Mine områder
Hjelp

Webinar - Ny veiledning - Om ansattrabatter

av Kirsti Eriksen

 

18_10_04 - vsm -08699.jpgReglene for gaver og rabatter i arbeidsforhold er blitt endret flere ganger etter sterk kritikk.  Skattedirektoratet har i to prinsipputtalelser presisert de nye reglene i detalj. Våre skatteksperter Karianne Robøle-Sørensen og Ivar Grøndahl har satt seg grundig inn i regelverket.

 

Delta på et times webinar å få en oppsummering av de nye reglene og siste nytt om endringene som kom i ny veiledning i mai.

Innhold i kurset

 • Reglene for skattefrie personalrabatter
  • Den ansatte kan få skattefrie rabatter på varer/tjenester som omsettes av arbeidsgiver. Hvilke grenser gjelder og hva bør arbeidsgiver være oppmerksom på hvis ansatte får personalrabatter?
 • Skatteplikten og arbeidsgivers rapporteringsansvar for ytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter
  • Gaver og rabatter den ansatte får av arbeidsgivers forretningsforbindelser vil som utgangspunkt innebære skatteplikt for den ansatte og rappoteringspikt for arbeidsgiver. Hvilke unntak finnes og hva må arbeidsgiver være oppmerksom på?
 • Nye regler for verdsettelse av naturalytelser
 • Reglene om gaver i arbeidsforhold er endret. Hva gjelder nå for:
  • Jubileumsgaver
  • Julegaver og andre generelle gaver
  • Gaver fra forretningsforbindelser
  • Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi
 • Nye regler for beskatning av overtidsmat og fri avis

På kurset får du også tips om hva du må passe på hvis du har ansatte som har skattekort med kildeskatt.

Dato

12. juni kl. 90:00-10:00

14. juni kl. 09:00-10:00

20. juni kl. 09:00-10:00

Pris

980,-

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor: 1 time Skatt
Regnskapsfører: 1 time Skatt/avgift

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"