Mina produkter
Hjälp

Coacha medarbetarna till motivation

av Fredrika Demberg

Coachandeledarskap-1000x750.jpg

Medarbetare som jobbat länge och vars utveckling planat ut har ibland svårt att upprätthålla arbetsmotivationen. I det läget finns risk för att engagemanget och prestationen sjunker och därför är det nödvändigt att snarast få till en förändring. Coachande ledarskap är en metod som med framgång kan återväcka den egna drivkraften.

 

Coachande ledarskap är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt. Det bygger på insikten att vi är experter på våra egna behov och därmed bäst lämpade att komma på lösningar som stärker motivationen. På sikt genereras vinster i form av mer självgående och sporrade medarbetare som ger ett större bidrag till den gemensamma måluppfyllelsen.

 

I chefens uppgift ingår att lyssna och ställa frågor, även de obekväma, för att få medarbetaren att tänka efter, hitta sin egen väg mot målet och ta ett större ansvar. När osäkerhet eller rädsla för misslyckande stoppar en medarbetare från att ta nästa steg, är det också viktigt att fokusera på att övervinna hindren och stärka självförtroendet.

 

Coachande ledarskap – nio saker att tänka på 

 

1. Uppmuntra självstyre

Medarbetare som får chans att motivera sig själva till utveckling presterar generellt bättre. Som chef handlar det om att ställa frågor och lyssna. Men även att lägga band på sig själv och inte uttrycka vilken väg du tycker medarbetaren ska ta fram till målet.

 

2. Sätt mål i linje med individuella intressen

Var uppmärksam på när medarbetarnas ögon lyser. Personliga utvecklingsmål ska rimma med det högre organisationsmålet, likväl som individuella talanger och intressen.

 

3. Hjälp medarbetare övervinna osäkerhet

Den egna självbilden och rädslan för att misslyckas hindrar många från att inse sin fulla potential. Ta inte för givet att alla anställda vet vad de är bra på.

 

4. Delegera ansvar

Låt medarbetaren växa in i sin nya roll och överför det fulla ansvaret när han eller hon är mogen för uppgiften. Chefer som inte vågar delegera ansvar av rädsla för att tappa kontrollen, löper ökad risk för utbrändhet och begränsar tillväxten i organisationen.

 

Läs hela blogginlägget här.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här