Mine områder
Hjelp

Viktig informasjon - Contracting til skyen

av Cato Eliassen

Om løsningen – hva er nytt og hva beholder vi

Selskapet utvikler en moderne og skybasert løsning for bedrifter i håndverks- og entreprenørbransjene. Løsningen retter seg spesielt mot bedrifter innen ordre, prosjekt og service, og de krav dere har til oss som leverandør både i dagens og morgendagens løsning. Løsningen vil skalere til både mot små og store bedrifter.

 

Vi har tatt utgangspunkt i og videreutvikle dagens Contracting-løsning, men skal ha omfattende tilleggsfunksjonalitet, slik som dokumentasjon, kvalitet, HMS, ressursplanlegging og kalkulasjon, m.m.

 

Løsningen skal ikke inneholde egen programvare for regnskap og lønn, men i stedet integreres tett til markedsledende produkter på disse områdene. I første omgang vil regnskap- og lønnssystemene fra eierselskapene prioriteres (for Visma gjelder dette flere Visma-systemer, inkl. Tripletex). Det er samtidig viktig å understreke at eksisterende løsninger ivaretas og utvikles i henhold til utviklingsplanene og krav til oppdateringer og utvikling.

 

Når er den nye løsningen klar?

Vi jobber for at vi skal ha første versjon, dvs. pilotfase, klar i første halvdel av 2020. Videre starter vi også migrasjonen av eksisterende Contracting-kunder i 2020, men vi regner med at denne prosessen vil strekke seg over flere år. Parallelt med dette vil også nye kunder ta i bruk løsningen.

 

I tiden fremover, vil vi etablere fokus- og referansegrupper der kunder og samarbeidspartnere inviteres inn for å sikre at både ønsker og krav dekkes inn på best mulig måte. Øvrige møter, samlinger og kurs vil være naturlige møteplasser hvor vi ønsker dialogen rundt utviklingen. Vi håper dere er like engasjerte for å fremme ønsker og drive utviklingen for det nye som dere er med det gamle.

 

Vi vil i løpet av høsten komme med mer spesifikk informasjon, og det vil da også komme mer generell markedsinformasjon i form av pressemeldinger og info via web og sosiale kanaler.

 

En viktig satsing

Det nyetablerte selskapet er en høyt prioritert satsing fra alle eierne. Vi har allerede ansatt en rekke personer innen utvikling og programmering og det ansettes stadig nye. I tillegg til disse stiller eierselskapene med sin kompetanse slik at vi er sikret både god videreføring av innhold fra eksisterende løsninger, samt kompetanse innen programmering og design av ny programvare. Herunder ligger også integrasjoner til egne og eksterne løsninger og tjenester.

 

Vi har stor tro på etableringen av selskapet og at dette vil kunne utgjøre en nivåheving av dagens løsninger. Vi mener vi også har valgt en løsning som vil være både nyskapende og verdiskapende for såvel nåværende kunder som for bransjene som helhet, både i inn- og utland.

 

Kontakt oss gjerne om dere har ytterligere spørsmål eller tanker rundt Contracting AS og løsningene vi tilbyr.  

 

Vennlig hilsen

Visma, Uni Micro og DevincoSpørsmål knyttet til prosjektet kan rettes til:

 

Jan Tore Sætre, Salgssjef, Contracting AS: 46 40 06 80 eller jantore@contracting.works

Cato Eliassen, Daglig leder, Contracting AS: 99 55 46 20 eller cato@contracting.works

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"