Mine områder
Hjelp

Automatisk avstemming av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk mot A-meldinger

av Hermod Gundersen

Visma Finale Avstemming har fått ny funksjonalitet for å bestille og hente avstemmingsdata for A-meldinger fra Altinn, og fylle dette inn i regnearkene for avstemming av lønnsinnberetning, arbeidsgiveravgift og skattetrekk. 

 

Periodens oversikt over grunnlag for arbeidsgiveravgift på side 1 i avstemming av arbeidsgiveravgift fylles nå ut automatisk. Det samme skjer med oversikt over innberetningspliktige ytelser på avstemming av innberettede ytelser på regnearkets side 3.

 

Feltene for innberettet skattetrekk blir nå også fylt ut automatisk på regnearket for avstemming av skattetrekk.

 

De nevnte postene er de eneste postene som det har vært nødvendig å fylle ut manuelt i disse regnearkene. Nå er også disse blitt automatisert, og gjør avstemmingarbeidet enda enklere når du bruker Visma Finale Avstemming.

 

De nevnte funksjonene er også tilgjengelig ved avstemming av årsregnskapet med Visma Finale Årsoppgjør.

 

Her er en oversikt over hvordan denne funksjonen brukes:

 1. Data hentes ved å åpne klientoversikten og anvende funksjonsknappen for å hente data fra Altinn.
 2. Ved å trykke på knappen, fremkommer det en funksjon med 3 skillekort:
  • Hente MVA-meldinger fra Altinn
  • Bestille A-meldingsinformasjon med skjema A06
  • Hente A-meldingsinformasjon fra skjema A07
 3. Velg Bestille A-meldingsinformasjon med skjema A06. Her gjøres følgende valg:
  • Velg regnskapsår
  • Velg termin(er)
  • Velg klient(er)
 4. Vent til bestillingen er klar. Dette vises i skjermbildet.
 5. Velg deretter å hente skjema A07 fra Altinn.
 6. Når klient åpnes og du velger menypunkt for balanseavstemming, vil det komme informasjon om at det er hentet avstemmingsinformasjon fra Altinn.
 7. Ved avstemming av skattetrekk, vil data fra A-meldinger i Altinn automatisk vises i avstemmingsregnearket fra KS Komplett, og regnearket vil inneholde en lenke til A07 i Altinn.
 8. Ved avstemming av arbeidsgiveravgift, vil informasjon fra A-meldingen automatisk fylles inn på regnearkets side 1 i oversikt over innberettede terminer. Det vil være en lenke til A07 i Altinn i en celle til høyre for tabellen. Sum innberettede ytelser vil vises i lønnsavstemmingen på side 3 på avstemming av arbeidsgiveravgift.

Avstemming av lønnsinnberetning, arbeidsgiveravgift og skattetrekk vil normal bli gjort uten at det er behov for ytterligere registreringer fra brukeren, slik at avstemmingen nærmest blir helautomatisert for disse postene.

 

23.02.2018 14.30.png 

Litt praktisk informasjon:

 • Avstemmingsinformasjonen bestilles terminvis, ved at det bestilles en A07-rapport for hver termin. Dette er den lengste periodelengden som er mulig for å fylle ut månedlig informasjon om skattetrekk, terminvis informasjon om arbeidsgiveravgift og akkumulert informasjon om sum lønnsinnberettet.
 • A07-rapportene blir markert som lest i Altinn, og blir også flyttet direkte til arkivet, slik at rapportene ikke blir liggende og oppta oppmerksomheten i innboksen i Altinn.
 • Det er mulig å bestille nye rapporter for tidligere terminer enten alltid eller ved ved behov. Nye rapporter for en termin vil alltid erstatte tidligere hentede rapporter.
 • Det kreves pålogging for å hente ut A07-rapportene, slik at det fordrer at brukeren har tilstekkelige rettigheter for å utføre bestilliung og henting av rapporter.
 • Ved at rapporter bestilles i klientoversikten, er det  mulig å bestille og hente rapporter for alle aktuelle klienter på en gang. Det er ikke mulig å bestille eller hente A07-rapporter fra avstemmingsbildet. I avstemmingsbildet er det kun mulig å bestille MVA-rapporter enkeltvis for aktiv klient.
3 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"