Mine områder
Hjelp

Ny mva oppgave 2022

av Hilde Engelstad Haakonsen

Ny mva oppgave 2022

 

Ny rapportering av MVA 2022 trer i kraft fra 1. Januar 2022.  Målet med den nye skattemeldingen er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

 

Den nye MVA-meldingen er ikke skjemabasert og vil ikke ha faste poster slik som i dag. Den nye meldingen vil være basert på rapportering direkte fra regnskapssystemet eller sluttbrukersystemet via et teknisk grensesnitt (API). Det er mange likheter med dagens SAF-T rapportering, og det er viktig at det er gjort korrekt mapping til SAF-T i regnskapssystemet. 

 

Det som blir brukt ved rapportering av den nye MVA-melding er standard SAF-T MVA-koder, som bygger videre på den allerede utviklede implementering av SAF-T Regnskap fra 1. Januar 2020.

 

Visma Contracting versjon 14.00 innførte denne rapporteringsmuligheten og informerte dere i den forbindelse om hva dere burde gjøre i regnskapet. Det var ikke krav om bruk av SAF-T kontoplan og avgiftskoder. Det ble derfor laget rutiner for kobling mellom deres kontoplan  og SAF-T sin kontoplan. Det ble også laget en koblingstabell mellom avgiftskodene.

 

Konvertering i VC 16.00 benytter seg av koblingstabellen for avgiftskodene og oppdaterer deres kontoplan. Men det er veldig fornuftig at dere før 1. Januar 2022 kontrollerer den nye avgiftskoden i kontoplanen.

 

I all regnskapføring i 2022 skal man i Visma Contracting benytte SAF-T sine avgiftskoder.Hva er da viktig for dere

 

Visma Contracting 16.00 ble lagt ut 4. Oktober.

 

 1. Siste dato for installasjon av VC 16.xx er 1. Januar.
  Dere kan ikke fakturere eller føre bilag i 2022 før versjonen er oppdatert.
 2. Skal dere ha konsulenthjelp til dette bør dere sende inn en sak til oss på det contractingkonsulent@visma.com
 3. Visma Dokumentsenter versjon 16.01 må installeres samtidig med VC 16.00
 4. Bestill hjelpen så raskt som mulig da vi regner med å få en travel høst.
 5. Nye skattetabeller kommer i desember VC 16.10. Ikke vent med å oppgrader til VC 16.00 til VC 16.10 kommer. 

 

Rapportering av MVA-meldingen.

 

Første rapportering er termin 1 2022, 10. april.

 

Foregår via en felles plattform som alle Visma sine økonomisystemer benytter og krever en lisens til Visma.net. For å kunne få tildelt denne lisensen må vi ha en hoved- /primærkontakt i vårt lisens system som skal godkjenne lisensen. Her ser vi at det er mye mangler i vår lisensbase, mangler totalt eller personen har sluttet hos dere. Dette må oppgraderes slik at dere får sendt inn Mva-meldingen slik myndighetene krever.

 

I tillegg må det installeres en rutine på deres server (Visma Cloud Gateway). 

 

Dette kan gjøres av deres IT-ansvarlig dersom vedkommende har nødvendig kunnskap og informasjon. Vi anbefaler at dere benytter en Visma Contracting konsulent. Konsulentene vil da gjøre dette samtidig som de installerer VC 16.00 og VDC 16.01.

 

De av dere som har startet med rutinen Autopay og Expense har allerede denne lisensen.  Dere andre må få dette installert før innsending av første mva-oppgave 2022.Hvordan håndteres overgangen 

 

Contracting vil for alle bilag i  2022 benytte SAF-T sine avgiftskoder. Dette er standard avgiftskoder som ikke kan endres og nye koder kan ikke opprettes. 

 

Når du i 2022 fører bilag for 2021 benyttes nåværende avgiftskoder. Bokføringsdato forteller oss hvilken kode som benyttesGjennomgang og kurs.

 

Foreløpige planer

 1. 11. November 2021 vil det holdes en Digital høstkonferanse i Visma. 
  1. Her vil det bli informert om generelle regelverket for ny MVA-melding pluss andre nyheter. 
  2. I tillegg vil det være en informasjon om hva som kreves i Visma Contracting regnskap.  
  3. Informasjon og invitasjon til denne konferansen er sendt til alle kunder
 2. Ca 15. November vil vi legge ut digitale seminarer som kun går igjennom MVA-meldingen i Visma Contracting.
 3. I november / desember vil årsavslutningskurset gjennomføres.
6 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"