avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endring i oppdatering 6 til Visma Finale versjon 33 for 2020

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎29-01-2021 09:27 av Knut Lofsberg VISMA )

18_09_27 - vsm -06142.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 33 for inntektsåret 2020 og perioderegnskaper for 2020/2021:

Oppdatering 6:

 • Kalkulasjonsfaktor for fastsettelse av formuesverdi for utleide næringseiendommer er 0,058 for 2020. (Ikke utleide næringseiendommer vil ikke få korrekt formuesverdi før Skatteetaten oppdaterer kvadratmeterverdier for 2020.)
 • Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak for 2020 er nå oppdatert fra Skatteetaten. Skjermingsrente før skatt er 0,8 % og etter skatt 0,6 %.
 • Rettet et problem med saldoavskrivninger der verdier kan smitte fra et skjema til et annet.

 

Tidligere oppdateringer:

 

Oppdatering 5:

 • Rettet et problem med bestilling av A07 Avstemming av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk fra Altinn.

Oppdatering 4:

 • Altinn åpner for mottak av grunnlagsdata fra 4. januar 2021. Dene versjonen er klargjort for innsendelse av skjema for grunnlagsdata til Skatteetaten via Altinn. Dette gjelder opplysninger om:
  • Inntekt, fradrag, formue og gjeld i boligselskaper og boligsameie
  • Utbetalinger  til visse selvstendig næringsdrivende
  • Betaling for pass og stell av barn
  • Gaver til visse organisasjoner mv
 • RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven, Forenklet fusjon etter asl § 13-24, felt om pålydende og endring i aksjekapital var synlig i registreringsbilde, uten at aksjekapital kan bli endret i denne type fusjon. Opplysninger om pålydende ble feilaktig fylt ut i skjema post 15.
 • Utskriftsjobb, endret betegnelse "personnummer" til "fødselsnummer"
 • Rettet et mulig problem med feilmelding ved uthenting av dato fra transaksjonsfil fra bank i bankavstemming i tilfeller der datofeltet hadde feil format.

Oppdatering 3:

 • Rettet et problem med sending av posteringer tilbake til Visma Business.
 • Rettet et problem med feilmelding i avstemming av enkelte kontoer.
 • Rettet et problem med korona tiltakspakke på nye klienter, der det ikke ble beregnet skattefradrag.

Oppdatering 2:

 • Rettet et problem med regnskapsintegrasjon for Softrig og Duett.

Oppdatering 1:

 • Rettet et problem med åpning av klient og feilmelding "List index out of bounds(7)".
 • Rettet et problem med feilmelding i "SkattBer.DLL".