn må være mindre/lik systemdato.
 • Avhukningen for å sende inkassolister pr. epost i inkassoveiviseren ble borte i versjon 21, men er nå tilbake der den pleide å være.
 • Mva-koder for gamle 14% og 8% satser blir ikke lenger opprettet automatisk i ny klient.

 

 

 

 

 

Versjon 21.0 (build 1352 release 16.06.2017)

  

MVA meldingen

 • Mva-meldingen rapporterte tidligere beløp utenfor avgiftsområdet i post 6 "Innenlandsk omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift". Dette er nå korrigert slik at beløp utenfor avgiftsområdet kun rapporteres i post 1 "Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven"
 • Mva-meldingen rundet i noen tilfeller av feil slik at summen ikke stemte overens med det som var rapportert på linjene i rapporten. Nå kuttes alle desimaler fra linjene og disse beløpene summeres slik at summen alltid blir riktig

Annet

 • Factoring formatet Detaljert XML støtter nå 9 siffret kundenummer.
 • Fikset problemet der man opplever at rapporter for kunde/leverandør ga en del tomme linjer i utskrift.
 • Forbedret meldinger i ordre ved endring av produkt lokasjon
 • Utbedret problem der man kunne få veldig lang behandlingstid på kreditnotaer med kommentarlinjer
 • Rekvisisjonsnummer feltet i innkjøp støtter nå opptil 50 karakterer.
 • Oppdatert postregister
 • Fikset at kvitteringsbildet for a-meldingen viste opplysninger om beløp for arbeidsgiveravgift og skattetrekk for påfølgende måned om inneværende måned ikke inneholdt beløp å rapportere.
 • Kunder med avvikende regnskapsår kunne i tidligere versjoner ikke skrive ut rapporten "Betalinger til selvstendig næringsdrivende, RF 1321" for et helt kalenderår. Dette er nå mulig ved å velge en innstilling i filtervinduet
 • Flere mindre feilrettinger for a-melding og eDokument

 

Versjon 20.1 (build 1849 Service Release 14.02.2017)

 

Feilretting i MVA meldingen

 • Brukere som har poster i mva-meldingen som får motsatt fortegn av det som er forventet (F.eks at man har kreditert mer enn man har fakturert). Dette er løst i denne versjonen.

 • Klientdatabaser som benytter NARF-kontoplanen eller en gammel kontoplan som ikke følger regnskapslovens oppstillingsplan vil mangle enkelte av kontoene som er nødvendig for å bruke kontoene for innførselsmerverdiavgift korrekt. Dersom man skal føre bilag med innførselsmva anbefales en oppdatering til denne versjonen.

 • Rapporten mva-melding detaljert viser for enkelte feil verdier dersom man har to like mva-beløp på samme bilag. Dette er løst til denne versjonen.

 

Lønn

 • I lønnsmodulen er det lagt til oppdaterte satser for:

  • “Reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer, ulegitimert sats” (Økt til 289,00 fra 01.01.17)

  • “Dagdiett med fravær 12 timer og mer” (Økt til 537,00 fra 01.01.17)

  • “Døgndiett med fravær 12 timer og mer“ (Økt til 733,00 fra 01.01.17)

 

Annet

 • Ved generering av fil til pensjonstilbyder kunne man få en feilmelding og ingen fil blir generert. Dette er korrigert slik at fil genereres som normalt igjen.

 • I ISO 20022 betalingsformatet (SEPA) er Nordea avhengig av at man sender inn kundenummer/signerid i tillegg til organisasjonsnummer. Dette har tidligere ikke vært mulig, men i denne versjonen kan man nå legge kundenummer inn i "Bruker-ID/kundenummer"-feltet i remitteringsinnstillingene. Dette vil da bli brukt slik Nordea forventer det i betalingsfilen.

 • Forhåndsvisning av nettbutikk/nettsted ga feilmelding. Dette er nå løst.

 • De nye tilgangskontrollene for Mamut Online fungerte ikke korrekt i Mamut One Regnskapsfører versjonen. Dette er nå løst.

 

 

 

Versjon 20.1 (build 1826)

Oppdatert: Feil med integrasjoner når nettside er registrert er løst i denne versjonen

A-melding og lønn

 • Programmet er oppdatert med nye skattetrekkstabeller og ny sats for beregning av fordel ved bruk av fri bil.
 • Nye a-meldingskoder og gyldige kombinasjoner er lagt til. A-meldingen er oppdatert til versjon 2.1 og har nå støtte for rapportering av Finansskatt, bruk av skatte- og avgiftsregel for Skattefri Organisasjon mm.
 • Det er lagt til en innstilling i Firmabil for å beregne fordel ved kjøring av bil som faller utenfor standardreglene (Yrkesbil) etter sjablongmetoden.
 • Sats for beregning av fordel ved kjøring av bil som faller utenfor standardreglene pr. kilometer kan nå benyttes [garates(66,2)] og ny lønnsart er tilgjengelig i ny klient.
 • Nytt knekkpunkt for Obligatorisk tjenestepensjon (7,1 G) er innført fra 2017 og programmet vil bruke dette for beregning av OTP f.o.m 2017.

 

Regnskap

 

 • Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen, som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.  I MBS20.1 har vi lagt til en ny rapport kalt “Mva-melding” som skal benyttes til rapportering av merverdiavgift fra 1. termin 2017.
 • Det er også lagt til nye avgiftskoder for å registrere innførselsmerverdiavgift og kjøp/salg av gull og klimakvoter. De nye avgiftskodene legges til automatisk ved oppdatering fra en lavere versjon av MBS. Nye grunnlagskontoer i regnskapet for rapportering av de nye avgiftstypene vil også legges til automatisk.
 • Rapportene som tidligere het “Avgiftsoppgave detaljert” heter nå “Mva-melding detaljert” og kan brukes både for 2017 og tidligere år. Den gamle avgiftsoppgaven finnes under tittelen “Avgiftsoppgave t.o.m 2016” og må benyttes for å rapportere merverdiavgift for siste termin i 2016 og tidligere.
 • Støtte for SAF-T i forbindelse med innrapportering av regnskapsdata til myndigheter for revisjon og ettersyn.

 

 

Forbedringer på Autoinvoice integrasjon/Mamut Online

 • På Mamut Online er det nå implementert nye nedtrekkslister i kontaktmodulen og ordremodulen for å kunne velge hvordan eDokument skal bli sendt, samme funksjonalitet som allerede finnes i MBS.
 • Det er nå mulig å godkjenne og avvise innkommende eDokument med kun ett klikk.
 • Factoringselskapets bankkontonummer blir nå inkludert i eDokument for faktura som skal til Factoring.
 • Avsenders bankkontonummer blir nå inkludert i Kreditnota som sendes som eDokument.
 • For at en bruker kun skal kunne opprette og endre egne timeseddler på Mamut Online finnes nå to type brukerprofiler for time på Mamut Online "Opprette og endre dine timeseddler" og "Opprett og endre timeseddler for andre".
 • Flere feilrettninger knyttet til sendte fakturaer med ugyldige tegn, problem med blanke valg for "Send faktura som" og problemer med import av KID mm.

 

 

Annet

 • Excel Import fungerer nå med MS Office 2016, både Click-to-run versjon og ISO versjon.
 • Postnummerregistret har blitt oppdatert med endringer fra Bring
 • Tidvis feilmelding ved sending av kryptert lønnslipp på e-post (Outlook) har blitt fikset.
 • APIet vil nå fungere helt til utløpet av serviceavtalen og ikke etter advarsel om avtale utløper vises i Mamut.
 • Kosovo er lagt til som Land i landregisteret.

System

 • Støtte for SQL 2016
 • Mamut vil kreve .Net 4.6.1 ved installasjon

 

Versjon 20.0 (build 1726)

 

Salg/fakturering

 • Det er nå mulig å se navnet til hvilken komponent i en struktur du returnerer til lager ved bruk av en kreditnota når komponent har serienummer
 • Firmainnstilling for å legge til produkt for alle ordre tar nå hensyn til tilbud opprettet under kontaktkortet

eDokumenter i Mamut Online

 • Det er nå mulig å velge hvilken leveringsform du vil at en faktura skal ha opp mot kunde gjennom eDokumenter
 • Filter mulighet på leveringsform på Mamut Online
 • Du kan se hvilken leveringsform er benyttet på fakturaer via Visma Autoinvoice
 • Automatisk reaktivering av eDokumenter etter oppgradering
 • Varsel når synkronisering ikke er kjørt på over 6 timer ved fakturering av eDokumenter fra Mamut.
 • Raskere tilbakemeldinger på leveringen av eFaktura
 • Bedre varsling om manglende opplysninger ved bruk av eFakura til privatkunders nettbank.

 

Eksportverktøy til Visma eAccounting

 • Det fnnes nå et verktøy i Mamut for å eksportere informasjon fra et selskap når man vil flytte det til Visma eAccounting. Du kan overføre kunder, leverandører og produkter

 

Forbedringer og feilrettinger i a-meldingen

 • Det vil nå være mulig å bruke forskjellige satser for arbeidsgiveravgift i samme periode på én ansatt og få dette rapportert med korrekte satser i a-meldingen
 • Avhukning for "Tilskudd til pensjonsordninger" på lønnsarter tar nå effekt ved generering av a-melding
 • Feriepenger blir rapportert dersom en ansatt har sluttet og feriepengene utbetalt, men periodisert i en annen periode. Disse rapporteres nå i henhold til utbetalingsdato.
 • I tidligere versjoner ble kun arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk fra valgt melding vist i kvitteringsbildet i a-meldingsvinduet. I denne versjonen vil også periodens samlede innrapporterte beløp fra perioden vises
 • I noen tilfeller førte forskjellige verdier i tilleggsinformasjonsfeltene til at man fikk flere linjer for en a-meldingskode på rapporten "Sammenstilling til inntektsmottaker fra opplysningspliktig". I denne versjonen vil disse linjene slås sammen og verdiene i antallsfeltene vil bli summert
 • Dersom en a-melding ble avvist fordi det var en feil på selve filen og ikke innholdet i filen ble kvitteringsbildet i a-meldingsvinduet helt blankt. Nå vises også feilmeldinger knyttet til avviste meldinger slik at man kan korrigere feilen enklere
 • Dersom man ved korrigeringer ikke hadde fått nullet ut antallet som var rapportert, ble disse linjene tatt med på sammenstillingsrapporten selv om beløpet var null. Dette er nå korrigert slik at linjer med null i beløp ikke lenger skrives ut på rapporten
 • Det vil nå bli gitt en melding dersom lønnskjøringsdato ikke hører til perioden som velges i veiviseren for lønnsavregning. Dette gjøres for å unngå at man ikke setter avvikende periode ved en feil, ettersom dette vil få konsekvenser for a-meldingen
 •  Dersom man prøver å sette sluttet dato tilbake i tid på en ansatt vil man nå få melding om at dette vil få konsekvenser for a-meldingen

 

Annet

 • Produktetiketter kan nå sorteres på lokasjon ved utskrift
 • Ehandel: Captcha på kontakt oss sider er nå mer mobilvennelige
 • Oppdatert postnummer tabell
 • Mulighet til å skru av livesøk i produktlistene.
 • Mamut Community vises i det som er satt som standard nettleser på maskinen og ikke gjennom Mamut

 

 

Versjon 19.1 (build 1188 Service release)

Forbedringer Lønn/Rapporter

 • Prosenttrekk trakk ikke prosent dersom man også hadde trekktabell på den ansatte.
 • Flere forbedringer og feilrettinger til RF 1321 utskrift, innhold og levering til Altinn.
 • Rapporten Sammenstilling til inntektsmottaker:
  • Tok med summer på A-meldingskoden "Ingen"
  • Viste flere linjer på samme A-meldingskode.
  • Viste feriepengegrunnlag selv om det var utbetalt i opptjeningsåret.
  • Viste feil dersom man benyttet både trekkpliktig og ikke trekkpliktig bilgodtgjørelse

 

Forbedringer i a-meldingen

 • Sending av skjema RF1321 ble avvist med melding "Attachment validation failed"
 • Ansatte med internasjonal identifikator og sluttdato ble ikke rapportert i A-meldingen.
 • Støtte for utbetalinger fra skattefrie selskap, foreninger og institusjoner. 
 • Støtte for kombinasjonen Inntekt - Naturalytelse - YrkesbilTjenestligbehovListepris

 

Versjon 19.1 (build 1175)

Forbedringer Lønn

 • Oppdatert med skattetrekkstabeller for 2016. 
 • Ny sats for beregning av fordel ved privat bruk av firmabil er lagt inn.
 • Støtte for endringer i rapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.
 • Det er gjort en rekke forbedringer i rapporten "Sammenstilling til inntektsmottaker fra opplysningspliktig". 
 • Rapporten "Oversikt over lønnsutbetalinger" kan nå også genereres når det ikke er registrert bankkontonumre på de ansatte.

 

Forbedringer i a-meldingen

 • Hvis man ikke hadde fylt ut datoer i ansattkortet som vises i rapporten "A-meldingsinformasjon, detaljert", ble rapporten fylt ut med en standard dato. Nå vil feltene i stedet være blanke.
 • Feltet "Antall timer pr. uke som er en full" viste i noen tilfeller feil informasjon på rapporten "A-meldingsinformasjon detaljert". Nå vil rapporten vise riktig informasjon slik den er fylt ut på ansattkortet.
 • Det er nå lagt til en egen a-meldingskode, "Ikke skattepliktig inntekt", som kan benyttes til å rapportere arbeidsgiveravgift som beregnes på ytelser som ikke skal innrapporteres (Skattefrie utbetalinger).
 • Feil som førte til at bedrifter med redusert sats for arbeidsgiveravgift i sone 4A ikke fikk riktig sats er korrigert.
 • Rapporten "Avstemming pr. A-meldingskode" er forbedret slik at det nå også er mulig å gruppere rapporten slik at den summerer pr. a-meldingskode. Tidligere var det kun mulig å summere pr. ansatt.
 • En sjekk av at forskuddstrekk var riktig fylt ut på lønnsarten når a-melding skulle sendes inn stoppet ved en feil innsending av feriepenger i MBS 19.0. Sjekken slo inn på manglende forskuddstrekk, selv om det ikke skulle beregnes forskuddstrekk på lønnsarten. Denne sjekken er nå justert slik at forskuddstrekk ikke kontrolleres på innberetning av feriepenger.
 • I tidligere versjoner kom ansatte man hadde lagt inn med startdato frem i tid komme med i månedens a-melding. Dette er nå korrigert.

 

Oppdatert lisensavtale

 

 • Lisensavtalen er tilpasset for å imøtekomme Finanstilsynets skjema IKT-1175 IKT Risiko for regnskapsførere.

eDokumenter i Mamut Online

 • Det er nå mulig å godkjenne eller avvise kreditnotaer i eDokument innboksen.
 • Dersom en import feiler sendes det ut en e-post til administratorer. Denne e-posten inneholder nå navnet til selve firmadatabasen som har feilet.
 • Ved bokføring av inngående faktura fra Mamut online, vil nå standard motkonto hentes fra leverandørens kontaktkort. Er ikke denne valgt foreslås motkonto basert på mva sats.
 • Forbedret hastighet ved import av innkjøpsordre med mange produktlinjer

 

Remittering

 • Kontonummer vil nå bruke samme gruppering av tallene som er brukt ved registrering av kontonummeret på kontakten
 • PDF kopi av alle remitteringsrapporter blir nå automatisk lagret til mappen Remit\Reports under klientens dokumentområde etter de er generert via remitteringsveiviseren.

Dokumenter i Mamut

 • Å sende et dokument til e-post fra et prosjekt vil automatisk velge kontaktens e-post adresse.
 • Å sende et dokument fra en aktivitet vil automatisk velge kontaktens e-post adresse.

Innkjøpsordre i Mamut

 • Lagt til symbol for å indikere ordrelinjebeskrivelser på innkjøpsordre.

 

Versjon 19.0 (build 1438)

Forbedringer i a-meldingen

 • Ny rapport “Avstemming pr. a-meldingskode”
 • Ny rapport “Sammenstilling til inntektsmottaker fra opplysningspliktig”
 • Det er innført kontroll av at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er korrekt markert på lønnsartene som er brukt under lønnskjøringene før sending av a-meldingen. 
 • Det er innført krav om at tilbakemelding på tidligere innsendt a-melding må være hentet ned før en melding kan erstattes.
 • Visning av tilbakemeldingene i a-meldingsvinduet er forbedret.
 • Det er lagt til mulighet for å rapportere ansatte uten arbeidsforhold i a-meldingen.
 • Visning av informasjon i a-meldingsvinduet er forbedret. Det er nå blant annet mulig å se hvilken lønnsart som har vært benyttet under detaljer pr. ansatt.
 • Det er lagt inn varsel om at fribeløp for arbeidsgiveravgift er brukt opp ved generering av a-meldingen.
 • En feil som gjorde det vanskelig å rapportere a-melding dersom man hadde flere ansatte i samme fil uten norsk fødselsnummer er fikset.
 • Dersom man hadde satt sluttdato på en ansatt frem i tid til 2016, ble disse ansatte ekskludert fra a-meldingen også i 2015. Nå vil ansatte med sluttdato i neste år også komme med på a-meldinger for inneværende år. 
 • Kontrollen for erstatningsmeldinger i a-melding er forbedret slik at det nå alltid er sist sendte melding som erstattes.
 • Det er nå det som er registrert som arbeidsgiveravgift på lønnslinjene som er utgangspunkt for beregning av aga i a-meldingen, ikke gjeldende innstillinger på lønnsartene.

 

 Forbedringer AutoCollect integrasjon

 • Det vil nå bli sendt melding om betaling også når oppdrag består av faktura fratrukket kreditnota.
 • Det er nå mulig å se status fra Visma AutoCollect på fakturaer i kundereskontroen.
 • Når man hadde matchet en kreditnota mot en faktura før overføring av oppdrag til Visma AutoCollect ble det ikke sendt melding om direkte betalinger på oppdraget fra MBS. Nå vil melding om direkte betaling bli sendt som normalt også når postene er satt sammen av flere elementer enn en enkelt faktura.  

 

Forbdringer Mamut Online og eDokumenter

 • Støtte for å sende eFaktura til privatpersoner (Nettbank)
 • Støtte for aktivering av Skanning tjeneste via Visma Autoinvoice
 • Nytt og forbedret utseende på modulen i samsvar med endringer i tidligere versjoner i CRM modulen.
 • Ny innboks og utboks for eDokumenter med mulighet for å filtrere og søke på eDokumenter.
 • Varsel i Mamut Online på nye mottatte fakturaer og utgående som feiler.
 • Du kan nå importere eDokumenter til bilagsregistrering for videre behandling
 • Du kan nå se hvilket bilagsnummer er tildelt importerte eDokumenter.
 • Bedre støtte for inngående efaktura med mange tilknyttede ordre
 • Bedre støtte for å se status på sendte eFakturaer
 • Støtte for flere filtyper på vedlagte bilder enn kun PDF.

 

Rapporter

 • Rapporten "Timelinjer per prosjekt" støtter filter på prosjektstatus
 • Rapporten "Detaljert prisstatistikk på omsatte produkter" inkluderer nå også støtte for inaktive produkter.
 • De fleste salgs og ordrerapporter er det lagt til mellomrom mellom organisasjonsnummer og "Foretaksregisteret".
 • Forbedret støtte for valuta i "Factoring" rapporten.
 • Støtte for avdelingsfilter i flere hovedboksrapporter

 

Innkjøpsveiviser/innkjøpsordre

 • Du får nå et advarsel i veiviseren ved registrering av fakturanummer som allerede ligger registrert på leverandør.
 • Innkjøpsnummer og navn på leverandøren vises nå i innkjøpsveiviseren
 • Forbedret håndtering av innkjøpsordre der man har desimaler på serienummer/vareparti produkter

 

Diverse

 • Støtte for Windows 10
 • Støtte for Microsoft Office 2016
 • BizWeb henter nå både forretningsadresse og postadresse.
 • I prosjekter i prosjektmodulen er det lagt til en kolonne for referanse på ordre/faktura fanen.
 • Flere mindre forbedringer på Outlook integrasjonen
 • Får nå alternativ om man vil slette timelinje eller timeseddel ved å klikke slett over en timeseddel.
 • Firmainnstilling for at alle ordre/tilbud skal ha status "Ferdigbehandlet"
 • Remitteringsveiviser viser nå sum for alle fakturaer/kreditnotaer valgt

 

 

Versjon 18.3 (build 1071)

Lønn/A-melding

 • Ny rapport: "Betalingsinformasjon/Beløp fra a-meldingen". Rapporten viser beløp som skal betales for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, forfallsdato, KID og kontonummer.
 • Det er nå mulig å skrive ut en rapport som viser innholdet i innsendt a-melding i klartekst fra a-meldingsvinduet.
 • Lange tilbakemeldingstekster i tilbakemeldinger fra a-melding ble tidligere kuttet slik at disse ble vanskelige å lese, disse er nå synlige i sin helhet
 • Noen STYRK-koder fra SSB manglet i Mamut sitt register i 18.2. Registeret er nå oppdatert til SSBs siste versjon.
 • Det er lagt til en innstilling for Firmabil i Personalkortet hvor man kan hake av dersom bilen er el-bil. Beregnet fordel for denne bilen vil deretter følge reduserte satser for el-bil slik at dette ikke lenger må beregnes manuelt.
 • Det er lagt inn støtte for å rapportere inn ytelser som er knyttet til kodegruppene Næringsinntekt og Pensjon/Trygd
 • Organisasjonsnummer som var lagt inn med skilletegn førte til feil i a-meldingene. Disse håndteres nå slik at det ikke gir feil i filene.
 • Mamut håndterer nå spesialtegn i navn og brukernavn ved generering av a-melding.
 • Det er lagt inn nye koder for rapportering av inntekt med typene "Næringsinntekt" og "Pensjon eller Trygd". Brukere som har savnet disse kodene vil nå kunne rapportere inn opplysninger knyttet til denne typen inntekt.
 • "Siste dato for endring av stillingsprosent" ble i MBS18.2 satt til samme verdi som "Startdato". Nå hentes korrekt verdi.
 • Dersom man hadde brukt Internasjonal Identifikator på en ansatt i stedet for fødselsnummer hang dette igjen dersom man gikk over til rapportering på fødselsnummer. Dette er korrigert, slik at man uten feil kan benytte fødselsnummer når dette er mottatt.
 • Flere feil knyttet til spesifikasjoner og tilleggsinformasjon har blitt korrigert og disse opplysningene skal nå komme korrekt frem i både lønnsregistrering, a-meldingsvinduet og i innsendt fil.
 • Rapporten "A-meldingsinformasjon, detaljert" viste tidligere ikke informasjon om skipsregister, skipstype og fartsområde, men dette er nå på plass.
 • Flere feil knyttet til spesifikasjoner og tilleggsinformasjon har blitt korrigert og disse opplysningene skal nå komme korrekt frem i både lønnsregistrering, a-meldingsvinduet og i innsendt fil.
 • Det er lagt til en funksjon i a-meldingsvinduet for å velge hvilket meldingsnummer man skal erstatte ved innsending av a-melding. Denne kan brukes dersom man har sendt inn a-melding og lest tilbake en sikkerhetskopi etterpå. Dette kunne føre til at man ikke fikk sendt erstatningsmelding på den tidligere meldingen. I tillegg vil man kunne nulle ut innsendte meldinger som inneholder feil, hvis man har sendt inn data man ønsker fjernet, f.eks. hvis man ved en feil har fått flere aktive meldinger for en periode.
 • I a-meldingsvinduet finnes det nå en utskrifts-knapp for å skrive ut tilbakemeldingen man laster inn fra Altinn etter innsending av a-melding.
 • Rapporten som kan skrives ut fra a-meldingsvinduet som viser innholdet i sist innsendte fil for en periode er forbedret. Den viser nå innholdet i klartekst, og ikke i xml-format som tidligere.
 • En rekke mindre smårettinger og ytelsesforbedringer

Rapporter

 • Ny rapport: "Betalingsinformasjon/Beløp fra a-meldingen". Rapporten inneholder beløp som skal betales for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, forfallsdato, KID og kontonummer.
 • Kundereskontrorapport for en enkelt kunde kan skrives ut direkte fra kundekortet
 • MVA i klientvaluta fremkommer nå også på ordrerapporter dersom man benyttet flere satser 

AutoInvoice/eDokumenter/EHF

 • Det er nå mulig å velge hvilke emailnotifikasjoner du ønsker å motta for eDokumenter
 • Ved sending av eDokument koblet til prosjekt vil du nå få med bankkontonummer fra prosjektet.
 • Hvis Factoring er angitt på ordren vil du nå få med Factoringbolagets bankkontonummer

 

Versjon 18.2 (build 1058)

Lønn/Personal

 • Oppdatering av tabeller og satser:
  - Oppdaterte skjema for Lønns- og Trekkoppgave
  - Oppdaterte lønns- og trekkoder
  - Oppdaterte trekktabeller
  - Oppdaterte satser for bilgodtgjørelse.
 • Fraværsmodulen er nå tilgjengelig i Mamut One Office produktene.

EDAG/A-melding

 • For korte/for lange STYRK koder ga feilmelding ved generering av A-melding. Dette vil nå gi en styrt feilmelding med beskrivelse av feilen.
 • Brukernavn med æ, ø eller å fikk A-melding til å feile etter innsending til Altinn. Disse brukernavnene kan nå brukes igjen.
 • Postnummer med mer enn 4 tegn ga feilmelding i A-melding. Dette er nå rettet, slik at alle utenlandske postnummer kan benyttes
 • Det er lagt på utvidede filtre på rapportene for A-melding slik at disse skal være enklere å bruke.
 • Problemer med å få registrert tilleggsinformasjon på koder i A-meldingen der dette er obligatorisk er nå løst.
 • Endrede soner for arbeidsgiveravgift som trådte i kraft i 2014 for enkelte kommuner er nå oppdatert i kommuneregisteret som standard.

Salg

 • Rettet feil som enkelte ganger oppstod ved fullføring av veiviser for repeterende tilbud
 • Gresk og Finsk VAT og IBAN nummer blir nå verifisert korrekt

Regnskap

 • Rettet feil med Factoringfiler i utenlandsk valuta til Nordea Finans.

Rapport/Import/Eksport

 • Rettet fil med redigering av rapporten «Avstemming av lagerverdi»
 • Lagt til “Fylke” ved eksport av salgstall/innkjøpsdata til Pivot
 • Rettet feil ved import av produkter med «anbefalt salgspris» i Import/Eksport fra Excel
 • Rettet feil ved import av kontakter med betalingsbetingelser i Import/Eksport fra Excel

Diverse

 • En rekke mindre feilrettinger i hele systemet

 

Versjon 18.1 (build 1054)

Lønn/Personal

 • A-melding: En rekke forbedringer er gjort på A-meldingsfunksjonaliteten som nå også er åpnet opp for alle og betaprogrammet avsluttes
 • Visma.net Expense: integrasjonen er nå også tilgjengelig i Mamut Office Start og Standard

AutoInvoice (eFaktura)

 • Vedlegg til faktura er nå tilgjengelig for Mamut Office Start og Standard
 • Lagt til felt for organisasjonsnummer for factoringselskap under innstillinger for factoringbyrå. Denne informasjonen brukes ved sending av EHF i kombinasjon med factoring.
 • Støtte for å benytte samme elektroniske adresse på flere kontakter også i Mamut Online

Nettside/Nettbutikk

 • Informasjon om «bruk av informasjonskapsler/cookies» er lagt til i nettbutikken
 • Det er nå mulig å ha leveringsadresse i et annet land enn fakturaadresse

AutoCollect

 • Rettet feil med registrering av direktebetaling ved bruk av OCR-filer

Annet

 • Oppdatert postnummerregister

 

Versjon 18.0 (build 1321)

Lønn/Personal

 • Ny modul for reiseregning og utlegg: integrasjon med Visma.net Expense


Salg

 • QR kode på faktura i UsingQR formatet. To nye fakturarapporter er lagt til
 • Flere forbedringer i AutoInvoice/eDokumenter, blant annet:
  - Mulig å velge å ikke motta inngående elektronisk faktura
  - Ny integrasjon mot InExchange i Sverige
  - Organisasjonsnummer og adresse på kontakt er nå påkrevd ved opprettelse av eDokument
  - Forbedret funksjonalitet i auto-identifiser ved aktivering av eDokumenter.
  - Innkommende dokumenter vil nå automatisk bli forsøkt koblet til korrekt leverandør.
  - Rettet feil hvor kreditering av eDokument gav feil rapport som vedlegg.

Regnskap

 • Rettet feil ved opplasting av vedlegg til bilag når den totale vedleggsbasen var på over 2GB
 • Flere forbedringer i AutoCollect, blant annet:
  - Optimalisert rutinen for overføring av betalinger slik at vinduet skal være raskere å åpne ved store datamengder
  - Kreditnota blir nå overført på samme måte som direkte betaling
  - Betalinger som kommer fra Visma Collectors overføres ikke tilbake som direkte betaling
  - Statuskode 19 «Sendes til inkasso på fredag» er lagt til
  - Faktura som var ført i bilagsregistreringen (Ikke opprettet via Ordre/Faktura) fikk ikke overført fakturanummer til AutoCollect. Det er nå fikset
  - Dersom man bruker Kanseller-knappen vil status på saken nå bli oppdatert umiddelbart (Til «Sak stoppet)

Nettside/Nettbutikk

 • Forbedret brukerinnstillinger for e-post 
 • Rettet feil med sortering av produkter i webshop

Mamut Online

 • All funksjonalitet i Mamut Online er nå tilgjengelig i alle Mamut One Office og Mamut One Enterprise produkter (ikke Office Basic).
 • Nytt grafisk grensesnitt for brukerinnstillinger
 • Rettet feil med visning av aktiviteter i kalender
 • Timelinjer vises nå i den rekkefølge de ble registrert

System

 • Microsoft SQL Server 2012R2 Express er nå inkludert i installasjonssettet 
 • API: Lagt til funksjonalitet for MMP, som gjør det mulig å åpne aktiviteter utenfor MBS


Versjon 17.2 (build 1115)

Lønn/Personal

 • Oppdaterte skjema for Lønns- og Trekkoppgave 
 • Oppdaterte lønns- og trekkoder 
 • Oppdaterte trekktabeller 
 • Oppdaterte satser for bilgodtgjørelse 
 • Oppdaterte satser for firmabil


Nettside/netthandel

 • CAPTCHA er lagt til på kontakt skjemaer. Brukeren må fylle ut en kort kode vist i et bilde før skjemaet kan sendes inn. Dette er lagt til for å forhindre uønsket utfylling av skjema/SPAM
 • Forbedret støtte for IE11, Chrome og FireFox


Salg

 • Det er nå mulig å markere og kopiere faktura- og leveringsadresse fra en ordre/faktura
 • Nye felt er lagt til e-post malene: Total sum ink. Mva, OCR/KID, Vår Ref., Deres Ref., Deres Ref. tittel og Valutakode


Innkjøp/Logistikk

 • Det er nå mulig å sette filter på betalingsbetingelser i innkjøpsrapporter
 • Rettet problemer med å velge mellom adresser fra din leverandør i innkjøpsordre 
 • Rettet feil med sortering i rapporten Innkjøpsfakturaliste


Excel Import

 • Det er nå mulig å importere bank informasjon for kontakter
 • Det er nå mulig å importere Tolltariffens varenummer for produkter


System

 • Microsoft SQL Server 2008R2 SP2 er nå inkludert i installasjonssettet. 
 • Ny tilgangskontroll for Visma Kredittopplysning (mulig å begrense tilgang til funksjon for brukere)
 • Rettet problemer med tilgangen til Visma Inkasso i produktet Mamut Office StandardVersjon 17.1 (build 1258)

Mamut Online

 • Nytt design på Mamut Online: startområde, toppmeny og firmainnstillinger har fått nytt, moderne og effektivt design. Hele Mamut Online vil gradvis får nytt design i løpet av kommende versjoner.


Nettbutikk

 • Forbedret håndtering av prisavrunding og rabatter i betalingsprosessen
 • Innkjøpspris kan nå være 0,- ved import av produkter
 • Produktbeskrivelse støtter nå bullets/punkter 
 • Forbedret matching av kontakter ved import fra nettbutikk. Det sjekkes nå også på e-post adresse når flere treff har samme organisasjonsnummer
 • Ved import av ordre blir kontaktadresse oppdatert på kontaktkortet dersom den eksisterer på ordre men ikke i kontaktkortet fra før
 • Ordrenummer komme nå med i tittelfeltet på ordrebekreftelsen til kunde
 • Rettet problemer med å sende over ordrenummer til Nets PSP
 • Forbedret støtte for Firefox og Chrome
 • Nytt vindu for innstillinger av e-post adresser som benyttes av nettbutikken for utsendelse av automatiske e-poster


Salg

 • Utskrift av tilbud følger nå brukerinnstillinger for firmarapporter/fellesrapporter
 • Hurtigknappen Ctrl+P støtter nå også utskrift av tilbud til Word
 • Ved opprettelse av tilbud fra en aktivitet vil alle produkter fra aktivitetskortet nå bli inkludert i tilbudet
 • Forbedret søk på variantprodukter i ordremodulen
 • Kredittordre kan ikke lenger ha en positiv sluttsum
 • Det er nå mulig å fakturere med desimaler fra prosjektmodulen
 • Utskrift av Plukkliste/Pakkseddel til PDF vil nå oppdatere lagerbeholdning dersom innstillingene for dette er satt
 • Neste ordre åpnes automatisk etter fakturering av ordre dersom innstillinger er satt til å være i samme status. Bytte mellom statuser i ordre/faktura vil åpne den siste ordre/faktura. 
 • Ny tilgangskontroll for utskrift av ordre/faktura
 • Fakturautskrift vil nå vise alle mva.-satser også når mer enn 2 satser er brukt
 • Dersom tegnet / er med i egendefinert filnavn for PDF eller vedlegg fra ordremodulen blir dette nå fjernet fra filnavnet.
 • Forbedringer knyttet til fakturering i EHF-formatet/elektronisk faktura
  o "Foretaksregisteret" inkluderes ved sending av elektronisk faktura
  o Forbedret link til original faktura ved kreditering
  o Støtte for Iban/Swift ved bokføring av inngående faktura
  o Støtte for factoringselskapets bankkontonummer


Produkt/Lager

 • Rettet feil som kunne oppstå når en dupliserte eksisterende variantprodukter og la inn innkjøpsnivå direkte
 • Forbedret hastighet på lagertellingsrapporter når filter er i bruk
 • Forbedrede lagertellingsrapporter for variantprodukter
 • Forbedret rapporten «Lagerverdiliste (lagerbevegelser)» ved bruk av variantprodukter med historiske priser
 • Nytt utvalg for Aktive/Inaktive produkter på rapportene Lagerverdiliste og Varetellingsliste 
 • Det er nå mulig å sortere på produktnummer ved mottak av produkter
 • Det er nå mulig å bokføre inngående kreditnota via “Bokfør Innkjøp” på skrivebordet for Innkjøp
 • Forbedret tilgangskontroll for «Levere Produkter» via skrivebordet for Produkt og Lager
 • Forbedret lageroppdatering ved kreditering av ordre med vareparti


Regnskap

 • Rettet feil ved generering filen «Factoring Detaljert (XML)» som ble oppdaget i versjon 17.0
 • Rettet feil ved bruk av filter på rapportene «Hovedboksutskrift pr prosjekt» og «Saldobalanse, detaljert» 
 • Rettet feil som kunne oppstå når en vekslet mellom ulike bankkontoer i remitteringsveiviseren. IBAN og BIC oppdateres korrekt.
 • Rettet feil ved når Nordea Factoring formatet ble generert som vedlegg til e-post
 • Rettet problemer med å separere gebyrer og renter fra originalt beløp ved innlesning av bankfiler når mer enn en påminnelse var sent. 
 • Visma Inkasso (AutoCollect): rettet problemer ved bruk av SQL Server 2005


Kontakt

 • Forbedret resultat i “Veiviser for kontaktutvalg” ved bruk av filtrene “produkt kjøpt/ikke kjøpt»
 • Aktivering av Visma Kredittopplysning støtter nå lengre firmadatabasenavn
 • Rapporten «Kontaktperson forenklet» viser nå e-post2


Timeregistrering

 • Prosjekter linket til en timeliste nå ikke bli slettet
 • Forbedringer i filter for timelinjer per prosjekt


Import/Eksport

 • Felter for IBAN og SWIFT er lagt til i GBAT10 filen og veiviser for import fra Excel
 • Nye felter er lagt til i veiviser for import fra Excel - Kontakter: avgiftskode, valuta, notater, bankkonto informasjon, telefon 2, telefaks 2, leveringsadresse og www.
 • Nye felter er lagt til i veiviser for import fra Excel - Produkter: antall per enhet, innkjøpspris, anbefalt pris, produktinformasjon, EAN kode, leverandørens produktnummer og produktkategori.


System/Platform

 • Forbedrede loggfiler for backup
 • Printerinnstillingene er fjernet fra Fil-menyen, da innstillinger styres av Windows
 • Postnummerregisteret er oppdatert med siste oppdatering fra Bring
 • Støtte for generering og sending av passordbeskyttet lønnslipp i PDF fra Outlook 2013
 • Status/Analyse: Forbedret resultatet ved eksport til Pivot


Lønn/Personal

 • Forbedringer i RA-0500 Lønnsstatistikk (SSB)
  o En feil som førte til at man ikke fikk rapportert tall for siste periode på timelønnede er utbedret
  o Timelønnede ansatte som ikke var med i siste lønnskjøring blir nå også inkludert


Versjon 17.0

Generelt/kalender
- Visning av ukenummer er lagt til kalender
- Det er nå mulig å vise opp til 20 brukere/ressurser i felleskalenderen
- Visning av ukedag og dato er lagt til felleskalender

Mamut Online
- Forbedret støtte for IE 10
- Ny funkjsonalitet for å duplisere em kontakt
- Adressetype "Besøk" og "Annen" på kontakt er nå tilgjengelig
- Rettet: Brukertilgangskontrollen "Se alle kontakter" (ikke bare hvor pålogget bruker er "Vår
   ref.") fungerer som forventet
- Det er nå mulig å flytte mapper

Mobil
Det er nå mulig å opprette kontakter og kontaktpersoner

Netthandel
- Forbedret søk og sortering i produktliste i nettbutikk
- Ny innstilling for å forhindre salg av utsolgte produkter
- Ny innstilling for å skjule priser i nettbutikk

eDokumenter
- Gammel løsning for å sende EHF via e-post er fjernet. Alle elektroniske fakturaer blir nå sendt
   via Visma AutoInvoice
- Mottak via PEPPOL er nå mulig. PEPPOL ID blir opprettet ved aktivering av eDokumenter

Regnskap
- Lagt til mulighet til å slette alle bilag i bilagsregistreringen i en operasjon

Salg/Logistikk
- Import/Eksport: Generelle forbedringer i ordreimport (GBAO10)
- Fikset: Svakheter i utvalg på flere Salg & Logistikk rapporter

Import fra Excel
- Forbedret håndtering av e-post felt ved import av kunder
- Importen støtter nå import av land
- Importen støtter nå understrek i arknavn
- Forbedret støtte for alfanummerisk produktnummer
- Forbedringer i funksjonaliteten for å mappe felt

Travel CRM
- Offline funksjonaliteten Travel CRM tilbys ikke lenger som en del av Mamut.

System/Installasjon
- Støtte for Office 2013 - 32 bitVersjon 16.2.9900

Lønn/Personal
- Oppdaterte koder for lønns- og trekkoppgave
- Skattetrekkstabeller for 2013
- Støtte for elektronisk skattekort (ny løsning)
- Historiske lønnslinjer blir nå slått sammen på lønnsslipp
- Oppdaterte satser for firmabil, kjøregodtgjørelse og diett
- Støtte for bedriftsnummer i RA-0500 (Lønnsstatistikk)
- Mulig å skrive ut baksiden av Lønns- og trekkoppgaven

Regnskap
- Mulig å disponere overskudd/underskudd direkte i årsavslutningsveiviser

Generelt
- En rekke mindre forbedringer og feilrettinger i alle moduler, spesielt i nettsted/nettbutikk, Mamut import/eksport, backuphåndtering og vindu for "levere produkter".

Versjon 16.1.9874

Mamut Online
- Ny modul på Mamut Online: Enkel bilagsregistrering på nett. Registrer f.eks. leverandørfaktura utenfor kontoret eller samarbeid med din regnskapsfører
- Ny modul for smarttelefoner: Selskapsstatus gir deg alle nøkkeltal og er alltid oppdatert uansett hvor du befinner deg
- Mulighet for å sende elektronisk faktura fra Mamut Online

Netthandel
- Rettet: Et stort antall mindre svakheter og feil

Regnskap
- Det er nå mulig å ikke vise inaktive prosjekter på prosjektresultatrapporter
- Overflødig informasjon i Nordea/K-link formatet for remittering utløste unødvendige gebyrer i noen tilfeller og denne informasjonen er nå fjernet.

Salg/Logistikk
- Elektronisk fakturering via Visma eFaktura støtter nå kreditnota og vedlegg
- Rettet: Utvalg/Filter i rapporten "Omsetning per produkt"
- Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften, dette medfører økte krav til innholdet i utgående fakturaer. Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filialer av utenlandsk selskap skal organisasjonsnummer, og etterfølges av ordet «Foretaksregisteret». I tillegg skal hovedkontorets adresse fremgå av fakturaen til slike selskap.

System/Installasjon
- Mamut Supportsenter er forbedret, du kan nå logge inn i myMamut for administrasjon av ditt kundeforhold direkte fra ditt Mamut-systemet
- Støtte for Microsoft® Windows® 8 og Microsoft® Windows Server® 2012

Versjon 16.0.9764 (SR)

Regnskap
- Rettet: Noen innstillinger forsvant når påminnelse/inkasso-tekst var for lange
- Rettet: Problemer med å velge kontaktnummer i filter for kunde- og leverandørreskontro

Netthandel
- Rettet: betaling i nettbutikk med PartnerWeb og PSP DIBS

Salg/Logistikk
- Rettet: Problemer med rabatt på produktlinjer ved bruk av elektronisk faktura


Versjon 16.0.9762

Kontaktoppfølging
- Ny og forbedret funksjonalitet for salgsprognose

Lønn/Personal
- Folketrygdens grunnbeløp (G) er endret pr. 1.05.2012. Mamut One er oppdatert med det nye beløpet.

Mamut Online
- Nytt mobilt grensesnitt for utvalgt funksjonalitet på Mamut Online (http://m.mamutonline.com)
- Forenklet aktivering av Mamut Online
- Ny sporingslogg i Mamut Online
- Nytt Jobbregister i Mamut Online, for bedrifter som utfører kortere prosjekter og oppdrag
- Mulighet for å fakturere i Mamut Online

Netthandel
- Raskere publisering av nettbutikk
- Ordrelisten ved import av ordre fra nettbutikk er reaktivert
- Mulighet for å redigere alle ledetekster i nettbutikken
- Forbedret stileditor for nettbutikk
- Ny integrasjon med PayPal i nettbutikken
- Rettet: Filter på undergruppe
- Rettet: Frakt/administrasjon er nå inkludert i autorisert sum
- Rettet: Listen over gamle ordre i PartnerWeb viser nå korrekt utvalg
- Rettet: All produktinformasjon er nå søkbar i nettbutikken
- Rettet: Korrekt variant blir nå lagt i handlekurven ved klikk på kjøp

Regnskap
- Forbedret veiviseren og funksjonaliteten for bilagsmaler
- Rettet: Det er nå mulig å importere html-rapporter i regnskapsmodulen igjen

Salg/Logistikk
- Visma eFaktura: ny tjeneste for å sende og motta elektronisk faktura, inkludert EHF

System/Installasjon
- Støtte for Microsoft® SQL Server® 2012
- Forbedret import av kontakter og produkter fra Microsoft® Excel®

Service Release: 15.1.9619

Regnskap
- Fikset: Funksjon for å utsette oppføringer fra bilagsmaler fra et bestemt antall regnskapsperioder.
- Fikset: Automatiske utskrifter ved årsavslutning som kun inkluderte tittelside.
- Fikset: Bilag for innkommende faktura inneholder nå fakturanummer i beskrivelsen igjen.

Salg/logistikk
- Fikset: Ved medlemsfakturering vistes i noen tilfeller ikke fakturaadressen.

E-Commerce
- Ulike forbedringer knyttet til oppgradering, samt bedre håndtering av sjeldne scenarier.
- Forbedret funksjonalitet for “Full oppdatering” knyttet produkt- og prisinformasjon.
- Forbedret håndtering av spesialtegn i produktnummer og produktnavn.
- Forbedret funksjonalitet for endring av fargevalg.
- Domenepeker-veiviseren har nå blitt endret slik at den nå kan håndtere flere scenarier.
- Fikset: Kelkoo-feeden gjengir nå riktig produktbilde.
- Forbedret håndtering av manuell godkjenning av nye brukere i flere scenarier.
- Forbedret innloggingsfunksjonalitet i Partner Web.
- Fikset: For produkter med rabatt vises nå både den opprinnelige prisen og den reduserte prisen.
- Forbedret navigasjonsmeny med produktgrupper for iPad og Safari når produktgruppene
   inneholder spesialtegn.
- Endringer i landingsside etter å ha fullført et kjøp.
- Fikset: Organisasjonsnummer vises nå korrekt i e-postbekreftelse.
- Fikset: Etikettene i handlekurv pop-up’en er nå korrigerte.
- Fikset: Navigasjonspanelet til nettbutikken i forhåndsvisningen er korrigert.
- Forhåndsvisning har blitt justert for alltid til å vise forsiden i nettbutikken.
- Fikset: Nettbutikktema “Wide” handlevogn vises nå riktig ved første besøk.
- Forbedringer ved opplastning av store mengder kundedata.

Service Release: 15.1.9601

Lønn og Personal
- Fikset: Utskrift av Oppgjørsliste for utleggstrekk
- Fikset: Skattetrekk når frikortgrensen overstiges
- Fikset: Restutbetaling av feriepenger når man delutbetaler
- Mulig å benytte desimaler på sats for tjenestepensjon
- Oppdatert diettsats for Diett 5-9 timer u/kvittering
- Rettet feil i rapporten Avstemming av lønn/regnskap, detaljert

Regnskap
- Fikset: Periodisering av bilagsmaler over 2 år
- Fikset: Feilmelding ved start av remitteringsveiviseren
- Fikset: Remittering av poster med kid som har blitt linket mot kreditnotaer
- Avgiftsoppgaven tar nå med grunnlaget på bilag med avgiftskoden 15 % utgående MVA

Netthandel
- Fikset: korrekt varebeholdning ved bruk av flere lager
- Fikset: korrekt pris ved bruk av prishistorikk
- Fikset: redigerte variantprodukter forsvant fra nettbutikken
- Fikset: egendefinert bredde på produktbilder i nettbutikk
- Forbedret hastighet ved oppdatering og forhåndsvisning av nettbutikk med stort antall
   produktbilder
- Forbedret håndtering av nedlasting av kundeinformasjon med spesialtegn
- Forbedret håndtering av utenlandske leveringsformer

Salg/Logistikk
- Fikset: dato for neste fakturering i abonnementsfakturering
- Forbedret håndtering av valutapriser ved opprettelse av nye priser i produktregister og ved
  global prisjustering

Hovedversjon: 15.1.9589

Systemforbedringer
- Nytt design på skrivebord og flytdiagrammer
- Systemkontroll implementert i installasjonsveiviser
- Forbedret feilhåndtering for Travel CRM

Kontaktoppfølging
- Opprett kontakter og kontaktpersoner direkte fra aktivitetskortet ved høyreklikk i kontaktlisten
- Nytt filtrer: kontakter basert på kjøpte / ikke kjøpte produkter

Salgsoppfølging
- Flytt produktlinjer opp eller ned
- Sideveksling i Abonnementsmodulen
- Vis delsummer for et utvalg produktlinjer
- Legg til, endre og slett strukturvarer i ordrer
- Opprette lagerbevegelser fra produktregisteret
- Allokere kostnader til prosjekt/avdeling for lagerbevegelser
- Opprette reversert lagerbevegelse med arvede verdier

Regnskap
- Oppdatert middels mva.-sats (15%) Les mer på www.mamut.no/mva
- Forbedringer i årsavslutningsprosess
- Vise delsummer i valuta i reskontro
- Visning av faktura-/kreditnotanr. i feltet Beskrivelse ved remittering
- Forbedret feilhåndtering av bilagsmaler når bilaget ikke balanserer
- Nye brukerinnstillinger for fanekortet Reskontro i kontaktregisteret
- Endring i inkassoformatet Detaljert (XML)

Lønn og personal
- Nytt grensesnitt i vinduet Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave
- Støtte for særskilt fradrag for sjøfolk
- Støtte for egenopprettede lønnsarter ved filinnsendelse av OTP
- Automatisk kryptering av lønnsslipper som e-postvedlegg
- Forbedret håndtering av ekstra feriepenger for ansatte over 60
- Melding om 2,3% ekstra feriepenger kommer året ansatte fyller 59
- Støtte for å bruke egenopprettede lønnsarter for feriepenger
- Opprettet lønnsart for Avgiftspliktige ytelser refundert av NAV (sykepenger)
- Mulighet for å skrive ut Lønns- og trekkoppgave uten ferdigtrykte blanketter
- Nye rapporter for avstemming av lønn/regnskap
- Ny rapport: Fraværsrapportering
- Oppdaterte satser for firmabil, kjøregodtgjørelse og diett
- Skattetrekkstabeller for 2012
- Oppdaterte koder for lønns- og trekkoppgave
- Kode 313 og 316 utgår fra 2011, og blir fjernet ved oppdatering
- Sammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy, til 1756 Inderøy

Netthandel
- Ny plattform: Microsoft® Windows Azure®
- Tett integrasjon med kundedomener
- Nettbutikken lagres nå i en Microsoft® SQL Server®
- Støtte for alle produktgruppenivåer
- Sideveksling i nettbutikken
- Egendefinert sortering av produkter
- Bedre bildehåndtering
- Forbedret kommunikasjon til kunder av endret ordrestatus (kunPartnerWeb)
- Forbedret MinSide-funksjonalitet (kun PartnerWeb)
- Mer fleksible designmaler for nettbutikk

Mamut Online Desktop
- Opprette nye aktiviteter fra kontakt/kontaktperson
- Opprette nye salgsordrer fra kontaktkortet
- Forbedret brukeropplevelse og ytelse i Timeregistrering
- Arbeid med tilbud online
- Prosjektregister
- eDokumenter - Importer fakturaer i EHF-/Svefaktura-format og send fakturaer som Svefaktura
- Ordre er nå tilgjengelig i Bronze serviceavtale

Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 2.0
- Mamut Butikkdata er nå versjonsuavhengig
- Støtte for flere Mamut Butikkdata-installasjoner
- Integrasjon med betalingsterminaler
- Hente og betale ordrer fra Mamut One
- Betale fakturaer hentet fra Mamut One
- Oppdatering under førstegangs oppstart
- Forbedret søkefunksjonalitet for kunder og produkter
- Mulig å opprette salg for samlefaktura-kunder

- Klikk her for en oversikt nyhetene i versjon 15.0.9386 og 15.1.9589


Service Release: 14.5.8808

Lønn/Personal
- Oppdatert grunnbeløp
- Rettet feil i lønnsremitteringsfilen ved bruk av feltene Divisjon og Passord

Regnskap
- Rettet feil i bankavstemmingen når flere inn og utbetalinger mot ulike leverandører var på samme betalingsbilag
- Rettet dubletter av betalingspåminnelsesrapporter i rapportredigeringen
- Remitteringsveiviseren håndterer nå også Windows Authentification Mode på SQL-server
- Forbedret håndtering av blanke feltverdier i valuta på bankkontonummer ved remittering

System/Installasjon
- Rettet problemer med å sende rapporter via e-post som inneholder kommategn i rapportnavnet


Hovedversjon: 14.5.8803

Kontaktoppfølging
- Send flere dokumenter samtidig som vedlegg i e-post, ved bruk av de nye avhakningsboksene i dokumentlister
- Slett flere dokumenter samtidig, ved bruk av de nye avhakningsboksene i dokumentlister
- Opprett egne dokumentmaler for tilbud (tilbudsmaler)
- Ny innstilling for forhåndsdefinert datoutvalg i aktivitetsliste
- Velg hvilken adresse som skrives ut ved utskrift av adresseetiketter

Lønn/Personal
- Støtte for rapporten RA-0500 Lønnsstatistikk
- Ny rapport: Utbetaling pr. ansatt/lønnsart
- Ny rapport: Lønnsinformasjon pr. ansatt
- Nytt filter for sortering på avdeling eller prosjekt i rapporten "Utbetaling fordelt på lønnsart"

Mamut Online Desktop
- Samarbeidet mellom Validis (Future Route Ltd) og Mamut er avsluttet og Validis vil ikke fungere etter oppdatering til versjon 14.5
- Tid siden sist synkronisering vises i Mamut Online Desktop dersom det er mer enn en time siden sist synkronisering
- Aktivitetsliste vises for valgt kontakt på kontaktkortet
- Online Salgsordre har nå avsluttet betaprogrammet og er nå tilgjengelig for alle kunder
- Ny modul: Medlemsregister
- Ny funksjon: Medlemsfakturering
- Ny funksjon: Integrasjon med NIF (Norges Idrettsforbund)

Prosjekt
- Mulig å endre prosjektstatus flere ganger i løpet av en dag
- Fakturere med eget bankkontonummer på eksterne prosjekter

Regnskap
- Kraftig forbedret bankavstemming
- Ny kontoplan (NARF kompatibel)
- Forbedret rapporten "Betalingspåminnelse" (uten renter)
- Mulig å justere størrelsen på detaljlisten i reskontro
- Lagt til utskriftsknapp i årsavslutningsveiviseren

Salg/Logistikk
- Støtte for faste produktpriser i ulike valuta
- Opprettelse av nye produktpriser (ved bruk av prishistorikk) arver nå beløpene fra sist registrerte salgspris
- Mulig å justere priser for et utvalg produkter i ulike valuta ved faste produktpriser i valuta
- Mulig å pakke ut komponentene til en strukturvare direkte på en salgsordre
- Komponenter i en strukturvare kan settes inaktive og erstattes av et nytt komponent
- Prosjekt/avdeling fra salgsordre kan nå angis som kostnadsbærer når en kostnadsfører produktkostnaden i det produktet tas ut av lager
- EAN-kode valideres og formatet vises i det det legges inn på produktkortet
- Mulig å sende tilbud når produkter ikke er på lager selv om innstillingen "Ikke tillat å registrere antall større enn disponibelt antall" for Tilbud/Ordre/Faktura er aktivert
- Dokumenter støtter nå sending av elektronisk faktura i EHF-formatet

System/Installasjon
- Standard søkegrunnlag er endret fra "Starter med" til "Inneholder" i alle søk/utvalg
- Forbedret sortering av fakturanummer i en rekke rapporter
- Ny innstilling for sletting av gamle automatisk genererte sikkerhetskopier
- Systemdato oppdateres nå automatisk ved midnatt
- Bredde, posisjonering og sortering av kolonner lagres og huskes ved lukking av systemet
- Forbedret synkronisering med Mamut Online Desktop
- Økt hastighet ved synkronisering og bruk av Travel CRM modulen
- Mulig å velge en annen brukerkonto for Microsoft SQL Server i installasjonsveiviseren ved installasjon av SQL Server 2008 R2 på en domenekontroller
- Opplæringsvideoer er nå tilgjengelig direkte i systemet under menyvalget "Introduksjon til Mamut"


Service Release: 14.1.8541

Lønn/Personal
- Rettet kalkulering av lønnsart 765 ved delutbetaling av feriepenger

Regnskap
- Rettet problemer i tidligere 14-versjoner slik at hovedboks rapporter nå tar med alle konti med IB/UB-saldo, selv om det ikke har vært noen transaksjoner i perioden

Mamut Online Desktop
- Rettet problemer med visning av informasjon i Online Selskapsstatus


Service Release: 14.1.8537

Lønn/Personal
- Rettet feil med lønnslinjer med status Neste og Senere
- Rettet feil med refusjon av sykepenger når man innrapporterer for flere kommuner
- Oppdatert datoformat på OTP filer
- Rettet feilmelding ved utskrift av Avstemming av Årsoppgave
- Rettet problemer med at enkelte lønns- og trekkoder feilet i Altinn
- Rettet problemer med at lønnsarter det var gjort endringer på ble vist flere ganger i timeregistrering
- Rettet problemer med visning av nye lønnsarter når lønnskjøringsdato ble satt tilbake i tid
- Rettet skattekortår for produktene Mamut Lønn & Tid

Regnskap
- Rettet problemer med Inngående fakturaer koblet mot kreditnotabilag ved remittering
- Rettet problemer i forbindelse med utenlands remittering
- Rettet problemer med ugyldig termin ved innsending av terminoppgave til Altinn
- Rettet problemer med remittering av poster som er huket av for Godkjent
- Innsending av Avgiftsoppgave til Altinn støtter nå tegnet '&'
- Lagt til mulighet for delbetaling i remittering
- Rettet problemer når KID nummer inneholder mellomrom ved remittering

Salg/Logistikk
- Rettet feilmelding ved mottak av varer

Hovedversjon: 14.1.8525

Lønn/Personal
- Oppdaterte skattettrekkstabeller for 2011
- Oppdaterte koder for innrapportering av lønns- og trekkoppgave for 2010
- Årsoppgave: Forbedret rapportering ved overstyrt kommune for arbeidsgiveravgift
- Oppdaterte satser for firmabil
- Forbedringer i veiviser for ”Lønns- og trekkoppgave”
- Mulig å reversere alle lønninger i en lønnskjøring
- Mulig å duplisere alle lønninger i en lønnskjøring
- Forbedringer i vinduet “Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave”
- Støtte for å legge inn organisasjonsnummer til underkontor
- Lønnsartinnstillingen ”Tilskudd til pensjonsordninger” har fått tilbakevirkende effekt
- Forbedret håndtering av lønnsføringer på et prosjekt i tilfeller der flere prosjekter har identisk navn
- Lønnsmodulen er nå tilgjengelig i Mamut One Office Standard

Regnskap
- Forbedret brukervennlighet ved gjentatte søk på kunder/leverandører i reskontro
- Factoringformatet DnB NOR (xml) er oppdatert til versjon 3.0 og er verifisert av DNB NOR Finans
- Forbedringer i remitteringsmodulen (betaling til bank)

Salg/Logistikk
- Forbedret støtte for år 2011 i salgsbudsjett og salgsrapporter i CRM & Sales produkter (produkter uten regnskapsmodul)
- Forbedret oppdatering av innkjøpspris i priskalkulator ved bokføring av innkjøp i annen valuta
- Rettet feil i kalkulering ved bruk av frekvenstilhørighet: Abonnement (redusert) og der abonnementet inkluderer måneden februar
- Rettet feil ved utskrift av rapporten ”Fremtidig abonnementsfakturaer”

System/Installasjon
- Rettet problemer med tolkning av dag/måned for “pris gyldig fra” ved NELFO-import

TravelCRM
- Rettet problemer med å redigere dupliserte ordre i offline modus


Hovedversjon: 14.0.8452

Kontaktoppfølging
- Forbedret feilhåndtering ved redigering av aktiviteter som er slettet i annen modul
- Støtte for å linke ressurser med over 50 tegn i ressursnavnet til aktiviteter
- Forbedret aktivitetsmaler og bruk av maler på kontaktpersoner
- Forbedret håndtering ved svar "nei" på spørsmål om å lagre kontakter
- Rettet feilmelding ved duplisering av kontaktperson med mange adresser registrert
- Rettet feil ved bruk av hurtigtast Ctrl+C ved redigering av e-postmaler
- Bedre håndtering av statisk utvalg ved e-post til flere kontakter. Filter vil nå ikke inkludere kontaktpersoners e-post dersom du har valgt "ingen kontaktperson"
- Støtte for Skype 4.2
- Lagt til mulig å fjerne kobling mot dokumenter fra aktivitetskortet
- Tilgang til både bruker og firmainstillinger er nå tilgjengelig fra kontaktkortet, aktivitetskortet og aktivitetslisten
- Lagt til nytt søkefelt for aktivitetsnummer i aktivitetslisten
- Lagt til mulighet for å redigere dokumentkort ved å høyreklikke på dokumentet i dokumentlisten
- Ny funksjon for å utelate kontaktpersoner fra utsendelser ved å markere dem med "ingen utsendelse" på kontaktpersonkortet.
- I kontaktlisten kan du nå velge å vise et gitt antall kontakter dersom du har over 500 kontakter registrert
- Støtte for integrasjon med Microsoft Office 2010 (32 bit versjon)
- Rapportarkiv: Ny funksjon for distribusjon av rapporter og dokumenter til Mamut Online Desktop

Lønn/Personal
- Nytt filformat for rapportering av Obligatorisk Tjenestepensjon (FNH Bransjenorm)
- Nye innstillinger i lønnsmodulen: trekkoder med beløp = 0 kan nå utelates fra lønns- og trekkoppgaven samt nye sorteringsmuligheter

Mamut Online Desktop
- Rapportarkiv: Ny innboks og arkiv for mottak og arkivering av mottatte rapporter
- eDokumenter: Ny funksjon for distribusjon og mottak av elektroniske faktura
- Utstyrsregister: Ny funksjon for registrering og organisering av utstyr
- Utlånsregister: Ny funksjon for registrering og organisering av utlån av utstyr
- Ny administrasjon av brukere og tilgangskontroll til moduler og funksjoner i Mamut Online Desktop

Prosjekt
- Rettet feil ved utvalg på ansatte i rapporten "Avviksanalyse per prosjekt"
- Forbedret sortering i rapporten "Resultatregnskap 1 detaljert (prosjekt)"
- Det er nå mulig å fjerne kobling mot dokumenter fra prosjektregisteret
- Prosjektmodulen husker nå siste brukte aktivitetsstatus ved åpning av fanekort for aktivitet
- Prosjektmodulen husker nå siste brukte status ved oppstart av prosjektmodulen samt siste aktivitetsstatus på fanekort for aktivitet

Regnskap
- Fjernet teksten "Reversert" ved duplisering av bilag
- Rettet utvalg på kunde ved utskrift av kopi av betalingspåminnelser
- Compello: støtte for ekstra kostnadsbærere
- Compello: Mulighet for å overføre bilag til bilagsregistrering
- Compello: Mulighet for å overstyre regnskapsperioder
- Compello: forbedret og mer detaljert visning av bilag
- Mulighet for å legge til forsinkelsesrenter på betalingspåminnelser
- Støtte for opp til 7 siffer i kontoplanen
- Lagt til advarsel ved bruk av "inn/utbetaling-knappen" i reskontro. Egen innstilling for å ikke vise advarsel.
- Ny og forbedret veiviser for bankremittering (elektronisk betaling til bank)
- Kreditnotaer som ikke er knyttet til et bilag kan nå matches i veiviser for bankremitteringen
- Ny Altinn integrasjon. Tjenesten kjøres nå som en web-service og det er ikke behov for å installere ekstra programvare

System/Installasjon
- Ny funksjon som varsler dersom det finnes anbefalte eller påkrevde oppdateringer av systemet klar for nedlasting
- Mamut One støtter nå Microsoft SQL Server 2008 R2
- Det er nå mulig å kopiere tilbake sikkerhetskopi i veiviseren for førstegangs oppstart

Timeregistrering
- Forbedret tilgangskontroll på timesedler
- Lagt til støtte for flere sorteringsmuligheter i timeseddelrapporter (timelinjer, dato eller ansatt)

Service Release 3: 12.5.7930 - med oppdatert DataTools (v2.1.0.0)

- Inkludert oppdatert versjon av Mamut DataTools (benyttes blant annet til sikkerhetskopiering) som støtter Microsoft .NET Framework 4. Les mer her


Service Release 3: 12.5.7929/12.5.7930

Lønn/Personal
- Rettet feil som førte til problemer med å skrive ut fagforeningsliste
- Rettet kalkulering av lønnsart 765 ved delutbetaling av feriepenger
- Oppdatert med nye satser for diett og kjøregodtgjørelse (fra 12.5.7930)

Mamut Online Desktop
- Rettet feil med ukesvisning av timelister i kalender
- Forbedret håndtering ved bruk av mange prosjekter i timeregistreringsmodulen
- Forbedret synkronisering. Det er nå mulig å arbeide i Mamut-klienten samtidig med førstegangs synkronisering.

Nettsted/Netthandel
- Forbedret håndtering og integrasjon med BBS Netaxept

Salg/Logistikk
- Rettet problem ved bruk av manuell plukking fra lager av strukturvarer med serienummer på komponentene. Dette kunne i sjeldne tilfeller føre til at et produkt ble plukket flere ganger.
- Forbedret håndtering av øreavrunding ved bokføring av innkjøp
- Forbedret sjekk ved opprettelse av ordre-/tilbudsnummer i flerbrukermiljø for å forhindre duplikater
- Det er nå mulig å sette innstilling for ikke å få med tekstlinje som angir periode ved generering av ordre fra abonnement. Les mer her
- Forbedret oppdatering av leverandørpris grunnet endret valutakurs ved bokføring av innkjøp
- Forbedret rapportene "Omsetning pr. kunde" og "De 20 største kundene".

System
- Støtte for Skype 4.0 eller nyere. Skype-integrasjonen fungerer nå ved bruk av Windows 7.

Timeregistrering
- Forbedret håndtering ved overføring av timelinjer til lønn dersom timene er fakturert.

TravelCRM
- Forbedret synkronisering og konflikthåndtering av aktiviteter som er opprettet eller endret i frakoblet database


Service Release 2: 12.5.7914

Kontaktoppfølging
- Forbedret håndtering av utsendelse av e-post til et utvalg kontakter ved bruk av Outlook sin e-postklient.
- Aktiviteter generert på bakgrunn av e-post ved bruk av Outlook-integrasjon, blir nå opprettet både på kontakt og kontaktperson.

Lønn/Personal
- Rettet problemer med fjerning av avmerking på standardlønn.

Regnskap
- Forbedret generering av factoringfil til e-post.
- Forbedret håndtering av factoringfil ved bruk av hovedkontor.
- Rettet problemer med opprettelse av nye elementer og grupper i oppstillingsplanen til kontoplanen.

Salg/Logistikk
- Rettet problemer med å slette produktlinjer ved bruk av lagerreservasjoner.
- Optimalisert hastigheten ved åpning av og søk i Produktliste.
- Rettet feilmelding som kunne oppstå ved åpning av funksjonen "Vareflyt" og ved produktreservasjoner i ordremodulen.
- Rettet feilmelding som i enkelte tilfeller oppsto ved søk med anførselstegn ["] i Produktliste.
- Utvalg på varelager og lokasjon ga i enkelte tilfeller feilmelding i innkjøpsmodulen og ved utskrift av innkjøpsrapporter. Dette er nå forbedret.
- Varemottak på innkjøp kunne i enkelte tilfeller gi feilmelding. Dette er nå løst, og ytelsen på denne funksjonaliteten er forbedret.

Timeregistrering
- Forbedret hastighet ved endring av egenskaper på timetyper.

System
- Rettet problemer med oppstart og Outlook-integrasjon ved bruk av Mamut Platinum-produkter.
- Installasjon av Mamut Virtual Printer er nå forbedret for Windows 7.
- Forbedret håndtering av adresseinformasjon ved import av ordre (GBAO10).

Mamut Online Desktop
- Selskapsstatus: Forbedret kalkulering og presentasjon av nøkkeltall og regnskapsinformasjon. Beta-fasen avsluttet.


Service Release: 12.5.7900

Lønn/Personal
- Beskrivelsesfeltet for fagforening og firmabil støtter nå mer enn 30 tegn
- Forbedret kodehåndtering ved utskrift av lønns- og trekkoppgaver
- Forbedret håndtering av punkt 4.4/4.5 på Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
- Forbedret håndtering av egendefinert standardlønn ved bruk av prosentvise trekk

Hovedversjon: 12.5.7897

Kontaktoppfølging
- Det er nå mulig å sende e-post direkte fra en aktivitet samt velge hvilke vedlegg som skal følge med
- Kontaktadresse kopieres nå inn på bankinformasjonen når nytt banknummer opprettes på en kontakt
- Forbedret veiviser for kontaktutvalg ved opprettelse av flettedokumenter
- Nytt valg for masseutsendelser av e-post via Microsoft Word
- Alarm på aktiviteter vil nå dukke opp på rett "Ansvarlig" når aktiviteter flyttes fra en "Ansvarlig" til en annen
- Feltet "Endret av" blir nå korrekt oppdatert når aktiviteter blir fullført fra aktivitetslisten
- Ved bruk av dokumentmaler kunne meldingen ‘merge.doc er låst’ fremkomme. Denne meldingen vil ikke lenger komme
- Innaktive kontaktpersoner ekskluderes nå når gruppe e-post sendes

Lønn/Personal
- Nye innstillinger i lønnsmodulen som gjenspeiler andre moduler i Mamut
- Det er nå enklere å benytte skattekort fra fjoråret når du kjører lønn i første periode år
- Utvidet og mer oversiktelig behandling av trekk og firmabil
- Automatisk varsling når en ansatt blir 60 år
- Nytt felt for valg av lønnskjøringsdato i lønnsregistreringen. Enklere å kjøre lønn på et annet år enn systemdato
- Ny innstilling for valg om notatfelt på en lønnskjøring skal spares til neste lønnskjøring
- Automatisk tildeling av ”Ansatt-ID” er nå mulig
- Oppdaterte skattetabeller for 2010 og oppdatert Lønns- og trekkoppgave for 2009

Mamut Online Desktop
- Ny modul: Selskapsstatus
- Enklere aktivering av Mamut Online Desktop med link direkte fra skrivebordet i Mamut
- Feltene "Opprettet av" og "Endret av" på aktivitetskortet fungerer nå likt som i Mamut One
- Eksport av timesedler til Microsoft Excel inkluderer nå alle tilgjengelige felt
- Mer brukervennlig utskriftsrapporter fra timeregistreringsmodulen
- Timesedler ført på søndager er nå også inkludert i ukevisning

Nettside/Netthandel
- DIBS er nå tilgjengelig som PSP i Norge og Danmark
- Ny BBS Netaxept-integrasjon med tettere integrasjon enn tidligere løsning
- Økt hastighet på visning av nettsider i Internet Explorer
- Forbedret import av aktiviteter/kunder –fornavn/etternavn og status felt
- Rettet feil som oppstod enkelte ganger ved forhåndsvisning av nettsted når nettbutikk ble brukt uten nettside

Periodiske Rapporter
- Lagt til støtte for Mamut Virtual Printer 5. Denne printeren støtter ikke eldre Mamut-versjoner

Prosjekt
- Det er nå mulig å opprette aktiviteter fra prosjektmodulen når "Ansvarlig" er satt til "(Ingen)" på aktivitetstyper der "Ansvarlig" er påkrevd
- Ved fakturering basert på innkjøp fra prosjektmodulen, og prisen fra produktkortet er overstyrt i innkjøpsmodulen, blir nå den overskrevne prisen brukt
- Det er nå mulig å linke kontakter til prosjekter som ikke er lagret

Salg/Logistikk
- Forbedret sporing av lagerbevegelser (to nye rapporter)
- Ny knapp for ”Innkjøp” direkte fra produktregisteret
- Alfanumeriske nummer blir nå støttet som sendingsnummer (vareparti/batchnummer)
- Historisk lagerverdi er nå tilgjengelig, gjennom til og fra dato i rapporten "Lagerverdiliste (Lagerbevegelser)"
- Forbedret navngiving av e-postvedlegg
- Nye innstillinger i abonnementsmodulen. Det er nå mulig å gå inn i en avtale midt i avtaleperioden til redusert pris
- Produktnummerserien hopper ikke over ett nummer dersom en avbryter opprettelsen av et nytt produkt
- Det er nå mulig å fakturere produkter med serienummer, varepartinummer eller utløpsdato og som ikke er på lager
- Forbedret håndtering ved duplisering av produkter knyttet til flere lager/lagerlokasjoner
- Det er nå mulig å fjerne planlagt leveringsdato på et innkjøp etter at innkjøpet er lagret
- Optimalisert hastigheten ved bruk av innkjøpsveiviseren eller innkjøp basert på ordre, ved store innkjøp
- Rapporten "Avvik etter varetelling m/verdi" viser nå kun produkter som var med ved forrige varetelling
- Det skrives nå kun en produktetikett når produkter har flere prislinjer
- Lager og/eller lokasjon kunne i enkelte tilfeller ikke vises i ordremodulen. Dette er nå rettet opp
- Forbedret hastigheten når strukturvarer (med +100 komponenter) legges til en salgsordre
- Betalingsbetingelser støtter nå mer enn 99 kredittdager
- MVA-innstillingen fra kundekortet blir nå benyttet ved duplisering av en ordre
- MVA-innstillingen fra kundekort blir nå benyttet ved bruk av abonnementsmodulen
- Avtaler kan nå styres fra kundens avtaledato, fremfor avtalens dato

System/Installasjon
- Støtte for Mamut Butikkdata versjon 1.5
- Hjelpefilen (F1) er å tilgjengelig via Internett
- Lagt til støtte for Mamut Virtual Printer 5. Denne printeren støtter Microsoft Windows 7 (inkludert 64Bit) og Microsoft SQL Server 2008 (inkludert 64Bit)
- Travel CRM: Forbedret synkronisering når mange endinger er gjort i offlinemodus
- Forbedret TAPI-funksjonalitet

Endringer til Mamut One versjon 12.3.7454

System/Installasjon
- Egendefinert filbane til databasefiler: Filbanen til databasefilene kan nå tilpasses under installasjonsprosessen
- Mamut Customer Tool er nå inkludert som en dal av installasjonssettet
- Optimalisert hastighet og forbedret dataintegritet under oppdatering
- Forbedret håndtering av Import/Eksport (kunder, produkter, ordre, fakturajournal og bilag)
- Forbedringer i forbindelse med installasjon på 64-bit operativsystem
- Forbedret støtte for Outlook integrasjon på 64-bit operativsystem
- Forbedret håndtering av opprettelse av ny firmadatabase basert på eksisterende
- Forbedret ”Offline-funksjonalitet” (Travel CRM)
- Klar for Mamut Online Desktop 1.5

Salg/Logistikk
- Optimalisering av minnebruk ved større innkjøp som påvirker kostpris (ved bruk av strukturvarer)
- Forbedret hastigheten ved innsetting av strukturvarer med mange komponenter i en ordre
- Forbedret håndtering av produkter uten lagertilknytning ved ordre/faktura
- Forbedret hastigheten ved bokføring av innkjøp
- Forbedret håndtering av lageroppdatering ved kreditering av null-faktura
- Forbedret visning av lagerverdirapporter når det settes utvalg på et bestemt lager
- To nye varetellingsrapporter: Viser alle varene som lagerføres uten å inkludere antatt varebeholdning, men med felt for å notere opptalt beholdning

Regnskap
- Oppjustert maks grensen for antall elementer/grupper i oppstillingsplanen
- Forbedret visning av rapporten ”Saldobalanse, hovedbok 2” ved utvalg på prosjekt
- Forbedret støtte for bruk av avskrivningssatser med desimaler i budsjett

Lønn/Personal
- Oppdatert grunnbeløp
- Forbedret rekalkulering av feriepenger ved årsavslutning
- Forbedret støtte for utsendelse av lønnslipp på e-post
- Forbedringer ved bruk utvalg på avdeling/prosjekt ved utskrift av lønnsjournal
- Rettet feil i forbindelse med utskrift av rapporten ”Egenmeldt sykefravær (Støtte til SSB-rapport)”

Nettside/netthandel
- Optimalisert for søkemotorer (forbedret title tag, bedre synlighet i søkemotorer som Google og Bing)
- Automatisk harmonisering av linker med eget domene ved bruk av Active24 domener (f.eks. kan dittdomene.no/shop benyttes i stede for mamut.net/dittdomene/shop)
- Forbedret visning av tabeller i Internet Explorer 8
- Bedre sortering av produkter med varianter i nettbutikk

Andre endringer
- Timeregistreringsrapporter støtter nå utvalg på ordre- og produktnummer
- Generell feilretting og forbedringer i alle moduler

Endringer til Mamut Online Desktop versjon 1.5

Nye språkinnstillinger
- Støtte for norsk, engelsk, svensk og tysk språk
- Hver enkelt bruker kan sette sitt ønskede språk og endret dette når som helst

Timeregistrering
- Ny modul med all standard timeregistreringsfunksjonalitet tilgjenglig via nett
- Registrer timer via en nettleser og de vil automatisk bli synkronisert med din lokale Mamut One installasjon.
- Les, opprett, rediger, godkjenn og avvis timer via en nettleser
- Ny grafisk kalendervisning av timesedler, med ulike fargekoder for ulike status på timesedler
- Nye firmainnstillinger for timeregistrering
- Nye brukerinnstillinger for timeregistrering

Kalender og aktivitet
- Ny modul med all standard aktivitet og kalenderfunksjonalitet tilgjengelig via Internett
- Les, opprett, rediger og slett aktiviteter via en nettleser
- Link kontakter, ansatte og ressurser til en aktivitet
- Automatisk synkronisert med din lokale Mamut One-installasjon
- Kalendervisning av aktiviteter
- Nye brukerinnstillinger for aktiviteter

Service Release: 12.2.7041

Lønn/Personal
- Oppdaterte satser som reflekterer endringer i statens særavtale for reiser i utland.

System
- Fikset problemer med feil kontonummer ved bruk av remittering på nye klienter i versjon 12.2.7038

Service Release: 12.2.7038

Nettside/E-handel
- Forbedret overstyringsmulighet ved import av aktiviteter fra nettsted.
- Forbedret håndtering av spesialtegn i kundeinformasjon ved import av ordre fra nettbutikk.

Regnskap
- Oppdatert med Glitnir-format for factoring.
- Forbedret og økt hastighet på rapporten "Reskontro leverandører åpne poster mot hovedbok".
- Forbedret visning av historiske data på aldersfordelte saldolister.

Lønn/Personal
- Forbedret håndtering av beregning av overskytende lønn når grensen for fribeløp på skattekort ble passert.
- Forbedret visning av lønnsdata under registrering av lønn.
- Forbedret håndtering av tekst som vises i notatfeltet på lønnslipper.
- Lønnsremittering: Forbedret håndtering når brukere ikke benyttet passord for remittering av lønn.

System/Plattform
- Sikkerhetskopiering: Forbedret håndtering av flerbrukermiljøer.
- Oppgradering: Forbedret håndtering av store databaser.
- Oppgradering: Forbedret håndtering av oppgradering av mer enn 200 firmadatabaser.
- Microsoft Windows Vista: Forbedret håndtering av avslutning av system.
- Mamut Office Start: Prosjektliste er nå tilgjengelig.
- Mamut Enterprise Travel CRM: Forbedret funksjonalitet ved frakobling fra nettverk (frakobling fra domenet)

Salg/Logistikk
- Forbedret håndtering av scenarioer som ga meldingen "Datagrunnlaget er endret og kan ikke overskrives" ved fakturering.
- Forbedret feilhåndtering ved fakturering av ”Ubehandlet ordre – basert på samleordre med strukturvarer”

Endringer til versjon 12.2.7007

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Lønn/Personal
- Oppdaterte skattetabeller for 2009
- Oppdaterte koder for innrapportering av lønns- og trekkoppgave for 2008
- Oppdaterte årsoppgave for arbeidsgiveravgift
- Oppdatert sats for firmabil
- Økt oppgavepliktig grense for frivillige organisasjoner, fra kr. 2 000 til 4 000

Endringer til versjon 12.1.6916

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Kontaktoppfølging
- Ny funksjon for kart og reiserute: Velg mellom Microsoft, Yahoo, Google og Proff.
- Ekstra tittel på Kontaktperson (Tittel 2.) Tilgjengelig som flettefelt i rapport/dokument.
- Velg hvilke kolonner som skal vises i kontaktlisten
- Ny funksjon for standardmottaker for e-post. Bruker kan velge hvilken e-postmottaker på kontaktkortet som skal benyttes ved utsendelse av elektroniske dokumenter.
- Flere og forbedrede systemopprettede aktiviteter
- Fargekoder på aktiviteter i kalenderen
- Utvidet utvalg for prosjektrapporter – flere prosjekter i en prosess
- Nytt felt i Søk/utvalg: Søk på region

Mamut Online Desktop
- Tilgang til informasjon og funksjonalitet fra ditt system via Internett
- Kontinuerlig synkronisering av dine data mellom PC/server og Web-server.
- Mamut ID:. Personlig ID for innlogging til Mamut Online Desktop

Netthandel
- Nye og forbedrede designmaler for nettsted og nettbutikk
- Mer fleksibel og bedre tilgjengelig selskapsinformasjon på nettsted og i nettbutikk
- Egentilpasset topptekst (Header) integrert i designmaler og nettbutikk
- Enklere tilgang til nettstedinnstillinger for produkt
- Ny funksjon for detaljert produktside per produkt (egen produktside per produkt)
- Automatisk tilpasning av bildebredde i produktlisten/nettbutikk
- Flere alternativer for visning av produkt- og undergrupper i nettbutikken (egentilpasset innholdsside per produkt- og undergruppe)
- Besøkende i nettbutikken kan selv velge å se priser inkl. eller eks. mva.
- Forbedret søkemotorsynlighet
- Ny funksjon for nettstedkart (Sitemap)
- Forbedret hyperlinkfunksjonalitet
- Forbedret vedleggsfunksjonalitet: Håndteres sammen med hyperlinker
- Mulighet for å legge inn egne script
- Ny funksjon for minimumsbeløp for handel i nettbutikken
- Forbedret besøksstatistikk

Regnskap
- Integrasjon med Mamut Validis: Automatisk validering og kontroll av regnskapet
- Formatkontroll ved inntasting av bankkontonummer og IBAN
- Flere sett med Brukerinnstillinger i Bilagsregistrering
- Nye valg i Brukerinnstillinger for Bilagsregistrering
o Aktiver hurtigtaster for bilagsart
o Tillat endring av periode
o Beskrivelsesfeltet skal fylles ut automatisk
- Ny posteringsliste i bilagsregistrering som viser siste 50 bilag på en gitt konto
- Ekstra kostnadsbærere i Bilagsregistrering.
- Reversering av bilag direkte fra hovedbok
- Flere utvalg i rapporten Behandlingshistorikk
- Nye kolonner i rapporten Saldobalanse hovedbok (sum debet og kredit-posteringer hver for seg i egne kolonner)

Salgsoppfølging og Logistikk
- Velge hvilken eller hvilke kontaktpersoner som skal motta e-post fra en liste ved utsendelse av salgsdokumenter på e-post
- Forbedret sporbarhet i Vareflyt
- Ny bilagsliste for lagerbilag tilgjengelig i Vareflyt
- Forbedret håndtering av batchnummer i alle moduler
- Se leveringsplan (forventet leveringsdato) for innkjøp i salgsordre
- Velg standardlager for hver enkelt bruker (ved bruk av flere lager)
- Ny liste over relaterte dokumenter til Ordre/Faktura
- Historisk tilbud lagres som en PDF- kopi ved overføring til ordre
- Ny funksjonalitet for automatisk lagring av PDF-Fakturakopi ved fakturering
- Nytt felt for ekstra produktnummer: Bransjens produktnummer
- Opprinnelig ordrenummer vise på utskrift av restordre
- Optimalisert hastighet på produktvarianter for økt brukeropplevelse
- ”Endre et utvalg produkter” inneholder nå også funksjon for produkter med varianter

System/Administrator
- Microsoft® SQL Server®: Fra versjon 12 av Mamut One benyttes Microsoft SQL Server 2005 som database. Dette gir deg en sikker, skalerbar og effektiv databehandling. Ved installasjon av eller oppdatering til versjon 12 av Mamut Onevil Microsoft SQL Server 2005 Express edition automatisk installeres og konfigureres for Mamut på din PC/Server.
- Anledning til å kontrollere brukertilgang til versjonsoppdatering
- Ny iInstallasjonsveiviser
- Ny filstruktur: Filene tilhørende programmet deles opp slik at filene som opprettes eller endres ved installasjon og oppdatering av systemet ligger på eget område. I Windows Vista® kan filer på området C:\Program Files kun opprettes eller endres ved hjelp av Windows® Installer.
- Forbedret sikkerhet: Systemadministrator kan differensiere brukernes tilgang til databasen direkte i SQL Server.
- Client Manager: Utvidet funksjonalitet for å starte opp alle MBS installasjoner på den aktuelle SQL Serveren.
- DataTools: Nytt verktøy for håndtering av databaseadministrasjonsverktøy og sikkerhetskopiering og reindeksering.
- Forbedret og oppdatert API


Service Release: 11.2.5186D

Lønn:
- Lønns- og trekkoder uten arbeidsgiveravgift, kjørt på ansatte under oppgavepliktig grense, ble tatt med i avgiftsgrunnlaget på årsoppgaven. Dette er nå korrigert.
- Starter Mamut for Altinn uavhengig om bruker velger å skrive ut Årsoppgave for arbeidsgiveravgift eller ikke i veiviseren for Lønns- og trekkopgave.
- Forbedret støtte av avgiftsgrunnlag i flere kommuner når man overfører til Mamut for Altinn.

Regnskap:
- Forbedret håndtering av meldingen: Kan ikke avslutte terminen, da denne inneholder ’Midlertidig Inngående saldo’- bilag med føringer på mva– kontoene fra fjoråret.

Service Release: 11.2.5186

Lønn/Personal
- Oppdaterte Trekktabeller for 2008
- Oppdaterte koder for innrapportering av Lønns- og Trekkoppgave for 2007
- Forbedret innholdskontroll av tilleggskoder
- Forbedret håndtering av fribeløp for arbeidsgiveravgift og refusjon av sykepenger
- Ny rapport for Avstemning av forbrukt fribeløp
- Ny rapport for Avstemming av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
- Oppdatert Årsoppgave for arbeidsgiveravgift (RF-1025)
- Systemdato styrer aktivt år i personalregisteret (skattekort) og i lønnsregistreringen.

Mamut for Altinn
- Mamut for Altinn er tettere integrert i lønns- og trekkoppgaveveiviseren Merk: Mamut for Altinn installeres separat. Sjekk at du har siste versjon av Mamut for Altinn. (www.mamut.no/altinn)

Prosjekt
- Forbedret støtte for opprettelse og endring av Microsoft Project 2007 dokumenter/planer.

Regnskap
- Forbedret håndtering av merverdiavgiftskontoene etter overføring av midlertidig inngående saldo fra fjoråret.

Status analyse
- Excel rapportene Status Analyse har fått forbedret støtte for Microsoft Office 2007.


Service Release: 11.1.5165

Denne versjonen inneholder oppdateringer som reflekterer myndighetsendringer vedrørende Grunnbeløp (G) som blant annet påvirker kalkulering av obligatorisk tjenestepensjon, samt andre mindre oppdateringer:

Lønn/Personal
- Oppdatert sats for Grunnbeløp (1 G er fra 1. mai = kr 66.812), , gjennomsnittlig grunnbeløp på kr 65.505, legges til grunn ved beregning av aktuelle ytelser fra juli)
- Forbedret rapport for avstemming av terminoppgave
- Forenklet innrapportering av terminoppgave når det kun skal innberettes skatt og ikke AGA.

Tilbud
- Forbedret støtte for å sende tilbud via Microsoft Word 2007.

Microsoft Outlook
- Forbedret synkronisering mot Microsoft Outlook, for å unngå at enkelte mottakere av e-post får et vedlegg i formatet winmail.dat.

Service Release: 11.1.5162

Denne versjonen inneholder en rekke oppdateringer. Disse er som følger:

Microsoft Windows Vista
- Endring av område for lagring av data for enbrukere av MBS på Microsoft Windows Vista.
- Produktene Mamut Musica og Mamut Sport er tilpasset for bruk på Microsoft Windows Vista.

Kontaktoppfølging
- Outlook integrasjonen setter nå "forfatter" på vedlegg som importeres via funksjonen.
- Endring av sti til dokument i forbindelse med import av e-post vedlegg ved bruk av Microsoft Outlook i sammen med Mamut One.
- Håndtering av rutinen for innsetting av ansvarlig i forbindelse med synkronisering av aktiviteter er forbedret.

Dokument
- Dokumenter i kontaktmodulen sorteres nå slik at de nyeste dokumentene kommer først i listen.

Forretningsplan
- Eksport av Forretningsplan til Word/ Adobe (pdf) er forbedret.

Terminoppgaven for 2007
- Det er utført diverse oppdateringer og endringer som reflekterer myndighetsendringer vedrørende Terminoppgaven for 2007 (f.eks beregningen for arbeidsgiveravgift, design og innhold på oppgaven, samt oppdatert kommuneregister). NB! Denne endringen er allerede distribuert til brukere av lønnsmodulen i Mamut One (versjon 11.1.5160).

Service Release: 11.1.5152

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Skype Integrasjon
- Integrasjonen mot Skype er oppdatert slik at den ivaretar endringer i Skype's API. Endringen i Skypes API medfører at brukere av Skype-integrasjonen må oppdatere til Skype versjon 3.0.

Lønn
- Punkt 6 (pensjonsgrunnlag) i årsoppgaven kan, dersom det er brukt forskjellige innstillinger i ett og samme år ved beregning av pensjonsytelser, vise feil pensjonsgrunnlag. Dette er nå korrigert.
- Funksjonen for å rekalkulere feriepenger (alle ansatte) er forbedret slik at det harmonerer med bruk av lønnsarter for feriepenger.


Service Release: 11.1.5150

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Lønn/Personal
- Når lønn reverseres kunne kalkulering av pensjonsytelser i gitte tilfeller bli feil. Dette er nå forbedret.
- Tilpasning av endringer i satser og soner med virkning fra 01.01.07:

    Nytt fribeløp for AGA
    To nye soner: 1a og 4a

    - Feltet Antall dager på personalkortet ble ikke hentet opp i Lønns- og Trekkoppgaven. Dette er nå korrigert.
    - Utskrift av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift for 2006 tok ikke hensyn til lønninger ført i versjon 10 eller eldre av Mamut One. Kalkulering i forbindelse med Årsoppgaven er nå korrigert, slik at også gamle lønninger er med.
    - Skattekommunen på lønnsslippen viste kommunen som ligger på den ansattes skattekort, istedenfor firmakommunen. Dette er nå endret.
    - Refusjon av sykepenger ble behandlet som ordinært AGA-grunnlag, men skal ha spesialbehandling. Dette er nå ivaretatt.
    - Oppdatert sats for beregning av listepris på firmabil for 2007.
    - Dersom en ansatt bytter firmabil i løpet av 2006 og Lønns- og trekkoppgaven blir levert via Mamut for Altinn er det gjort tilpassninger som tar høyde for dette.
    - Obligatorisk Tjenestepensjon: Ved deltidsansettelse, tas det nå høyde for stillingsandel i forhold til kalkulering av OTP-bidrag.
    - Eksport av fil til Obligatorisk Tjenestepensjon er endret med hensyn til bruk av feriepengesats i forbindelse med kalkulering av årslønn.

    Microsoft Outlook
    - Forbedret håndtering rundt hvem som settes som Ansvarlig på aktiviteter som opprettes via Outlook-integrasjonen.
    - Forbedret hastighet på synkronisering av elementer i Outlooks kalender.

    CRM
    - Forbedret håndtering for lagring i notatfeltet som benyttes i CRM moduler.

    Logistikk
    - Rapporten Avstemming av lagerverdi er oppdatert slik at den tar høyde for lagerreservasjoner.

    Import/Eksport
    - Import av leverandører via Import/Eksport kan i noen tilfeller gi feilmelding. Dette er nå utbedret.
    - Import av kunder via Import/Eksport kan i noen tilfeller gi feilmelding. Dette er nå utbedret.

    Årsoppgjør
    - Punkt 3.9 (sumfelt) på rapporten Årsoppgave er korrigert slik at summeringen blir korrekt i alle scenarioer.

    Regnskapsår
    - Rutinen rundt lukking av MVA termin som går over to regnskapsår er forbedret.

    Mamut API
    - Mamut API er forbedret ved opprettelse av timelinjer.

    Installasjon
    - Installasjonsprogrammet kan i gitte tilfeller gi script-feil på Windows 2000 maskiner. Dette er nå forbedret.
    - Forbedret støtte for Installasjon på Windows Vista. Installasjon på Windows Vista krever et eget installasjonssett som kun gjelder Windows Vista. Dette er tilgjengelig fra www.mamut.no/download

    Rapporter
    - Visningen i Hovedbokrapporter er korrigert slik at filter på avdeling og prosjekt gjenspeiles også i budsjett tallene.

    Prisjustering på lagerbevegelse
    - Prosessen rundt funksjonen for prisjustering på lagerbevegelser knyttet til ordre er forbedret.

Hovedversjon: 11.1.5140

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Kontaktoppfølging
- Effektiv synkronisering mellom Mamut og Microsoft Outlook
- Manuell eller automatisk overføring av e-poster
- Manuell eller automatisk overføring av avtaler
- Manuell eller automatisk overføring av oppgaver
- Funksjonaliteten er tilgjengelig gjennom en egen verktøylinje i Microsoft Outlook
- Filterfunksjon for hvilke typer vedlegg som skal importeres til Mamut
- Flere standardinnstillinger ved opprettelser av alle typer elementer
- Integrasjon med Internett-telefontjenesten Skype
- Håndterer utgående Skype-samtaler direkte i Mamut
- Håndterer inngående Skype-samtaler direkte i Mamut. - Samtalene logges automatisk i aktivitetslisten på kontaktkortet

System
- Mamut One versjon 11.1 er tilpasset Windows Vista. Installasjon av Mamut One på Windows Vista krever at du bruker et eget installasjonssett som distribueres på CD og www.mamut.no/download

Innkjøp
- Avrundinger i alle kalkulasjoner relatert til innkjøpsfunksjonalitet er nå lik resten av avrundingsprosedyren i Mamut-systemet

Lønn/Personal
- Versjon 11.1 inneholder oppdaterte lønns- og trekkoppgaver samt skattetabeller
- Støtte for ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2007. Alle kommuner som hadde nedsatt arbeidsgiveravgift før endringene i 2004 vil få en ny sats tilnærmet lik den de hadde i 2003
- Redusert AGA for arbeidstagere over 62 år utgår fra og med 2007. Endring i satser støttes av versjon 11.1
- Forbedringer i obligatorisk tjenestepensjon: Støtte for at du kan sette inn valgfritt innslagspunkt
- Ny rapport: Tjenestepensjon, avstemming. Rapporten hjelper deg å fange opp eventuelle avvik som skyldes endringer i innstillingene

Regnskap
- Versjon 11.1 har full støtte for den nye mva-satsen på omsetning av mat- og drikkevarer som økes fra 13 til 14 prosent, gjeldende fra 1. januar 2007

Service Release: 11.0.5064

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Avgiftsregister
- Forbedret håndtering av bokføring av Innkjøp med fraktkostnader som har mva lik 0%. I situasjoner hvor fraktkostnader hadde avgiftssats lik 0% ville brukeren kunne få en feilmelding.

Dokument
- Word - Flettefunksjonalitet: Forbedret håndtering av verdien til flettefeltet 'Bank' slik at firmadatabasens kontonummer fremkommer i dokumentet som opprettes ved bruk av flettegrunnlag Kontakt.

Lønn
- Forbedret håndtering av endringer i ansattrelatert informasjon. Brukere som vil bli berørt av dette vil motta informasjon per e-post.

Service Release: 11.0.5063

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Nettbutikk
- Forbedret funksjonalitet for bruk av Factoring i kombinasjon med faktura fra nettbutikk.

ASP-miljø:
- I ASP-miljø kan man i noen tilfeller få feil på Desktop dersom Windows 2003 server benyttes. Les mer her.

Mamut API
- Mamut API: ClientAddBankAcc endret ikke verdiene. Det er forbedret slik at den nå endrer verdiene.

Skrivebord
- Forbedret funksjonalitet for å starte en timeregistrering på Skrivebord, slik at den ikke påvirkes av at brukeren oppdaterer informasjonsruter på Skrivebord.

Prosjekt
- Forbedret funksjonalitet for viderefakturering i prosjektregisteret i forbindelse med viderefakturering basert på fastpris.

Salg
- Forbedret håndtering av salgsordre i annen valuta enn klientvaluta, hvor det selges et stort antall enheter til en lav pris og salgsordren har mange tilsvarende produktlinjekombinasjoner.
- Forbedret støtte for strukturvarer med komponenter som har flere enheter av seg i strukturen, slik at riktig kostpris vises på salgsordren.


Hovedversjon 11.0.5059

Følgende funksjonsområder inneholder nyheter og forbedringer:

Nytt skrivebord/Desktop
-Raskere tilgang til funksjoner som brukes ofte
-Skrivebordet gir brukeren viktig opplysninger direkte på skrivebordet som gir full oversikt over alle deler av virksomheten
-Brukeren kan selv tilpasse det meste av innholdet som vises, og hvilke funksjoner som skal legges på de forskjellige snarveiene
-Skrivebordet viser flytdiagrammer som gir en oversikt over arbeidsprosesser samtidig som du kan klikke deg direkte inn i de ulike dele av systemet gjennom flytdiagrammet.
-Færre klikk for å navigere i programmet enn tidligere og flere muligheter for høyreklikk -
Henvendelser og svar til/fra Mamut Supportsenter direkte på skrivebordet

Kontaktkortet
-Kart og ruteplanlegger som viser hvor dine kontakter holder til på kartet og gir deg reiserute.
-Integrasjon mot Telefonkatalogen Online gjennom produktet Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online. Produktet oppdaterer automatisk dine kontakter.

Prosjekt
-Det er opprettet et nytt fanekort for Regnskap som skal vise alle bilagslinjer i hovedbok og/eller bilagsregistrering som er knyttet til aktuelle prosjekt.
-I fanekort for Aktivitet kan brukeren nå sette utvalg på samme måte som fanekort for aktivitet i f.eks. kontaktmodulen. Det vil si sette utvalg på aktivitetstype, og hvorvidt åpne, lukkede eller alle aktiviteter skal vises.

Dokument
-For flettegrunnlag Kontakt og Ansatt er det lagt inn flettefelt for “Klientens mobilnummer”.
-For flettegrunnlag Ansatt er det lagt inn flettefelter for ”Bankkonto”, ”Fødselsdato” og ”Personnummer”. I fanekort for Dokument i modulene kontakt, kontaktperson, aktivitet, prosjekt og personal er det nå mulig å importere dokumenter.

Aktivitet/Kalender
-Systemopprettede aktiviteter er aktiviteter som er opprettet i systemet og som ikke kan redigeres eller endres. Det vil automatisk bli generert en aktivitet som gir deg full oversikt over hvem som har gjort hva, endringslogg og historikk.
-Brukerstyrte autoopprettede aktiviteter er aktiviteter brukeren selv stiller inn. Du kan blant annet stille inn oppfølgingsaktiviteter ved utsendelse av tilbud og fakturaer.
-I feltet for ”Prosjekt” i aktivitetskortet er det mulig å høyreklikke for å gå til aktuelle prosjekt.

Timeregistrering
-Informasjon som overføres til ordremodulen kan nå også overføres til prosjektmodulen slik at dette kommer med ved videre fakturering.
-Ekstra valg for sammenslåing av timelinjer som gjør at det er mulig å slå sammen timelinjer på tvers av datoer og ansatte.
-Summering av timetyper i tillegg til timelinjer
-Når brukeren har valgt ”Ingen” i kolonnen for overføring får brukeren en meldingsboks ved overføring med spørsmål om man ikke skal overføre til andre moduler.
-I listen som fremkommer når man skal tilknytte timelinjer til eksisterende ordre, fremkommer nå også kontaktnavn.

Søk/Utvalg
-I utvalgsformularet for kontakt (fanekortet for adresse) så er det lagt inn støtte for å sette utvalg på poststed.
-I utvalgsformular for aktivitet er det lagt inn et eget fanekort for ”Ansatt” slik at det støttes å sette utvalg på ansatte.
-I de ulike søkevinduene (kontakt, kontaktperson, aktivitet, prosjekt, dokument, timeregistrering, tilbud, ordre/faktura og produkt) skal det være mulig å sortere resultatet i listen ved å klikke på overskriftene.

Tilbud, Ordre/Faktura
-I fanekort for Tilbud, Ordre/Faktura og Innkjøp er det mulig å slette link til de tilbud, ordre/faktura og innkjøp som er linket inn.
-I fanekort for Tilbud er det nå mulig å opprette repeterende tilbud

Budsjett
-Det er opprettet en helt ny budsjettmodul som inneholder salgs-, innkjøps-, driftkostnads-, lønns-, investerings- og likviditetsbudsjett.
-Du kan velge å budsjettere på totalsummer eller velge egne bærere som selgere, produktgrupper, ansatte, hovedbokskonti, avdeling, prosjekt med mer.
-Du kan velge å starte med tall fra et annet budsjett eller ta regnskapstallene fra et regnskapsår. Tallene kan igjen justeres prosentvis under omporten.
-Du kan benytte egendefinerte fordelingsnøkler for sesongvariasjoner.
-Du får automatisk ut likviditetseffekten av dine budsjettall og kan følge utviklingen av denne gjennom året.
-Rapporter som viser budsjettinformasjon i kombinasjon med reelle tall for avvik, prognoser med mer.
-Egne grafiske visninger av budsjettinformasjon.

Regnskapsrapporter (Regnskapsbyrå)
Ny rapport – Bokføringsstatus
Ny rapport – Leverandørgjeld og kundefordringer i Nøkkeltallsrapport

Personal
-Ny knapp i verktøylinjen gir mulighet for å gjøre enkle søk i ansattregisteret, på eksisterende og nye verdier.
-Ny knapp i verktøylinjen gir mulighet for å sette en sortering i ansattregisteret, som vil være gjeldene når man blar seg frem og tilbake i registeret.
-Ny nedtrekkliste for utvalg i verktøylinjen gir brukeren mulighet til å gjøre utvalg på om hun vil jobbe med kun de aktive eller inaktive ansatte.
-Det er lagt til nye felt for registrering av informasjon på ansattkortet (f.eks mellomnavn, initialer mm).
-Kontaktinformasjon for den ansatte er flyttet ut i eget vindu (tilgjengelig via knapp på hovedfanekortet). Mulighet for å registrere flere telefonnummer på den ansatte, og sette en av de som hovednummer, som da vil vises på hovedkortet sammen med e-postadressen.
-Registrering av fødselsdato, bankkontonummer med mer er flyttet ut i eget vindu. Det er lagt til mulighet for å registrere Pårørende, og i ett Egendefinert felt, kan man registrere annen aktuell informasjon på de ansatte.
-Ny funksjonalitet for registrering av den ansattes kompetanse.
-Nytt felt for å registrer notater på den ansatte.
-Mulighet for å opprette egne fraværstyper
-Mulighet for å registrere fravær i timer

Lønn
-Elektronisk skattekortshåndtering: støtte for eksport av informasjon om anstatte til skatteetaten, og tilbakelesing av informasjon på skattekort.
-Visning av lønnshistorikk inne på personalkortet har samme visning som den i lønnsregistreringsvinduet.
-Feriepengesatsen, og beregnede feriepenger, vises nede til høyre i lønnsregistreringsvinduet, sammen med skattetrekk med mer.
-Rekalkulering av feriepenger fra fjoråret på samtlige ansatte i en handling
-Lønnsarter gis innstilling for om hvorvidt de er Ordinære ytelser eller tilleggsytelser
-Ny funksjon for å registrere detaljer på lønns- og trekk-koder umiddelbart i lønnsregistreringsvindu.

Factoring
-Alle factoringformater ligger nå tilgjengelig inne i programmet; Vis/Innstillinger/Regnskap/Reskontro/Factoring.
Inkasso
-Det er opprettet to nye, generelle formater for inkasso: Ett detaljert, flatt format, og en XML-fil.

Årsoppgjør/Remittering
-Det er nå mulig å remittere delbetalinger uten at man redusere eksisterende post.
-Lesing av returfil fra bank.
-Mulighet for kundene til å selv importere egendefinerte filer inn i bilagsregistrering.

Hjemmeside og netthandel
-Mulighet for salg av mindre enn hele enheter (to desimaler)
-Mulighet for å ta betaling ved Switch/Maestro og Solo cards. Merk at dette gjelder innsamling av kortdata, ikke nettbetaling
-Mulighet for å velge format på automatisk genererte mailer (PDF/Vedlegg). Reduserer problemet med at autogenerert e-post blir stoppet i e-post filtre. Mulighet for visning av firmalogo på ordrebekreftelser og bekreftelse av utfylte kontaktsider
-Mange nye designmaler, fordelt på standardversjon og tilleggsproduktet Web Design.

Abonnementsfakturering
-Abonnementsfakturering er en helt ny modul for å håndtere/ha oversikt over avtaler og kundeavtaler, med mulighet for å opprette salgsordre på grunnlag av kundeavtaler.
Abonnementsfakturering er fra og med versjon 11 standard funksjonalitet i Mamut Entperprise E5.

System
-Opprettelse av ny firmadatabase. Det er utviklet et ny veiviser som hjelper deg å sette de mest sentrale innstillingene ved opprettelse av en ny firmadatabase.
-Installasjon fra ”download” gjøres nå enkelt. Du behøver kun å forholde deg til om du ønsker å spare filen eller starte installasjonen omgående.
-Det er lagt inn støtte for eksport av alle lister og grids til Excel ved å høyreklikke i lister og grids (f.eks kontaktliste, fanekort for kontaktpersoner i kontakt m.fl).
-Mer effektiv bokføring for de som arbeider mye med prosjekt
-Standard Import/Eksport (SIE) er tilgjengeliggjortService Release: 10.3.4827

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Mamut API:
- Flere nye moduler, og mange nye metoder og egenskaper

Cash Flow
- Visning av grafer for fjorårets beholdning pr uke.

Forretningsplan
- Generelle forbedringer i forretningsplan modul.

Import/ eksport
- Eksport av ordre er endret slik at den alltid benytter avgiftregisteret, og ikke hva som ligger på kontakten
- Forbedret støtte for import av bilag fra GBAT10 med prosjekt-tilknytning

Innkjøp
- Forbedret håndtering av bokføring av strukturvarer.
- Forbedret håndtering av antall komponenter i innkjøp ved bruk av strukturvarer.

Nettsted / nettbutikk
- Forbedret støtte for bruk av spesialtegn i variantegenskaper og "web tekster"
- Forbedret visning av lagerbeholdning ved spesifikke kombinasjoner av innstillinger

Ordre/Faktura
- Ordre/Faktura-rapporter viser nå to MVA-linjer dersom ordre har produktlinjer med flere avgiftssatser
- Forbedret feilhåndtering i situasjoner hvor meldingen "Feil under opprettelse av hovedkort -10" kan oppstå

Rapport
- Forbedret håndtering av fakturanummer i visningen av lagerbevegelsesrapporten
- Utvalg på annet regnskapsår er forbedret for rapporten Reskontro kunder, spesifisert pr periode

System
- Forbedret funksjonalitet rundt søk i nedtrekklister, slik at brukeren rekker å skrive inn flere bokstaver i søket

Travel CRM
- Forbedret håndtering av synkronisering av notatfelt når brukeren tar med seg data ut av kontoret

Lønn / Personal
- Forbedret håndtering av ansatte over 62 år som bryter fribeløpet for AGA godtgjørelse
- Forbedret utskriftshåndtering av terminoppgaver for bedrifter med avvikende regnskapsår
- Forbedret rekalkulering ved bruk av LA 775 "Utbet. av årets feriepenger"
- Forbedret beregning av ansattes andel av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ved bruk av lønnsart 616
- Forbedret Lønnsart 616 slik at den skal foreslå negativt beløp som standard
- Støtte for kalkuleringen av antatt avsetning til tjenestepensjon redusert stillingsprosent ifht 1G
- Forbedret fortegnsstøtte på Utskrift av historiske lønnslipper
- Eksport av fil for synkronisering mot daTax Reiseregning har fått forbedret håndtering av personnummer

Service Release: 10.2.4786

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Lønn
- Forbedret behandling av Tilleggsytelser
- LT-kode 139: Mamut One benytter internkode "139LØN" for å skille ut det som skal oppgis som lønn
- Utvidet støtte for LT-oppgave for ansatte som ikke er skattepliktige
- Forbedret behandling av ansatte som disponerer to firmabiler i samme lønnsår
- Forbedret redigering av tilleggskoder


Hovedversjon: 10.2.4785

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

System
- Utvidet firmadatabasehåndtering

Aktivitet
- Private aktiviteter vises uten informasjon for andre brukere

Mamut API
- Forbedret håndtering av nummerserier på tilbud/ordre
- Forbedret håndtering av bilagslinjer i annen valuta

Bank
- Forbedret hjelpefunksjon i Bankavstemmingsmodulen
- Støtte for å ta ut oversikt over 'Avstemte, ikke godkjente' bankposter i rapport

E-mail
- Forbedret teksthåndtering ved bruk av e-mailmaler
- Forbedret prosjektlink ved sending av e-mail

Innkjøp
- Justering av kostnadsberegning ved duplisering av innkjøp
- Utvidet øreavrundings-håndtering ved innkjøp
- Forbedret håndtering av kostnadsberegning pr. enhet når man kjøper inn i andre enheter enn man selger

Innstillinger
- Støtte for at bankkontonummer og kontonummer på faktura er uavhengig av hverandre
- Bedre informasjon ved endring av firmainnstillinger for produkt ved negativ lagerbeholdning

Lager
- Forbedret håndtering av oppgradering av produkter med negativ lagerbeholdning og balanseføring
- Justering av kostnadsberegning på lagertransaksjoner
- Utvidet støtte for sortering og søking i varetelling
- Forbedret mulighet for varelevering via lagermodul

Logistikk
- Justering av bokføring av innkjøp og salg i forbindelse med balanseføring

Lønn / Personal
- Støtte for varsling ved sletting av ansatt som er registrert som referanse i ordre- eller fakturaregister
- Støtte for nye MVA-satser
- Støtte for obligatorisk tjenestepensjon
- Støtte for oppdaterte Lønns- og Trekkoppgaver for 2006 Forbedret kalkulering av grunnlag for ”utbetalt under oppgaveplikt”
- Prosentvise påleggstrekk A og B tar nå også med utbetalte feriepenger i grunnlaget
- Korrigert lønnsjournal
- To nye koder i Trekkodeoversikten i MBS
- Støtte for LT kode 139 å skille mellom to måter denne kan brukes på
- Forbedret funksjonalitet rundt bruken av notatfeltet på manuell skattetrekkslinjer
- Forbedret funksjonalitet rundt Standard Bedriftsnr for Aa brukere (Arbeidsgiver Arbeidstaker-register)
- Forbedret funksjonalitet rundt redigering av lønnsremitteringsposter
- Ny standardformel for bruk av Fri bil
- Utvidet firmabilhåndtering fra 2006

MVA
- Støtte for at salgskonto for produktgruppe arves fra 7% til 8% og fra 11% til 13% ved bruk av MVA-verktøy

Ordre/Faktura
- Forbedret håndtering av krediteringer

Produkt
- Forbedret visning av valg i modulinnstillinger for produkt
- Utvidete muligheter for å gjenoppta en påbegynt varetelling
- Forbedret håndtering ved lageroverføring for produkter med kostnadsføring
- Utvidet støtte for oppdatering av innkjøpspris i priskalkulatoren ved oppdatering av leverandørpris
- Forbedret prisoppdatering av strukturvarer når prisene på komponenter oppdateres via produktimport
- Forbedret visning av komponenter ved bygging av strukturvarer

Import/Eksport
Factonor: Forbedret avrundningshåndtering ved eksport til factoring
Forbedret produktimport ved priser i fremmed valuta
Ved produktimport kommer produktnummer-tillegg kun på nye produkter ved produktimport

Rapporter
- Støtte for at regnskapsrapportenes ”footer” viser systemets årstall, og ikke utvalgets
- Mulighet for å sette filter på regnskapsår på diverse rapporter
- Støtte for nye lønn- og trekkrelaterte rapporter for 2006
- Oppdaterte reskontrorapporter

Timeregistrering
- Forbedret håndtering rundt av- og pålogging etter å ha benyttet timeregistrering
- Utvidet støtte for bruk av hurtigtaster
- Forbedret lagringshåndtering
- Forbedret link mellom kontakt- og ordrenummer
- Tilgangskontroller for at man kan begrense at brukere ikke oppretter timelinjer for andre brukere enn seg selv

Regnskap
- Forbedret støtte for avvikende regnskapsår

Remittering
- Dersom man benytter datofilter i remitteringsveiviseren vil systemet nå se bort fra tomme datofelt

Service Release 1: 10.1.4757

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer:

Kontaktoppfølging
- Utvidet funksjonalitet for gruppemail til kontaktpersoner
- Støtte for oppslag på kontakter med utgangspunkt i telefonnummer

Innkjøp/logistikk
- Utvidet håndtering av varemottak med negativt antall og mottak av flere varer enn bestilt
- Forbedret innkjøpsveiviser i bruk av innkjøp basert på salgsordre
- Mer detaljert føring av varekost

Produkt

- Utvidet funksjonalitet for global prisjustering

- Forbedret støtte for NELFO format 1.0

- Utvidet produktimport fra Excel

Regnskap

- Kalkulator i bilagsregistreringsvinduet

- Forbedret bankavstemming

- Øreavrunding i XML-format ved Factoring, DnBnor

- Forbedret returhåndtering av delbetalinger ved elektronisk remittering

- Utvidet håndtering av OCR fil ved ukentlige avtaler med bank

- Forbedret feilhåndtering i AA-register

Lønn

- Forbedret håndtering av 2 samtidige fagforeninger pr ansattNettsted

- Alfabetisk sortering av tekster på nettsiden

- Designmalen Traditional Business er forbedret

- Nytt design på nettbutikkmalen Classic

- Funksjonen Hent nettsteddata er forbedret i håndteringen av web-aktiviteter mot kontakt

- Enklere tilpasning av tekst på leveringsform

- Forbedret brukerhåndtering ved bruk av pålogging på nettstedRapporter

- Forbedret funksjonalitet for utskrift til ”Ruteark”

- Mulighet for å sette utvalg på år på MVA oppgave (Mamut CRM & Sales)

- Rapportutvalg på år er forbedret i Salgsbudsjett

- Mulighet for å lagre utvalg i "Endre verdier på et utvalg kontakter"Tilleggsprodukt

- Støtte for tilleggsproduktet Mamut Etablererguide

System

- Forbedret sikkerhetskopiering

- Utvidet håndtering av bruk av Outlook integrasjon og Travel CRM

- Støtte for å taste ”D” for å sette inn dagens dato i datafelt

Tilgangskontroll

- 2 nye tilgangskontroller på personalkortet

Mamut API

- Forbedret logging av styrte meldinger til bruker

Dokumentasjon

- Oppdaterte hjelpefiler

Hovedversjon: 10.0.4685

Regnskap
- Visning av fremtidig kontantstrøm
- Skjemainnlevering til myndighetene via Altinn (internettbasert)
- Balanseføring av produkter forenkles ved at dette gjøres ved varelevering eller varemottak fremfor ved fakturering av ordre eller bokføring av innkjøp
- Mulighet for å se balanse-/resultateffektene av føringer i bilagsregistrering før overføring til hovedbok
- Støtte for flere factoring-filformater

Kundeoppfølging/Kontaktpersonoppfølging
- Eget menyvalg for å komme inn i kontaktpersonmodulen
- Mulighet for å søke og sette utvalg på kontaktpersoner på tvers av kontakter
- Nye fanekort for Tilbud/Ordre/Faktura, innkjøp og prosjekt i kontaktpersonmodulen
- En rekke nye felter for registrering av informasjon på kontaktperson
- Nye brukerinnstillinger på kontaktperson
- Duplisering av kontaktpersoner
- Forbedret markering av forfalte aktiviteter
- Ny rutine ved endring av utvalg av andres versus egne aktiviteter
- Bedre oversikt over kjedetilknytning
- Muligheter for at brukeren kun får se egne kontaktkort
- Flere flettefelt i dokumentmodulen
- En rekke menyvalg ved å høyreklikke i fanekortet for dokument
- Standarddokumenter opprettet på kontaktkortet arkiveres i dokumentmodulen
- Utskrift av dokumenter til PDF - Tilbud generert til Microsoft Word i tilbudsmodulen arkivers i dokumentmodulen

Salgsoppfølging
- Mulighet for å begrense hvorvidt brukeren skal få lov til å opprette ordrer og foreta varelevering til kunder som har overskredet kredittgrense eller har kredittsperre
- Tilbud som er skrevet til Microsoft Word er det mulig å åpne i tilbudsmodulen
- Utvidet varianthåndtering

Prosjektstyring
- Eget fanekort for tilbud i prosjektmodulen
- Muligheter for opprettelse av innkjøp fra prosjekt
- Sterkere integrasjon mot kontaktpersonmodulen
- Nye bruker- og modulinstillinger

Timeregistrering
- Utvidede statuser
- Muligheter for å knytte timer mot aktivitetsmodulen
- Ny statusinndeling
- Nye modulinnstillinger
- Nye brukerinnstillinger
- Nytt listevindu
- Muligheter for å regenerere timeliner
- Fanekort for timer i kontaktmodulen
- Nye rapporter

Innkjøp/logistikk
- Varetelling ved hjelp av strekkoder
- Antallsvisning av lagerførte produkter på selskapets nettsted
- Oversikt over alder på lagerførte produkter
- Ny håndtering av kreditering av innkjøp, og vareretur
- Mottaksseddel ved varemottak
- Rapport over ordre som kan leveres relatert til varemottaket
- Valg for hvordan produktene skal sorteres ved varemottak
- Forbedret søk på serienummer
- I vinduet ”Ordre, ikke levert” er det mulighet for å søke etter produkt

Lønn/Personal
- Håndtering av meldinger til Abeidsgiver-/arbeidstager registeret

E-handel
- Varianthåndtering på selskapets nettsted (krever tilleggslisens)
- Mulighet for valg av standard font som påvirker både menyer og innhold på nettstedet
- Nye designmaler

Rapporter
- Egne grupper for ”Siste 20 rapporter”
- Mulighet for å gå direkte til brukerinnstillinger.
- Mulighet for å gå direkte til rapport-/etiketteditor.
- Støtte for XML som filformat

System
- Muligheter for å velge å kun ta med egne dokumenter i synkronsieringsløsningen
- Muligheter for å bestemme hvem som skal få lov til å ta med seg data ut av kontoret
- Høyre museklikk i alle tekstfelter

Service Release 3: 9.1.4296

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer

Regnskap
- Kostnadsføring ved fakturering
- Rentefakturering
- Valutakurs ved føring av inngående kreditnota i bilagsregistrering
- Rapporten Åpne poster mot hovedbok
- Innlesing av 2. gangsretur av leverandørgjeld og lønnsutbetalinger i samme fil

Kontaktoppfølging
- Oppslag mot kontakt i prosjektregisteret
- Definering av lagrinsområde for dokumenttyper
- E-mail til kontaktperson

Salgsoppfølging
- Fakturering ved bruk av serienummer/vareparti/utløpsdato
- Volumberegninger (kubikkmeter) på frakt
- Prisinformasjon ved import av ordre og bruttofakturering
- Lagringsrutine ved overgang fra ordre til faktura
- Salgskonto på produktgruppe

Lønn
- Reversering av lønn

Produkt
- Import av produktdata fra leverandør
- Lagertransaksjoner

API
- Oppdatert API
- Kontoføring av salg mot produktgruppe

System
- Import av bilag gjennom Mamut Import/Eksport
- Synkronisering av kontaktinformasjon

Service Release 2: 9.1.4280

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer

Produkt
- Salgspris og produktnummer ved produktimport
- Varekostnad ved kreditering av utgående faktura
- Utskrift av detaljert produktrapport

Innkjøp
- Opprette innkjøp fra salgordre

System
- Hastighet ved registrering av produktlinjer i ordre

Service Release 1: 9.1.4269

Følgende funksjonsområder inneholder forbedringer

Regnskap
- OCR
- Utvalg til betalingspåminnelse
- Rapporten Reskontro kunder, åpne poster
- Forfallsdato ved remittering av flere fakturaer til samme leverandør
- Utvalg på budsjett
- Kostnadsføring (varekost) ved fakturering

Kontaktoppfølging
- Veiviser for kontaktutvalg
- Outlook-melding ved mottak av vedlegg med samme navn som finnes i dokumentmodul
- Factoringkundenummer
- Månedskalender

Salgsoppfølging
- Kostpris ved kreditering av faktura
- Bokføring av innkjøp med struktur
- Innkjøp, ikke mottatt
- Nelfo: Import til priskalkulatoren av salgsprisen fra "Innleste produkter"
- Ubehandlet samleordre i listen over Ordre, ikke levert
- Duplisering av klient med produkter og kontakter
- Bilagsbalanse ved bokføring av innkjøp i valuta
- Kontantfaktura vs. factoring
- Strukturvare i ordre
- Oppdatering av rabattgrupper

Produkt
- Minusantall ved varetelling
- Rapporten Avvik etter varetelling
- Oppdatering av lager ved utvalg av produkter/filter på én leverandør
- Prisrapporter ved varianthåndtering
- Oppdatering av produktgruppe og undergruppe gjennom produktimport

Lønn
- Beregning av lønnsinntekt av fri bil
- Melding om endring av avgiftssone

API
- Varelinjeimport
- Timeregistrering med overføring til lønn

System
- Navigering i produktgrupper i standardregisteret
- Import av produkter gjennom Mamut Import/Eksport

Hovedversjon: 9.1.4248

- Oppdaterte lønns- og trekkoppgaver
- Integrasjon mot søkemotoren Kelkoo

Hovedversjon: 9.0.4201

Regnskap
- Utenlandsremittering mot en rekke banker
- Håndtering og arkivering av elektroniske dokumenter tilknyttet regnskapet
- Automatisk oppdatert regnskapsmessig verdi av lagerbeholdning
- Automatisk håndtering av ulike bankkonti med ulike valutaer
- Eksport av avgiftsoppgaven til Altinn

Kundeoppfølging
- Utvider oppfølging med fokus på kontaktpersoner
- Flette brev til ansatte
- Duplisering av dokumenter til pdf
- Brukertilpasset dokumenthåndtering
- Felleskalender med samtidig visning av ressurser/ansatte
- Tilgang til annen ansatt/ressurs sin kalender
- Replikering av CRM-data

Salgsoppfølging
- Flere produktnavn- og beskrivelser perprodukt tilpasset kundens/levereandørens språk
- Opprettelse av salgsordre basert på innkjøp
- Reservasjoner av lagervarer på salgsordre
- Ulike enheter på samme produkt. Omregning av enheter

Innkjøp/logistikk
- Flere lagerlokasjoner per produkt per lager
- Opprettelse av innkjøp basert på salgsordre
- Reservasjon av innkjøp til salgsordre
- Oversikt over serienummer på innkjøp, lager og salg
- Oversikt over vareparti på innkjøp, lager, salg
- Varianthåndtering

Lønn/Personal
- Fraværshåndtering
- Lønnsremittering

E-handel
- Betalingskortløsning mot Netaxept i nettbutikken

System
- Nytt og mer effektivt brukergrensesnitt