Mine områder
Hjelp

Endring i oppdatering 26 til Visma Finale versjon 33 for 2020

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎01-09-2021 13:36 av Hermod Gundersen VISMA )

18_09_27 - vsm -06142.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 33 for inntektsåret 2020 og perioderegnskaper for 2020/2021:

 

Oppdatering 26:

Ved avstemming av MVA ble det i avstemmingsoppsettet for 2021 tatt i bruk grunnlagskontoer for både inngående avgift, innførsels-MVA og for kjøp med omvendt avgiftsplikt (post 7 og postene 9 til 18 i MVA-meldingen). Som en konsekvens av denne endringen ble det nødvendig å registrere data manuelt registrert i avstemming av postne 7 og 9 til 18.

Endringen i denne oppdateringen er at dersom det ikke er saldo på en grunnlagskonto for MVA - postene 7 eller 9 til 18, så beholdes de data som brukeren har registrert i regnearkene i de tidligere avgiftsterminene.

Nullstilling eller beholde data styres gruppevis for henholdsvis

 1. Inngånde MVA (post 14-16)
 2. Innførsels-MVA (post 9-11,17-18) og
 3. Omvendt avg.plikt (post 7, 12-13).

Hvis det fo eksempel finnes grunnlagskonto for avgiftsgrunnlaget til post 14 men ikke til post 15 og 16, vil dette medføre at post 14-16 behandles gruppevis og først nullstilles og deretter fylles ut på basis av grunnlagskonto(er) for post 14, mens post 15 og 16 blir nullstilt og vil være fri for data.

 

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 25:

 • Rettet et problem med lesing av lagret verdi for konsernbidrag vedrørende post 430 i RF-1315 Rentebegrensning.
   
 • Eksport av data til Descartes, endret funksjon ved at eksport il Descartes 2 er fjernet. Nytt ikon for Descartes-eksport i kontoplanen som samsvarer med dagens produktikon for Descartes.
   
 • Mulighettil å slå av proxy-instillinger for integrasjon med Visma Dokumentsenter.
   

Oppdatering 24 og tidligere oppdateringer:

Opplysninger om oppdatering 24 og tidligere oppdateringer finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"