Mine områder
Hjelp

Ny MVA-oppgave i 2017 – er du forberedt?

av Hanne Groa
Den nye oppgaven kalles "skattemelding for merverdiavgift", og erstatter dagens omsetningsoppgave.

Hva er bakgrunnen for endringen?

Bakgrunnen for den nye mva-meldingen er at skatteetaten fra 1. januar 2017 overtar ansvaret for håndteringen av innførselsmerverdiavgift. Denne oppgaven ble tidligere håndtert av tollvesenet.

Fra 1. Januar 2017 skal alle mva-registrerte virksomheter som importerer og/eller eksporterer varer og tjenester fra utlandet, rapportere innførselsmerverdiavgiften direkte i den nye mva-meldingen på nye mva-koder.

Virksomheter som ikke har tollkreditt, får i dag en faktura på mva og toll fra speditører og fører dette til fradrag i mva-oppgaven. Fra 1. Januar 2017 vil derimot nye mva-koder rapportere dette direkte i den nye skattemeldingen.

Denne endringen vil bidra til å bedre likviditeten i virksomheten, ettersom betalingen flyttes til neste Skattemelding.
 

Når skal man begynne med den nye mva-meldingen?

Den nye mva-meldingen gjelder alle transaksjoner som er utført fra og med 1. januar 2017. For transaksjoner som er foretatt i 2016 skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes.
 

Hvordan ser den nye mva-meldingen ut?

Et bilde av den nye mva-meldingen finnes nedenfor. Den vil bestå av tilsammen 19 poster. Noen er nye, andre er endret. Postene er gruppert for å gi bedre oversikt. Her er en oversikt over postene:

Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

Post 2: Samlet omsetning innenfor merverdiavgiftsloven + innførsel

Post 3-7: Innenlands omsetning og uttak

Post 8: Utførsel av varer og tjenester

Post 9-11: Innførsel av varer

Post 12-13: Omvendt avgiftsplikt

Post 14-16: Fradrag for innenlands inngående MVA

Post 17-18: Fradrag for innførselsmerverdiavgift

Post 19: Sum avgift (å betale/til gode)

Mamut kommer med en ny versjon i god til før 1. januar, slik at dette kan behandles riktig fra 01.01.2017.


Bruker du Mamut? Klikk her for kurs i den nye MVA-oppgaven for 2017

Bruker du Visma eAccounting? Klikk her for kurs i den nye MVA-oppgaven for 2017  

Bruker du Avendo? Klikk her for nettkurs i den nye MVA-oppgaven for 2017 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"