Mine områder
Hjelp

Brev fra Skatteetaten - Oppgi permittering for dine ansatte i a-meldingen

av Hilde Engelstad Haakonsen (Oppdatert ‎04-06-2020 12:30 av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA )

Support har erfart at mange har mottatt et brev fra Skatteetaten om at det er manglende opplysninger om permitteringer i Aa-registeret.  

Det kan tyde på at dette brevet er sendt til flere enn de som skulle hatt det. Vi har kontaktet Skatteetaten og fått en avklaring på saken (se lenger ned i artikkelen).

 

Hva kan jeg gjøre for å kontrollere at det jeg har sendt er korrekt?

  • Sjekk a-melding returene dine.
  • Bestill en avstemmingsrapport (A07) i Contracting, beskrivelse av hvordan dette gjøres ligger vedlagt i eget dokument. Åpne tilbakemeldingen A07 og kontroller i fanen Arbeidsforhold at det er rapportert permitteringer i kolonnen Permisjonsbeskrivelse.
  • Som beskrevet i brevet fra Skatteetaten: Kontroller dine arbeidsforhold i Aa-registeret.
    På Min side - arbeidsgiver hos Nav, finner du innsynstjenesten fra Aa-registeret for arbeidsgivere. Her kan du gå inn og få oversikt over alle ansatte med tilhørende informasjon om arbeidsforholdene du som arbeidsgiver har rapportert.

Permitteringene er rapportert korrekt i A07 - hva gjør jeg?

Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten at dersom du har rapportert inn permittering riktig i A-meldingen skal du se bort ifra brevet. De jobber med å se hvorfor det har blitt feilaktig sendt ut til firmaer som har rapportert riktig.

 

Permitteringene er ikke rapportert i A07 - hva gjør jeg?

Kontroller at du har registrert permittering under Fraværsregistereringen og satt hake for A-melding, den skal stå på hele tiden. Se dette brukertipset for registrering av permittering. 

 

I brevet står det at du skal rapportere pr. måned. 

Du skal registrerer permitteringen på én linje (med mindre permitteringen endrer %-sats) og sette hake for A-melding. Linjen vil komme med på alle A-meldinger innenfor det datointervallet som er oppgitt. Det står at man kan rapportere inn alt i mai, men i Contracting må man danne nye tall og sende inn for de periodene hvor det er registrert permitteringer. For de fleste vil det gjelde mars og april, med mindre permitteringen også gjelder for mai, da holder det å sende for mai.

 

Jeg har ingen ansatte som er permittert i det firmaet jeg har mottatt brev for - hva gjør jeg?

Det kan også se ut som firmaer har mottatt brevet fra Skatteetaten hvor ingen av de ansatte er permittert. Det kan for eksempel være ansatte som er meldt inn hos NAV i AA registeret som er permittert, men i et annet firma. 

 

Dersom det mangler rapportering må dere fylle inn riktige opplysninger i fraværsregistreringen, sett hake for A-melding og dann nye tall for perioden og send inn A-meldingene på nytt. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"