Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Document Center

Sorter etter:
PDF-dokumenter kan komme i mange forskjellige varianter og av og til kan det skje at PDF-viseren i Visma Document Center ikke klarer å vise dokumentet. Kanskje mangler deler av innholdet eller i verste tilfelle, kan Document Center krasje, og du må starte programmet på nytt. Problemet kan da være at når du starter Document Center igjen, vil den igjen forsøke å åpne samme dokument, og systemet krasjer igjen. Generelt vil jeg si at hvor nyere versjon av Document Center du har, jo bedre er PDF-leseren og jo færre problemer vil du ha. Vi erfarer også at 64-bits versjonen av Document Center fungerer bedre enn 32-bits versjonen. Her er noen tips om hvordan komme rundt dette problemet.  Vi ser også at store PDF-filer, f.eks PDF-filer med mange bilder med høy oppløsning, kan skape problemer for Document Center. Hvordan slette en problem-PDF 1 Legg til nytt dokument Vent til det har kommet et nytt dokument inn i Document Center Eventuelt fremprovoser dette ved å importere et dokument via AutoImport. Har du sortert dokumentlisten på nyeste først, vil Document Center alltid vise det nye dokumentet og systemet vil ikke krasje. Klikk så på en annen visning enn PDF i visningsvinduet (ikonene over dokumentet). F.eks kan du velge ikonet helt til høyre som viser listen over filnavnene på dokumentene. Deretter kan du velge problem-dokumentet i dokumentlisten. Denne gangen krasjer ikke Document Center, fordi den slipper å vise dokumentet. Nå kan du slette problemdokumentet fra Document Center. 2 Bytt dokumentviser Hvis du har versjon 17.10.1 eller nyere kan du skifte standard dokumentviser til WebView2, som er Microsoft Edges versjon av PDF-leser. Endring av PDF-viser kan gjøres rett i klient-config-fil. Kontakt din Visma-forhandler eller se release notes. Husk at selv om du på denne måten kanskje kan se problem-PDFen, så vil dine kollegaer som fortsatt bruker standard PDF-viser ha samme problem. Dette gjelder både fra Document Center og dokumentvisningen fra ERP-systemet. Da bør evt. de også bytte til WebView2. 3 Flytt kildefilen Hvis du har tilgang på filområdet på server hvor dokumentene ligger, kjenner dokument-id’en og vet hvordan du kan finne orginaldokumentet, kan du flytte filen eller endre navnet på filen. Da vil ikke Document Center finne filen og heller ikke kræsje. Dermed kan du slette den i Document Center. 4 Slett dokumentet i SQL-databasen Dette vil selvfølgelig løse problemet, men her anbefaler vi å kontakte din Visma-forhandler og bruke en sertifisert konsulent til dette. Det er ikke rett fram å slette et dokument i databasen. Hvordan reparere en problem-PDF Her er noen tips til hvordan du kan reparere en problem-PDF. Åpne PDF’en i en vanlig PDF-viser (f.eks Adobe Acrobat) eller i en nettleser. Velg skriv ut og bruk “Skriv ut som PDF”, hvis du har dette alternativet. Dermed får du en ny PDF, som høyst sannsynlig vil fungere utmerket i Document Center. Skriv ut PDF’en på papir og scann inn via en scanner (evt. ta bilde av den med telefonen). Ikke en veldig bra løsning, men mulig.
Vis hele artikkelen
15-08-2023 11:37
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 292 Visninger
Ved utskrift av pdf fra dokumentviser i Visma Document Center versjon 16.01 så kommer en feilmelding:  “The method or operation is not implemented.”       Visma Document Center avslutter etter denne meldingen.   Dette er dessverre en feil som blir rettet i versjon 16.10, med release i midten av desember.   For å komme rundt dette: Ikke skriv ut pdf dokumenter 😉 Last ned dokument og skriv ut med pdf viser Bruk gammel metode med pdf plug in (forrige metode for visning av pdf i VDC). Dette fordrer at du endrer en innstilling i config fil for Visma Document Center klient (på pc hvor VDC blir kjørt) Filen som må endres er “Visma.Workflow.Client.Windows.exe.config”. Denne filen finner du i program mappen for Visma Document Center, Client. Linjen  <add key="FeatureToggle.UseBrowserPluginPdfViewer" value="false" /> må endres til  <add key="FeatureToggle.UseBrowserPluginPdfViewer" value="True" /> Etter endring må du avslutte Visma Document Center og åpne igjen slik at endringen er aktivert.   
Vis hele artikkelen
12-10-2021 10:56
 • 6 Svar
 • 1 liker
 • 4529 Visninger
Mange norske bedrifter har utenlandske leverandører og mottar fakturaer på forskjellig språk og form. Her kommer en liten beskrivelse av hvordan man kan håndtere dette best i Visma Document Center. Motta elektroniske fakturaer Det beste er også her om man har mulighet til å motta fakturaene elektronisk. I Norge kan «alle» sende fakturaene elektronisk gjennom Peppol-nettverket, men slik er det ikke i alle andre land. Vi ser likevel at Peppol-nettverket sprer seg til f.eks stadig flere Europeiske land, og også til land utenfor Europa. F.eks har både Tyskland og Singapore vedtatt å bruke Peppol for offentlig sektor. Det er derfor verd et forsøk å høre om de utenlandske leverandørene kan sende fakturaen gjennom Peppol-nettverket. Da trenger de å vite ditt firmas elektroniske adresse. Hvis du f. eks har organisasjonsnummer 987654321, så vil din elektroniske adresse være 0192:987654321, der 0192 viser at det er en norsk Peppol-adresse. 0192 kalles også for Peppol BIS SchemeID og 987654321 er Peppol BIS Identifier. For å motta fakturaer elektronisk, må du selvfølgelig være knyttet opp til et Peppol aksesspunkt, f.eks Visma AutoInvoice, og være registrert i ELMA-registeret via dette aksesspunktet. Motta PDF-fakturaer via AutoInvoice Skanningskonto Du kan aktivere en skanningskonto i Visma AutoInvoice. Da kan du selv eller din leverandør sende PDF-fakturaer til epostkontoen 987654321@autoinvoice.no (hvis ditt orgnr er 987654321). Denne skanningsløsningen håndterer og tolker fakturaer på de fleste språk. Les mer om skanningstjenesten her. Motta PDF-fakturaer og legg dem manuelt inn i Visma Document Center Hvis man ønsker å manuelt importere PDF-fakturaer inn i Visma Document Center, så må man passe på å ha valgt riktig OCR-språk. Dette gjøres nederst til høyre i Visma Document Center. Systemet støtter følgende språk: Norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk og nederlandsk. I tillegg har man et valg «International», for andre språk (i utgangspunktet også engelsk). For hvert av språkene finnes det en ordliste med system-ord som er knyttet opp mot hvert felt i Document Center. Her kan man forbedre systemet ved å legge til egne ord kalt «Brukerspesifikke alias», evt «Leverandørspesifikke alias» som da kun gjelder valgt leverandør. Disse ordene brukes av OCR-tolkeren til å finne de riktige verdiene. Ved å legge til ord, kan man øke treff-prosenten og forbedre tolkningen av PDF’ene. Hvis man ikke klarer å finne en verdi basert på slike ord, kan man legge inn en maske på fakturaen. Da angir man den nøyaktige plasseringen for den verdien man er på jakt etter. Både Ordliste og Maske finner du i Tolkningsresultat-vinduet.   I versjon 16.01 av Visma Document Center, kan man velge OCR-språk «Detect»: Ved å bruke dette «språket» vil systemet automatisk finne det beste språket, og bruke den ved tolkning av dokumentet. Den vil da bruke samme ordliste som det språket den velger å bruke har, f.eks hvis den finner ut at språket er svensk, så vil den bruke den svenske ordlisten. Fra versjon 16.10, vil det også være mulig å bruke dette «språket» ved AutoImport.
Vis hele artikkelen
06-10-2021 10:26 (Sist oppdatert 06-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 896 Visninger
Vi har sett noen eksempler på XML fakturaer som har kommet inn i Visma Document Center uten linjeimport, til tross for at det er satt på linjeimport på leverandøren. Dette skyldes måten XML fila er laget, og manglende systemspesifiserte alias for dette i ordlista. I slike saker løses dette med å definere og legge til i XML ordlista - enten brukerspesifikk (gjelder alle faktura) eller leverandørspesifikk. Ved å legge til disse alias: Invoice: Invoice\cac:InvoiceLine + inv: Invoice\cac:InvoiceLine ( under Iinje identifikator)   XML ordliste     Som en tilleggsinformasjon så er dette med linjeimport omgjort fra og med 15.10 versjonen, og dette kan leses om i Releasenotes:   New line import configuration Line import configuration is now moved to Supplier level. It is possible now to turn on or off line import on suppliers by using Suppliers with line import configuration form under Tools/System settings/General/Line import. The new configuration tool gives you the option to select all suppliers or none, search in the supplier list or to enable line import for suppliers created automatically. Note: The settings that were used before based on system or company level are now converted to supplier level. E.g.: Previously the line import was on at company level after upgrade all suppliers will have line import on.  
Vis hele artikkelen
14-05-2021 13:10
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1074 Visninger
Ny funksjonalitet i Visma Document Center versjon 15.10.2 I denne versjonen er det mulig å sette ny status på dokumenter som må sjekkes før de skal behandles. Status 1 På vent (On hold). Dette gjør du ved å høyre klikke på aktuelt dokument og velge On hold fra menyen. Dokumentet får da status 1 On hold. Dette er det samme som status 0 men ved å filtrere listen for dokumenter kan du skille på dokumenter med status 0 og status 1. Dette gir mulighet for oppfølging av dokumenter med status 1 På vent (On hold).   Eksempel:   Sette status til On hold på dokument.     Lage filter for oppfølging av dokumenter med status 1 On hold   Bruke filter for å se kun dokumenter med status 1 On hold.    
Vis hele artikkelen
23-04-2021 16:15 (Sist oppdatert 23-04-2021)
 • 3 Svar
 • 1 liker
 • 2359 Visninger
Oppdatert 04.02.2021 - Andre dokumenter via Visma Scanner  i seneste versjoner:   Etter de siste versjoner har kommet så er det greit å få med seg endinger som er gjort i denne forbindelser. Har delt det opp i seksjoner med versjoner, så man vet hva man har tilgang til eller ikke. Med nyeste versjon øverst – som sier hvilken endring/forbedring som har kommet.   Fra og med 15.10 Før så ble dokumenter som var skannet inn med Visma Skanner, som ikke var inng faktura eller kreditnota – håntert med at de la seg rett i arkivet til VDC– og samtidig inn som en bunt i ERP systemet som man kunne oppdatere. Nå kan man få slike dokumenter også via «Nye Dokumenter» i VDC, og kan behandle der etter eget ønske med flyt etc. Slike dokumenter kan være : Kvitteringer Purringer Betalinger Andre For å få inn slike ting på «vanlig» måte må man aktivere dette og gjøres på denne måten: Verktøy > Innstillinger > Generelt   Og forutsetter også at man i konfigurering Autoinvoice fra Visma Business er satt på mottak av bilag som før.           Fra og med versjon 15.0:   Da har vi splittet opp VDC servicene i flere egne servicer – stor fordel for store installasjoner å fordele jobben på flere servicer.   For å kunne kjøre disse i konsoll som vi kaller det, så må aktuell tjeneste stoppes først og så finne frem til aktuell programfil og kjøre denne som Admin. F eks filen som heter Visma.Workflow.Server.AutoinvoiceService.exe og ligger som default i \Visma\Document Center\Server mappen. Og da kan man også få sjekket og justert pri på de oppgavene som de forskjellige gjør. F eks denne oppgaven som håndterer nedlastning fra Autoinvoice List tasks – får visualiserer den hvilken pri på disse oppgavene Vil man justere hyppigheten på en oppgave skriver man Setpriority 1 15 – dersom man vil endre oppgaveId 1 til 15                       PS! Se nederst i dette tipset for potensielle feilkilder, samt hjelpeteksten i fra VB   Beskrivelse av prosessen (Informasjon hentet fra Release notes VB Byrå):   Gjennom automasjonsprosjektet har vi også utviklet en ny og viktig tilleggsfunksjon for løpende innsending av «Andre bilag». Det er viktig at kunden kan gjøre sin del av jobben uavhengig av regnskapsfører og uten involvering fra regnskapsfører sin side. Vi har derfor videreutviklet vår relativt nye app - Visma Scanner – til også å kunne håndtere «andre bilag» og sende dem via AutoInvoice til Visma Business. Med «andre bilag» mener vi her bilag som verken er faktura eller bankbilag og som derfor uansett må behandles manuelt på en eller annen måte. Disse bilagene trenger normalt ikke å bli behandlet med en gang. Når disse bilagene blir sendt fra Visma Scanner går de rett til AutoInvoice som automatisk videresender dem til Visma Document Center uten noen form for behandling. Dokumentet lagres så i Visma Document Center og informasjonen om bilaget sendes så ubehandlet til en ny tabell i Visma Business for senere bokføring. Dokumentene samles opp i denne nye tabellen i Visma Business og ligger der inntil det er naturlig for regnskapsfører å se på dem og behandle dem. Følgende skjer:  Bedriften læres opp til å ta løpende bilder av alle «andre bilag» med Visma Scanner. I Visma Scanner skjer ingen tolking av slike dokument, men kunden kan allikevel skrive inn en kommentar til sin regnskapsfører og eventuelt fortelle hva dokumentet gjelder og hvordan det skal/bør bokføres. Når alt er OK trykker brukeren på send-knappen og Visma Scanner sender bildet til AutoInvoice. AutoInvoice sender bildet utolket til Visma Document Center. Visma Document Center videresender informasjonen om dette dokumentet, inkludert dato, Visma -ID og eventuell melding til Visma Business Informasjon om disse dokumentene blir lagret i en ny tabell i Visma Business for «Andre bilag» uten å generere bunter og bilag. Et helt nytt behandlingsvalg har kommet til i Visma Business for overføring av disse dokumentene (andre bilag) til bilagsregistrering og behandling. Behandlingen kan skje løpende eller etterskuddsvis. Regnskapsfører bokfører disse bilagene når det er mest hensiktsmessig (f.eks. i slutten av hver periode eller termin) via et nytt behandlingsvalg i Visma Business. Følgende parameter må settes i AutoInvoice for å aktivere Visma Scanner til å ta imot «andre bilag»:   Bokføring av «Andre Bilag» i Visma Business: Først av alt må ønsket bilagsnummerserie settes opp for for disse transaksjonene. «Andre bilag» er fast knyttet til nummerserie «Diverse» og i standard malfirma er denne nummerserien knyttet til bilagsnummerserie 6.   Behandlingen av «andre bilag» fra Visma Scanner skjer i en ny fane i selve bilagsregistreringen. Her kobler vi den nye tabellen «Inngående regnskapsdokumenter» til eksisterende tabeller «Bunt» og «Bilag».     I øverste del av vinduet vises alle ikke behandlede dokumenter fra Visma Scanner. Herfra gjennomgås og vurderes dokumentene via behandligsvalget «Vis dokument».   Dokumenter som ikke skal behandles, markeres som «Ingen ting å behandle» enten ved et «x» i feltet «Ingen ting å behandle» eller ved avkryssing i feltet «Status». Marker deretter ett, flere eller alle gjenværende dokument i tabellen «Inngående regnskapsdokument» og velg behandlingsvalget «Behandle dokument». Vær oppmerksom på at det blir laget en ny bunt hver gang dette behandlingsvalget kjøres. Det vil derfor som regel være fornuftig å markere alle beslektede dokumenter eller rett og slett alle dokumenter innenfor samme periode slik at de blir bokført i samme bunt.   Når behandlingsvalget kjøres blir det opprettet en bilagslinje per dokument. Bilagslinjene blir også tildelt bilagsnumer fra bilagsnuerserien for «Andre bilag», men uten kontonummer og beløp. I tillegg blir de behandlede dokumentlinjene tildelt de samme bilagsnummer som bilagslinjen. Dermed er det sporbarhet mellom regnskapsdokument-tabellen og bilagslinjene.   De behandlede dokumentene forsvinner fra den øverste delen av vinduet ved lagring, men de blir allikevel bli liggende i tabellen «Inngående regnskapsdokument» med status «Sendt til bokføring». '   Du kan nå fortsette med bokføring av bilagslinjene nederst i dette vinduet eller flytte deg til den ordinære fanen for bilagsregistrering. Vi anbefaler å gå til den ordinære fanen. Der du er vant til å være og mest funksjonalitet er tilgjengelig.   Mulige feilkilder:   Denne importen kjøres av en egen task i VDC server og heter Visma.net Autoinvoice other documents import.  Denne er fra og med versjon 14.10 satt med en prioritet på 15 Kjøres det med tidligere versjoner av VDC, så anbefales det å øke denne til 15 (tidligere stod denne til pri 30) - spesielt i store installasjoner med mange klienter og brukere.   Det de store byråene opplevde var at denne oppgaven kjørte så sjeldent, ref pri 30 at den aldri kom til denne oppgaven (task) - og noen har til og med restart av server hver natt. Derfor viktig å få satt denne til høyere pri dersom dere også opplever at denne ikke gjør ferdig jobben.   Hjelpefilen i VB: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/reference/r_other_incoming_documents.html  
Vis hele artikkelen
04-02-2021 13:43
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 5029 Visninger
Av og til kan det være fakturaer i AutoInvoice som ikke har kommet inn i Visma Document Center. Hvordan laste dem ned?
Vis hele artikkelen
01-10-2020 15:31 (Sist oppdatert 05-10-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1427 Visninger
Etter seneste oppdatering av Outlook (KB4484343) har mange fått problemer med flytting av filer fra Outlook til Visma Document Center.   Avinstallasjon av seneste oppdatering for Outlook løser problemet. Se: https://support.microsoft.com/en-us/help/4484343/may-5-2020-update-for-outlook-2016-kb4484343 Alternativ løsning kan være å flytte filene til AutoImport mappe for VDC slik at de automatisk blir importer i VDC. Eller lagre filene i annen mappe for så og dra de inn i VDC.
Vis hele artikkelen
12-05-2020 09:07
 • 6 Svar
 • 4 liker
 • 5959 Visninger
Det hender av og til at fakturaer henger og/eller låser for andre fakturaer
Vis hele artikkelen
03-04-2020 13:06 (Sist oppdatert 03-04-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1509 Visninger
I Visma Document Center finnes det en del innstillinger og oppsett for Autoinvoice, Autoimport, Approval og AutoFlow. Dokumentasjon på dette finner du vedlagt.   - Side 1: Visma.net Autoinvoice - Side 5: Autoimport - Side 7: Visma.net Approval - Side 10: Autoflow
Vis hele artikkelen
20-03-2020 17:02 (Sist oppdatert 20-03-2020)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 6193 Visninger
Det er en del henvendelser angående PeppolBis2.0 og PeppolBis3.0, så tenkte vi kunne formidle noen tanker rundt dette.   Overgangen fra Peppol Bis 2 til Peppol Bis 3 får konsekvenser for hvordan fakturaen vises i Visma Document Center. Fra og med 1. januar 2020 skal alle fakturaer gjennom Peppol sendes i Peppol Bis 3, det kan nok fortsatt være at noen blir sendt i Peppol Bis 2, men i hovedsak vil de bli sendt i Peppol Bis 3 fremover. I Peppol Bis 3 er det ikke en standard for å merke et vedlegg som "PDF-versjonen av fakturaen" slik som det var mulig i Peppol Bis 2. Derfor vil stadig flere av fakturaene komme enten uten "PDF-versjonen av fakturaen" eller med "PDF-versjonen av fakturaen" som et vanlig vedlegg.  I disse tilfellene vil AutoInvoice lage en fakturavisning for Document Center basert på XML-dataene. Denne vil da vises i "bilde"-visningen i VDC.    Alle fakturer som kommer fra andre Visma-firmaer som også bruker AutoInvoice, vil vise "PDF-versjonen av fakturaen" på samme måte som tidligere.   I skrivende stund anbefaler vi fortsatt PeppolBis2.0 som nedlastningsformat inn i VDC, og Autoinvoice oppsettet da denne fungerer bra. Litt pga mulige oppstartsproblemer/barnesykdommer med 3.0. En forbedret visning i 3.0 formatet er nok savnet og på plass. Så det går fint an å forsøke dette om man ønsker dette. 
Vis hele artikkelen
09-03-2020 12:49
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1363 Visninger
I Visma Document Center kan du velge å sette opp en egen dokumentprofil som skal brukes på innkommende kreditnotaer fra leverandører. Denne dokumentprofilen kan du deretter sette opp til å bli angitt automatisk ved Autoimport eller import via Autoinvoice.   De forskjellige dokumentprofilene har en behandlingsregel - denne behandlingsregelen hentes fra ERP. Det må være korrekt behandlingsregel satt opp på dokumentprofilen du skal bruke   Gå på Verktøy og deretter Dokumentprofil.  Velg så dokumentprofilen som heter Kreditnota leverandør og klikk Rediger. Denne står da med hake for Faktura. Velg dokumenttype Kreditnota isteden og klikk OK.   Når du nå går inn i for eksempel Autoinvoice konfigurasjonen til et av selskapene vil du se at du kan velge denne dokumentprofilen i rullegardinene for Kreditnota dokumentprofil.
Vis hele artikkelen
18-02-2020 12:54
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1562 Visninger
Her er oppskrift på hvordan man kommer i gang med å motta elektroniske fakturaer via Visma AutoInvoice (AI) og rett inn i Visma Document Center (VDC) For å kunne motta elektroniske fakturer via AI må du først ha registrert deg i AI. Se her for hvordan. Aktivere mottak i AI (hvis du ikke gjorde dette da du opprettet kontoen) Logg inn i AI-portalen.  Klikk på Innstillinger oppe til høyre og deretter på  “Motta fakturaer” i menyen til venstre.   Huk av for “Motta fakturaer” og trykk Lagre.  Innmelding i ELMA: Klikk  på [Oppdater] under ELMA-registrering. Hvis du får meldingen “Ikke registrert i ELMA”, så kan du trykke på [Registrert].   Koble AI-bruker til VDC For deg med VDC versjon 8.01 eller 9.x Logg deg inn i VDC Klikk på menyen System | AutoInvoice Kontroller at Visma XML er valgt som VXML-format øverst i venstre hjørne. Klikk på øverste "Legg til"-knappen. Velg tjeneste "Production", og angi ditt brukernavn og passord som du bruker til AI-portalen (autoinvoice.visma.com) Du har nå opprettet kontakt mellom AI og VDC. Videre må du koble bedriftene som er opprettet i AutoInvoice (kanskje har du flere enn en?) mot klientene i ditt økonomisystem. Dette gjør du slik: Klikk på den nederste "Legg til"-knappen. Velg "Firma" (Bedrift fra AutoInvoice) og koble denne med ERP-klient (klienter fra økonomisystemet). Velg deretter dato for når du ønsker å starte å hente faktuaer fra (Datoen kan settes tilbake i tid og fakturaene vil da importeres fra denne datoen inn i VDC.). Velg så "dokumentprofil" for inngående faktura Sett også kryss for "Automatisk tolkning", slik at alle fakturaer blir automatisk "punchet". Alle fakturaer som blir sent til AutoInvoice, kommer nå automatisk inn i VDC og er ferdig "punchet". VDC vil ved faste intervaller sjekke om det er nye fakturaer til deg i AI. Nye fakturaer lastes ned fortløpende og presenteres i dokumentlisten. 
Vis hele artikkelen
01-10-2019 12:25 (Sist oppdatert 01-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1491 Visninger
Under Flythendelser, er det to valg:
Vis hele artikkelen
26-09-2017 12:27 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1475 Visninger
Hvis du vil kopiere fra konteringslinjen over, så kan dette gjøres på en enkel måte.
Vis hele artikkelen
20-02-2014 18:17 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2957 Visninger
Ønsker du å se dokument i et eget vindu, da kan du gjøre som følger.
Vis hele artikkelen
23-01-2014 14:37 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1463 Visninger
Har du farget flere dokumenter med Kategori, kan du søke disse frem.
Vis hele artikkelen
29-12-2014 16:30 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1237 Visninger
I konteringstabellen kan du selv velge hvilke felt du ønsker skal være tilgjengelig og hvilken rekkefølge disse skal ha.
Vis hele artikkelen
27-03-2014 18:03 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1351 Visninger
Systempreferanser – Generelt – sett hake på Kopier bilagsdato til posteringsdato
Vis hele artikkelen
04-04-2014 17:00 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1289 Visninger
I tolkeresultatbildet har man en knapp som heter Ordliste. Det er her tolken finner det den gjør.
Vis hele artikkelen
08-09-2014 22:31 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1516 Visninger
Kategorier
Meld deg på fagkonferansen 16. og 17.februar