Mine områder
Hjelp

Ny versjon av Visma Business Regnskapsbyrå – 9.01.2.1

av Einar Fjørtoft
Dette er en liten, men allikevel viktig oppgradering for mange og skal derfor brukes ved nyinstallasjon og oppgradering fra nå av.

Det er ingen endringer i selve Visma Business.  For de som allerede har oppgradert til versjon 9.01.2, er det derfor bare å oppgradere byråtillegget fra det nye ISO imaget og intet annet.  
Det tar kun få minutter.  Gjør det så fort som mulig.

 

Fakturering av transer.

Årsaken til at vi slipper en ny versjon nå er først og fremst at vi har oppdaget problemer rundt rutinen «Fakturering av transaksjoner» i Internadministrasjonen på versjon 9.01.2.  Det medførte at rutinen stoppet opp på en større byråinstallasjon.  Vi regner det derfor som rimelig sikkert at samme problem også vil oppstå hos andre byrå.  Det er også sannsynlig at problemet eksisterer under byråversjon 9.00.0 og 9.01.0.

Det er viktig å være klar over at rutinen «Fakturering av transer» benyttes både av byrå som bruker Internadministrasjonen og av byrå som bruker andre kvalitetssystem.

 

En ekstra liten nyhet i tillegg.

Vi har også tatt med en ekstra nyhet som ellers ville kommet med versjon 9.10.0 rett før jul.
Vi har gjeninnført automatisk lagring [Ctrl+S] i bilagsregistreringen.

Tidligere var det slik at vi lagret automatisk hver gang man skiftet fane i bilagsregistreringen eller når man flyttet seg fra bilagslinjenivå til bunthode.

Dette ble tatt vekk under versjon 5.3x, noe vi fikk mange tilbakemeldinger på at brukerne satte lite pris på.

Under versjon 9.01.x er vi nå sikker på at dette ikke lenger vil påvirke hastigheten i bilagsregistreringen og vi har derfor kunnet gjeninnførte funksjonaliteten.

 

Feil i releasenotes.

Vi har oppdaget en feil i den spesielle funksjonen som ligger inne i bilagsregistreringen i Byrå og som automatisk genererer manglende regnskapsperioder og MVA terminer. 

Denne feilen inntreffer kun på klienter med avvikende regnskapsår.

I releasenotes har vi skrivet at feilen er rettet i 9.01.2.1. 

Det er dessverre ikke riktig.  Feilen vil bli rettet i versjon 9.10.0 som kommer like før jul

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"