avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
For at et dokument skal sendes automatisk på flyt ved bruke av rutinen Autoflow, går dokumentet gjennom følgende valideringsregler : Bankkonto er den samme som i ERP Fakturanummer finnes ikke i ERP Mva-beløp er ikke høyere enn Beløp Forfallsdato kommer ikke før fakturadato En leverandør identifiseres basert på bankkonto og organisasjonsnummer Et dokument som ikke tilfredsstiller en av validerings kriteriene legger seg i listen Nye dokumenter. Ved å lese kommentar på dokumentet vil du se hvilken valideringsregler som mislyktes. Etter at alle nødvendige endringer er gjort, kan du sende dokumentet til Autoflow igjen via menyen Prosessering > Send i Autoflow , eller via hurtigmenyen Send dokumentet på Autoflow .
Vis hele artikkelen
  Når 'tegnesiften' oppe til høyre er borte, kan man forsøke å benytte hurtigtaster for å dra det tilbake. Benytt F6 for flytte fokus mellom VDC komponenter, deretter kan du benytte kombinasjonen ALT + SPACE + M. Forså å benytte piltaster for å bevege dokumentviseren tilbake. Test gjerne på en maskin hvor du ser begge ruter først, slik at man får et innblikk i hvordan det gjøres. 
Vis hele artikkelen
Under Flythendelser, er det to valg: 1) Behandlingsfrist for dokumentet og 2) Rødt utropstegn x dager for betalingsfrist.  Som standard er disse satt til 5 dager.    Hvis ikke disse fristene er holdt vil det komme et Rødt utropstegn ved siden av dokumentet: 1) Behandlingsfrist for dokumentet, hvis denne er satt til 5 dager - regner den ut 5 dager fra datoen som dokumentet blir behandlet. Er datoen passert så kommer det frem et rødt utropstegn med teksten: Behandlingsfristen er overskredet. Denne regner ut dato fra dokumentet er behandlet.  2) Rødt utropstegn x dager for betalingsfrist. Når det på et dokument er satt betalingsfrist og betalingsfristen er overskredet så kommer det et rødt utropstegn med teksten: Forfallsdato er passert. Denne regner antall dager utfra forfallsdato.
Vis hele artikkelen
Spørsmål   Kan en markere 2 fakturaer til samme leverandør i VDC og sende disse på flyt samtidig? Svar Nei, dessverre er ikke dette mulig. Heller ikke ved bruk av Autoflow.
Vis hele artikkelen
Har et problem med at samme dokument leses inn flere ganger.  Dette er  dokumenter som ligger på filområdet for autoimport. Hvordan kan jeg unngå at det skal skje?
Vis hele artikkelen
Document Center husker dessverre ikke størrelsen du velger på visningen fra gang til gang.
Vis hele artikkelen
Kommer ikke forfallsdato frem i kontering?
Vis hele artikkelen
Hvis man for eksempel har vært uheldig å slettet en bunt med dokumenter som er overført fra Document Center til Global, kan man overføre dokumentet som ligger i Arkiv på nytt.
Vis hele artikkelen
Man kan enkelt søke frem konto/leverandørnavn/kundenavn i konteringen i Document Center.
Vis hele artikkelen
Man kan legge til et dokument til en EHF fil
Vis hele artikkelen
Mottar man en påminnelses mail, selv om man har godkjent fakturaen, så er det korrekt.
Vis hele artikkelen
I dokument listen er det mulig å endre på rekkefølgen på kolonnene.
Vis hele artikkelen
Hvis du mottar en PDF-faktura på mail fra en leverandør, så kan du bruke funksjonaliteten drag and dropp.
Vis hele artikkelen
Har man et bilaget som ligger i fanene ‘Nye dokumenter’ og bilaget er overført, kan man markere ‘ikke bruk flyt’ og dokumentet legge seg i arkiv.
Vis hele artikkelen
Man kan søke i dokumenter ved hjelp av en selektering i dokumentlistefilter
Vis hele artikkelen
Hvis du sperrer en periode i Global, vil du ikke få overført dokumentet fra Document Center.
Vis hele artikkelen
I Global kan du registrere en spesifikk hovedbokskonto på en leverandør, da vil kontoen bli foreslått i konteringen i Document Center.
Vis hele artikkelen
I feltet VIKAR, som du finner på medarbeiderkortet i Global, kan du registrere en vikar på den medarbeideren.
Vis hele artikkelen
Hvis man har endret passord på domain user / Windows brukeren sin og så skal logge inn direkte i Vimsa Document Center må man huske på å bruke det nye passordet.
Vis hele artikkelen
Det er en innstilling som kan styre om man ikke ønsker at overføring til ERP før etter at flyt er ferdig.
Vis hele artikkelen