Mine områder
Hjelp

Regnskapsbransjen priser seg for lavt – hvordan øke inntjeningen?

av Anonymous
Det finnes knapt nok bransjer som priser seg lavere enn regnskapsførere.

Norske regnskapsførerselskap henger etter viser studie

En studie utført for NARF av studenter ved Handelshøgskolen i Nordland i 2012 viser at norske regnskapsførerselskap henger etter i sin utvikling av lønnsomhet. De fleste regnskapsbyråer belaster i dag kun timer, og operer som regel med en timesats som er langt under andre bransjer som det bør være naturlig å sammenligne seg med.

Gjennomsnittlig timesats

Den gjennomsnittlige timesatsen innen regnskapsbransjen var i 2012 på ca. 670 kroner. Det var omtrent 100 kroner lavere enn gjennomsnittlig timespris for rørleggere, og enda lenger unna timeprisen til revisorer og advokater.

- Regnskapsbransjen har over lang tid hatt for lite fokus på sitt eget prisbilde i forhold til den teknologiske utviklingen og utviklingen i markedet generelt, sier Einar Fjørtoft i Visma.

Einar er produktsjef for Visma Business Regnskapsbyrå, Visma AutoPay og Visma AutoCollect. Han har vært ansvarlig for Visma sin regnskapsbyrå satsning helt siden 2001 og har jobbet både i og med regnskapsbyråbransjen i hele sitt yrkesaktive liv.

Byråene må selge inn sine tjenester på nye måter

Fjørtoft mener at noe av utfordringen ligger i hvordan regnskapsbyråene selger seg inn mot nye kunder, og hvordan de synliggjør mulighetene for å utvide tjenestetilbudet på eksisterende oppdrag. Han mener at byråene må endre fokus og heller formidle budskapet om hvilke tjenester byrået kan tilby sine kunder og den verdi det vil gi kunden.  Det vil i tillegg også oppfattes som økt kvalitet og gir dermed rom for bedre betalte oppdrag.

- Nøkkelen er altså å formidle budskapet om innhold, tjenester og kompetanse. God kommunikasjon om hva kunden kan forvente seg er avgjørende. På den måten vil prisingen på oppdraget mer bli en konsekvens av leveransen, og ikke en ensidig diskusjon om timepris, sier Fjørtoft.

Kombiner fastpris med timepris

Mange regnskapsbyråer har lykkes med å kombinere fastpris med timepris.  På årsmøtet til NARF i Tromsø i 2014 konkluderte en analyse fra Handelshøyskolen i Bergen at en kombinasjon av fastpris og timepris – den såkalte «hybrid modellen» – var den beste og minst risikofylte prismodellen.

- Det er vanskelig å forsvare en økning i timespris fra 700 til 1.000 kroner for å kompensere innføringen av ny teknologi og automatiserte rutiner. Spesielt dersom konkurrentene fremdeles tar 700 kroner for noe som tilsynelatende er samme produkt, sier Fjøroft og fortsetter.

- Men dersom man selger inn ulike tjenester til fast pris i kombinasjon med timer, er det mulig å øke inntjeningen og selv sitte igjen med hele eller deler av effektiviseringsgevinsten. Målet må være at byrået sitter igjen med et betydelig overskudd på sin egen datadrift slik at timeprisen i hovedsak kun skal finansiere ansatte.

Eksempler på fastpris element

  • Fastpris per måned for bruk av automatiserte inn – og utbetalinger
  • La kunden sende fakturaer på nett, hvor og når de måtte ønske med
  • La kunden fylle ut reiseregninger på nett, og laste opp kvitteringer via mobil
  • La kunden godkjenne inngående fakturaer og reiseregninger på nett
  • La kunden og revisor hente ut rapporter på nett
  • La kunden føre prosjekter på nett, og registrere timer via mobil
  • Fastpris per transaksjon.

Gratis webinar

Einar skal holde en webpresentasjon for deg med Visma Business Regnskapsbyrå. Her skal han vise effektiviserende løsninger du som kunde kan ta ibruk. Webinaret varer ca. 1 time og du følger med fra din egen PC.

Les mer om webinaret og meld deg på

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"