Mine områder
Hjelp

Hva er API? og 9 andre spørsmål og svar om API

av Anonymous

«Skreddersydd ditt behov» … «et hav av spesialtilpasninger» … klinger godt i ørene, gjør det ikke? Men bak enhver brukervennlig opplevelse, gjemmer det seg fremmedord som REST-arkitektur, webhooks, OAUTH 2.0-protokoll og ikke minst: API. 

 

Ingen IT-leverandører kan være best på alt. Likevel forventer kunden en «one stop shop»-opplevelse. Kjøre bil i forbindelse med jobb? Ingen er interessert i å punche data fra den elektroniske kjøreboken til den elektroniske reiseregningsløsningen.

Nettopp derfor er leverandørene avhengige av å ha et godt API. Dette gjør at to uavhengige systemer kan snakke med hverandre. Kort sagt: API åpner for spesialtilpasninger. Det er godt nytt for deg som kunde!

1. Hva er et API?

API (Application Programming Interface) er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner.

APIet sier noe om hvordan et system er bygget opp, og hva og hvordan du kan integrere en annen applikasjon til det. En annen måte å si det på er at et API et uttrykk for de kravene som andre systemer må oppfylle for å kunne kommunisere med et annet system.

Ta APIet til et ERP-system, for eksempel. En applikasjon som ønsker å legge seg på toppen av dette systemet, trenger ERP-systemet sitt API for å knytte seg sammen med det. 

Her kan du se Visma.net ERP sitt API.

2. Hva er fordelene med et API?

Fordelene med et API er at alternativene er både tidkrevende og tungvinte. Skal du få to systemer til å snakke sammen uten å bruke et API, må dataen punches inn helt manuelt. Et semi-automatisk alternativ er import av «flatfiler» (for eksempel Excel-filer).

Det siste er selvfølgelig bedre enn helmanuelt, men fremdeles er det mange muligheter for menneskelig feil. I tillegg må Excel-fila være riktig format for at det skal fungere. Her er flere fordeler:

  • Du slipper dobbeltarbeid når data utveksles mellom løsningene
  • Datakvaliteten blir bedre siden det ikke er mennesker som puncher dem
  • De ansatte blir mer produktive da systemet kan jobbe i bakgrunnen
  • Alle i verdikjeden bruker tjenester som er tilpasset målgruppen, for eksempel: Kunden bestiller fra den beste nettbutikken, varene blir plukket og sendt ved hjelp av den smarteste lagerløsningen, og alt av info rundt transaksjonen havner korrekt inn i regnskapssystemet
  • Større fleksibilitet fordi du enkelt kan koble av og på de ulike applikasjonene, etter hva som passer eller ikke passer for deg
  • Du slipper unna de store, kostbare IT-prosjektene hvor du enten må tilpasse systemer til å gjøre noe de ikke er designet for, eller bygge noe fra scratch

3. Hva er fordelene med et åpent API?

Å ha et åpent API betyr at all teknisk informasjon ligger ute på nettsidene våre, tilgjengelig for kreative utviklere med innovasjon i kikkerten. Resultatet blir en totalløsning skreddersydd kundens behov.

Den store fordelen med å ha et åpent API, er at flere får tilgang til den. Jo lettere det er å inspisere hvilke muligheter som finnes, desto lavere er terskelen for de som ønsker å lage noe kult opp mot et system. De fleste store IT-selskaper er i dag samstemte; alle ser de åpenbare fordelene med en “åpen API”-strategi.

4. Hva kan jeg gjøre med et API?

Et API gjør at et annet system i hovedsak gjøre tre ting mot ditt system:

  • Det får tilgang til å hente ut data fra ditt system, slik at det kan benytte disse dataene i andre prosesser.
  • Det får tilgang til å opprette eller endre data i ditt system. Dette kan være data som oppstår i for eksempel en nettbutikk, en mobilapplikasjon eller en sensor i en produksjonsmaskin.
  • Det kan starte prosesser eller benytte funksjoner i ditt system. Dette kan for eksempel være å reversere en faktura eller beregne en kostnad for frakt.

5. Hva er et eksempel på to systemer som snakker sammen?

Her kan du se og lese om alle våre integrasjoner.

6. Hvilke teknologier er Visma.net API bygget på?

Visma.net API er basert på REST-arkitektur. Det er med andre ord et REST-API, som kan forklares som en sjanger innen IT-arkitektur. Et REST-API gjør det mulig for to separate programmer å kommunisere, uavhengig av teknologien de ble laget i. Dette gjør utviklingsarbeidet enklere. Det gjør også APIet tilgjengelig for flere utviklingsspråk enn andre arkitekturer.

Autentisering og sikkerhet er basert på OAUTH 2.0-protokollen. Dette gir høy grad av sikkerhet rundt tilgang til APIet.

Visma.net API tilbyr også et antall webhooks. Disse gjør at APIet kan gjøre kall til din løsning når data forandres eller hendelser oppstår i Visma.net. Dette gjør at kundens integrasjon kan reagere raskere på hendelser og tilby en mer strømlinjeformet opplevelse for brukeren.

Les også: Den nye IT-sjefen: Fra supporter til strateg

7. Hvem kan ha bruk for APIet?

Du kan enten bruke det selv som kunde, eller du kan bruke det til å bygge et produkt for å selge til noen andre.

8. Hvordan jobber Visma med API fremover?

Det er ikke lenger et konkurransefortrinn å utvikle gode APIer. Tvert imot er det en stor ulempe å henge etter. Visma har et godt API som er bygget på moderne teknologi og forventet standard. Det er mange funksjoner med tanke på sikkerhet og effektivitet. Vårt fokus fremover er å videreutvikle vårt API; det er helt sentralt i vår organisasjon.

Gode APIer er en forutsetning for at enda flere manuelle prosesser kan jevnes med jorden. De ansatte skal ikke jobbe raskere, men smartere. Det er hele veien vår visjon.

9. Hvem er den vanligste skytjeneste-brukeren?

Vi ser at den mest ihuga brukeren av en skytjeneste er en datamaskin. 65 % av alle hendelser i ERP-systemet Visma.net, skjer automatisk, uten at et menneske er involvert. Dette er fordi integrasjoner er koblet på. De resterende 35 % er det mennesker som utfører. Hver eneste måned ser vi at 5–6 % flere av hendelsene blir gjort av en datamaskin, enn av et menneske.

Les også: 5 ting norske ledere bør vite om skytjenester

10. Hvordan håndterer Visma sikkerhet?

Datakriminalitet utgjør i dag en av de største truslene mot norsk næringsliv. Å jobbe med IT-sikkerhet er kritisk, og kundene våre kan være trygge på at vi kontinuerlig jobber med å beskytte deres data. Sikkerhet er rett og slett en grunnpilar i våre produkter og vår forretningsmodell.

Ansvaret for IT-sikkerhet ligger både hos leverandør og hos deg som kunde. Ingen kan garantere absolutt trygghet, men velger du riktig leverandør, kan sikkerhetsrisikoen reduseres betraktelig.

Les også: IT-sikkerhet: – Norske ledere mangler kunnskap

Liker du også når to systemer snakker sammen?

Se alle våre integrasjoner

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"