Mine områder
Hjelp

Endringer i Oppdatering 23 til versjon 30.0.0.30

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎10-07-2018 11:52 av Hermod Gundersen VISMA )

Her er en oversikt over endringer i denne automatiske programoppdateringen:

Regnskapsintegrasjon

 • NYHET: Direkte regnskapsintegrasjon mot eAccounting (API). Tildligere kun integrasjon via eksportert SIE-fil. Les om oppsettet her.
 • Rettet innloggingsproblemer i visse situasjoner i 24SevenOffice
 • Tripletex: Bilagstekst hentes nå fra transaksjonslinje dersom dette finnes, og ikke kun fra bilagets tekstfelt.

Visma Finale Avstemming

 • Nye standardkontokoder for skattepliktig og AGA-pliktig diett, to kontoer, valgfritt hvilken som anvendes
  • 5260 Diettkostnad oppg.pl. AGA (NY)
  • 7155 Diettkostnad oppg.pl. AGA (NY)
 • Nye standardkontokoder for skattepliktig og AGA-pliktig bilgodtgjørelse, to kontoer, valgfritt hvilken som anvendes
  • 5265 Bilgodtgjørelse oppg.pl. AGA (NY)
  • 7103 Bilgodtgjørelse oppg.pl. AGA
  Problem med sletting av historikk for flere enn ett enkelt år i funksjonen for sletting av historikk fra kontoplan og saldotall.
 • Rettet årsak til feilmelding "[Avstemm.dll] (unit frameInteractiveGenericPostprocess function TframeGenericPostprocess.LagPosteringSubMenu line 406)"
 • Problemer med å skape avstemming oversikt på enkelte klienter ved integrasjon mot DI
 • Rettet et problem med automatiske posteringer for disponering på personlig næringsdrivende og ANS i perioderegnskaper
 • Rettet et problem med opprettelse av dimensjoner med feil format, og som medførte at redigering av dimensjoner låste seg, og ikke lot seg gjøre senere selv etter lukking av klient og åpne klient igjen
 • Fjernet valideringsmelding for innførsels-MVA i tilfeller der det er flere grunnlagskontoer og disse er både i balanse og resultatregnskap

Visma Finale Driftsmidler

 • Ny funksjon for konvertering av avdelinger, bærer eller prosjekt. Funksjonen tillater konvertering av informasjon om dimensjoner, som også kan settes opp for en stor mengde dimensjoner og for mange klienter under ett. Les mer om dette her
 • Endret funksjon for eksport av posteringsjournal til regnskapssystemet, der hele funksjonen er bygget om og gjort betydelig bedre.
 • Mulig å sette opp informasjon om plassering av fil for eksport av posteringsjournal for alle klienter under ett, der variabel %KLINO% angis for klientnummer. %KLINO% er klientnummeret i Visma Finale Driftsmidler. %KLINO% kan overstyres til et annet nummer på den enkelte klient dersom klienten har et annet nummer i økonomisystemet.
 • Endret standard eksport til Visma business, der transaksjonslinjenummer var angitt i bilagsnummerfeltet ved en feil.
 • Advarsel ved eksport av posteringsjournal dersom bilagsnummerfeltet er tomt
 • Automatisk produksjon av posterinfgsjournal dersom man velger eksport av posteringsjournal eller andre verktøyknapper dersom journalen enda ikke er produsert

Visma Finale Konsolidering

 • Innlesing av saldotall fra saldofil: Verktøyknapper "Bruk forslag fra STD-konto" og "Bruk forslag fra off. regnskap" er nå ikke tilgjengelig. Knappene har ingen mening ved import fra saldofil, og kunne i visse situasjoner gi tekniske problemer

Visma Finale Rapportering

 • Rettet et problem med automatiske posteringer for disponering på personlig næringsdrivende og ANS i perioderegnskaper
 • Problem med sletting av historikk for flere enn ett enkelt år i funksjonen for sletting av historikk fra kontoplan og saldotall.
 • Feilmelding i aksjonærdatabase ved angivelse av feil format på intervall med tall og bindestrek.
 • Rettet et problem med opprettelse av dimensjoner med feil format, og som medførte at redigering av dimensjoner låste seg, og ikke lot seg gjøre senere selv etter lukking av klient og åpne klient igjen
 • Fjernet valideringsmelding for innførsels-MVA i tilfeller der det er flere grunnlagskontoer og disse er både i balanse og resultatregnskap

Visma Finale Årsoppgjør

 • Rettet et problem med hjemland ukjent (980) på skjema for opplysninger om avhendelse og beholdning av aksjer i andre selskaper (RF-1359). Dette er nå endret til landkode 990 Diverse. Kode 980 ukjent er fjernet i Altinn.
 • Problemer med utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom post 117 matrikkelinformasjon for kommuner med nytt kommunenummer i 2018 (Trøndelag og enkelt kommuner i Vestfold).
 • Problem med sletting av historikk for flere enn ett enkelt år i funksjonen for sletting av historikk fra kontoplan og saldotall.
 • Feilmelding i aksjonærdatabase ved angivelse av feil format på intervall med tall og bindestrek.
 • Rettet et problem med innsendelse til Altinn, der programmet "henger". Dette inntreffer gjerne ved innsendelse av en forsendelse med store mengder underskjemaer, f.eks. mer enn 500 saldoskjemaer
 • Rettet et problem med overføring av skjema RF-1341 Næringsinntekt Svalbard til Visma Finale Skatt
 • Rettet et problem med opprettelse av dimensjoner med feil format, og som medførte at redigering av dimensjoner låste seg, og ikke lot seg gjøre senere selv etter lukking av klient og åpne klient igjen
 • Fjernet valideringsmelding for innførsels-MVA i tilfeller der det er flere grunnlagskontoer og disse er både i balanse og resultatregnskap
 • RF-1028 Skattemelding for AS, felt for rederi: "Beskattes etter Sktl. § 8-10", der det automatisk har vært krysset av for "Nei" på nye klienter. Dette feltet blir nå ikke fylt ut automatisk, i og med at selskaper som ikke er rederi ikke trenger å svare besvare dette.
 • Noen maler for årsberetning manglet teksten "Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede."
 • STD 1297 Andre driftsmidler ikke formue var som standard lenket feilaktig mot maskiner og anlegg og ikke mot driftsløsøre i offentlig regnskap.
 • Rapport Aksjonærtransaksjoner i aksjebok visewr nå fødselsnummer/org.nummer/Utland-ID på den enkelte aksjonær
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"