cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Ny versjon av Document Center 11.1 løser to kjente feil

by Visma - Inaktiv bruker
Når er versjon 11.01.3 klar. Den løser to kjente feil i Visma Document Center versjon 11.01.

Feil 1: Gjelder for de som bruker Approval til godkjenning:

Ved kontering av konto i Approval, så kommer ikke avgiftskoden automatisk opp når dette blir overført til Document Center. Dvs at dette må gjøres manuelt i Document Center for å få opp riktig MVA-verdi, før dette overføres til økonomisystemet. Feilen er rettet fra versjon 11.01.3 og versjon 11.10.

 

Feil 2: Gjelder for de med økonomisystem Visma Business:

Ved automatisk tolkning av XML-faktura, enten fra AutoInvoice eller AutoImport, så vil beløpet settes til 0 når fakturaen inneholder et innkjøpsordrenummer (po-nummer) som ikke finnes i Visma Business. En workaround kan være å gå inn i tolkningslista for XML å skru av «I bruk» på Innkjøpsordrenummer. Da vil beløpet komme inn, men ikke innkjøpsordrenummeret. Feilen er rettet fra versjon 11.01.3 og versjon 11.10.

 

Versjon 11.01.3 finner du her.

Versjon 11.10 er forventet klar 15. desember 2016.