avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

A-Melding - Informasjon vedr. rapportering av feriepenger

av Anne Haagensen
Vedlagt finner dere informasjon fra Altinn vedr. rapportering av feriepenger til A-ordningen

RAPPORTERING AV FERIEPENGER

Vi ser at feriepenger rapporteres på mange måter i A-meldingen. Det er viktig å gjøre det riktig slik at våre systemer klarer å tolke tallene i A-meldingen.

Kort om feriepenger:
Feriepengene som ble opptjent i fjor avgjør hvor mange feriedager som er betalt ferie.
Arbeidstakere har ikke krav på lønn for de dagene de avvikler ferie. Derfor skal de trekkes for antall feriedager med lønn som de har rett på. Vanligvis trekkes alle betalte feriedager i juni, selv om arbeidstakeren tar ferie på et annet tidspunkt. Fastlønnen for juni trekkes da for antall feriedager med lønn som man har opptjent.

Vanlige feil:
A-meldingen for en periode skal inneholde positive inntektsbeløp og negative forskuddstrekk. Det vil si at en inntekts-mottaker aldri skal ha en negativ sum på en inntektsbeskrivelse, eller et positivt forskuddstrekk, for en periode. Dette blir ofte gjort feil ved rapportering av feriepenger. Et typisk eksempel er at fastlønn rapporteres med et negativt beløp på grunn av at man har trukket den ansatte for opptjent ferie. Dette er ikke korrekt rapportering. Et negativt beløp kan ikke stå alene som sum fastlønn for den ansatte for perioden. 

Hva A-meldingen skal inneholde:
Inntektsbeskrivelsen (Inntektskombinasjon i Visma Contracting) feriepenger skal inneholde utbetalte feriepenger til arbeidstakeren. Arbeidsgivers interne utregning eller avregning av feriepenger skal ikke rapporteres i a-ordningen. Det vil si at du ikke skal rapportere negative beløp som inngår i beregningen av feriepenger (for eksempel trekk i fastlønn eller trekk i andre lønnsbeskrivelser for feriedager som arbeidstaker tar ut). 

Kort oppsummert:
1) Utregningen av feriepenger skal ikke rapporteres i A-meldingen.
2) Om man rapporterer negative trekkbeløp for feriepenger, må beløpene som regnes mot hverandre ha samme beskrivelse, og summen av dem må være positiv, (se eksempel 2 under).

Hvorfor må det være slik?
Negative summer på enkelte inntektsbeskrivelser bryter med reglene for korrigering, og er vanskelig for mottakerne å tolke. Mange av ytelsene fra NAV skal ikke ha med feriepenger i beregningsgrunnlaget, f eks sykepenger og foreldrepenger. Dersom du rapporterer et negativt beløp på fastlønn, oppfattes det som et trekk som skal redusere grunnlaget for feks sykepenger. Hvis dette egentlig var ment som en reduksjon av feriepenger, betyr 
det at grunnlaget for sykepenger feilaktig blir redusert.

Eksempler på riktig rapportering av feriepenger

Eksempel 1
Den ansatte har fastlønn på kr 20 000. 
I juni trekkes hun kr 23 000 for ferie, og får feriepenger på kr 30 000. 
Slik skal det rapporteres:
Feriepenger kr 27 000

Eksempel 2
Den ansatte har fast lønn på kr 26.000 og fem uker ferie. Hun trekkes for overskytende 
dager i forhold til en måned, kr -4 000. Feriepenger opptjent til utbetaling er kr 30 000.
Slik skal det rapporteres:
Feriepenger kr 26 000
Så lenge man her bruker samme inntektskombinasjon, kan man også rapportere slik:
Feriepenger kr 30 000
Feriepenger kr – 4 000 (trekk 4/26-deler)

Eksempel 3
Den ansatte har ikke fullt opptjent feriepenger og har avtalt å ta ut 3 uker ferie. 
Fastlønn i juni er kr 20 000, feriepenger kr 16 000 og ferietrekk 3 uker kr -15 000.
Slik skal det rapporteres:
Fastlønn kr 5 000
Feriepenger kr 16 000

Eksempel 4
Den ansatte i eksempel 3 tar fire uker ferie likevel, og trekkes for den fjerde uken i no-vember. Fastlønn i november er kr 20 000 og ferietrekk 1 uke er kr -5 000.
Slik skal det rapporteres:
Fastlønn kr 15 000

Eksempel 5
Fastlønn i juni er kr 20 000, ferietrekket er kr 20 000 og feriepengene i juni er kr 16 000. 
Hele ferietrekket blir foretatt i juni.
Slik skal det rapporteres:
Feriepenger kr 16 000