Mina produkter
Hjälp

Anställa minderåriga - vad gäller?

av Fredrika Demberg

Att tänka på när du anställer minderåriga

Minderåriga löper större risk för fysiska och psykiska skador och därför gäller särskilda arbetsmiljövillkor när du anställer en person som är under 18 år. Information om reglerna finns i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03). Här ger vi en översikt av vad du bör tänka på.

Riskbedömning

Minderårigas mognadsgrad skiljer sig stort mellan olika individer. Som arbets- eller praktikgivare är du skyldig att göra en riskbedömning och se till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner. Det åligger även dig som arbetsgivare att ge en introduktion som innehåller information om arbetsuppgifterna och riskerna.

Du ska även informera skyddsombudet om vilka arbetsuppgifter den minderåriga ska utföra samt utse en handledare.Handledaren bör grundligt gå igenom arbetsuppgifterna och riskerna och se till att den minderåriga utför arbetet enligt instruktionerna, även om det kräver att handledaren måste stå bredvid och följa arbetet under den första tiden.

 

  • Minderårig är en person som inte fyllt 18 år.
  • Yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år.
  • Äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och som inte är ungdom.
  • Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.

Tillstånd av vårdnadshavare till yngre och äldre barnoooo.plus_7.png

Du som är arbetsgivare ska informera vårdnadshavarna till yngre och äldre barn om arbetsuppgifterna, riskerna och vilka eventuella skyddsåtgärder som ordnats. Du väljer själv hur du vill informera vårdnadshavarna. Arbetet får aldrig gå ut över skolarbetet.

 

 

Yngre barn - arbete endast i undantagsfall

oooo.plus_94.pngGenerellt får barn under 13 år inte arbeta, men det finns ett par undantag. Till exempel mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmsta familjen som mycket lätt och ofarligt trädgårdsarbete eller lätt utfodring av djur. Arbetsmiljöverket kan dock ge tillstånd för yngre barn att repetera och uppträda inom kulturell verksamhet eller vid sport- och reklamevenemang.

 

 

 

 

Äldre barn - lätt och ofarligt arbeteoooo.plus_181.png

Äldre barn har rätt att arbeta, förutsatt att arbetet inte innebär stort ansvarstagande eller är fysiskt/psykiskt tungt. Till exempel får de inte utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. De får heller inte sälja åldersbegränsade varor som snus, alkohol och tobak.

 

 

Ungdomar - arbete utan särskilda risker

M240_f_185977863_1qvj2ia44ywvgo7ry2krk92infugsmaj.jpginderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret får inte utföra uppgifter med extra risk, som till exempel järnvägsarbete, att svetsa eller hantering av farliga ämnen. Undantag görs om arbetsuppgiften ingår i undervisning, ingår i handledarledd praktik eller utförs av ungdomar som slutfört en gymnasieutbildning för arbetsuppgiften.

 

 

 

 

Särskilda arbetstideroooo.plus_191.png

Arbetstidsreglerna som syftar till att förebygga att minderåriga skadas eller drabbas av ohälsa skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Äldre barn får inte arbeta mellan 20-06 och ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet för vila. Under skolveckorna får de arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag och maximalt 35 timmar per vecka.

Ungdomar får som grundregel arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Undantag får göras om så krävs, men den genomsnittliga veckoarbetstiden får inte överstiga 40 timmar per vecka. De ska även ha minst 12 timmars sammanhängande vila, vilket i praktiken innebär att tiden mellan 22-06 eller 23-07 ska vara fri från arbete.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här