avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 10 til Finale versjon 32

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎16-02-2020 22:01 av Hermod Gundersen VISMA )

17_06_21 - vsm -1103.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 32 for inntektsåret 2019 og perioderegnskaper for 2019/2020:

Oppdatering 10:

 • Altinn åpner for mottak av skattemelding for AS (RF-1028) og Selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting (RF-1215 og RF-1245) for 2019 den 17. feb. 2020. Visma Finale Årsoppgjør er klargjort for innsending av meldingene i denne oppdateringen.
 • Import av data fra Visma Finale Investor er klargjort, både i oversikt over aksjer (formue og noter) og til RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskaper)
 • Oppdatering av postnumre fra høst 2019.
 • Rettet et problem med skjemautfylling  for for gevinst/tap på over-/underkursobligasjon og garantiprovisjon i RF-1315 side 2.
 • Tekniske justeringer av feilmelding i boligkalkulator.
 • Rettet et problem i RF-1098 med rabatt ved takst og rabattprosent for personlige skattytere.

Oppdatering 9:

 • Boligkalkulator for 2019:
  • Boligkalkulator er oppdatert i programmet med dagens boligkalkulator.
  • Vi har koblet vår kalkulator til Skatteetatens kalkulator, som er endret i forhold til tidligere år.
  • Ved første gangs åpning av klient med oppdatering 9 vil programmet lese inn geografisk adresseidentitet på boligen ved hjelp av kommune-, gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer (matrikkelinformasjon). 
  • Etter at programmet har anvendt matrikkelidentifikasjonen til å finne eiendommens identitet, vil programmet automatisk koble seg til Skatteetatens kalkulator og oppdatere eiendommens formuesverdi fra kalkukatoren. Denne automatiske oppdateringen skjer kun første gang klienten åpnes. Deretter oppdaterer brukerne verdien ved registrering av eiendommer i eiendomsfunksjonen.
  • Dersom programmet mislykkes med å hente verdier, vil eiendommen bli markert med rød farge i eiendomsoversikten.
  • Det er i eiendomsfunksjonen mulighet til å søke på adresse, som i tidligere år. Nytt av året er at Skatteetatens kalkulator gir oss informasjon om kommune-, gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer (matrikkelinformasjon) basert på adressen, og vi oppdaterer eiendommen med dette automatisk ut fra adressesøket.
  • Søk etter adresser kan foretas i følgende to formater (eksempel): 
   • Storgata 8B, 9008 Tromsø
   • Storgata 8B, Tromsø
   • 1902-400/200/1/0 (for kommune 1902 Tromsø, Gnr. 400, Bnr. 200, Feste nr 1)
 • Oppdatering av rentebegrensnignsfunksjonene og utfylling av RF-1315 Rentebegrensning mellom nærstående og i konsernforhold:
  • Vi har omsider mottatt utkast til rettledning til skjema RF-1315 og RF-1509.
  • Rentebegrensnignsfunksjonene er oppdatert i forhold til rettledningen og de regelendringene som er gjort.
 • Rettet et problem med verdsettelsesrabatt for boligeiendommer i RF-1028 Skattemelding for AV mv post 506b (for selskaper som betaler formuesskatt).
 • Rettet et problem med rapport på enkeltdriftsmidler i Visma Finale Driftsmidler, der seleksjon av hvilke driftsmidler som skulle vises ikke alltid fungerte som det skulle dersom man forsøkte å begrense utvalget til rapporten med far-til nummer. Rapporten blir nå også sortert etter driftsmiddel-ID automatisk.

Oppdatering 8:

 • Søk etter selskap i firmaopplysninger ved opprettelse av nytt selskap er oppdatert.
 • Oppdatert aksjeklasseskillekort i aksjonærdatabase med utbytterett og stemmerett (aktuelt ved flere aksjeklasser).
 • Oppdatert regnskapsintegrasjon for PowerOffice Go med mer informative feilmeldinger ved feil i pålogging etc.
 • Rettet et problem i rentebegrensning med lagring av informasjon om org.nr. og navn for annet selskap i konsern som oppgir konserninformasjon.
 • Rettet et problem i skatteberegnings- og disponeringsrapport der i visse tilfeller tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte ikke ble vist.
 • Rettet et problem i klientoversikten der liste over andre klientkataloger kunne bli gjemt bak klientoversiktfeltet.
 • Rettet et problem med at RF-1086 aksjonæroppgave post 7 formuesverdi i tilfeller der alle aksjonærer er aksjeselskaper og aksjeverdi for personlige aksjonærer skulle vært omberegnet fra verdi 01.01. til verdi pr. 31.12. Verdi til post 7 kom fra info for personlige aksjonærer. Endret slik at eventuell omberegnet verdi hentes fra det valg som er gjort for aksjeselskaper.
 • Visma Finale Driftsmidler, feilretting av avskrivningskolonne i driftsmiddelgruppe-funksjonen. Problemer med redigering på nye driftsmiddelgrupper (oppdatering markert med "Oppdatering 8a").

Oppdatering 7:

 • Næringseiendom kalkulator er nå tilgjengelig.
 • Rettet et problem med selskap som andelseier i borettslag ved innsendelse til Visma Boardroom.
 • Tekniske endringer i regnskapsintegrasjon med DI Byrå / VQM.
 • Støtter regnskapsintegrasjon med dimensjoner (avdelinger, prosjekter mv.) mot Uni Eqonomy.
 • Rettet et problem med masseregistrering av aksjonærtransaksjoner.
 • Rettet et problem der org.nr. og selskapsnavn byter plass ved lagring i konserninformasjon for rentebegrensningsreglene.
 • Rettet et problem i Visma Finale Driftsmidler for kolonne "Avskrivningskolonne" som ikke lar seg endre i driftsmiddelgruppe.
 • Rettet et problem med visning av saldo/utbytte på lån til aksjonær på årsoppgave til aksjonærer.
 • Skattesatser/rentesatser i kraftforetak er oppdatert med forskrift om rentesatser i kraftforetak for inntektsåret 2019 vedtatt 23.01.2020.
 • Terminavstemming, muligheter til å sortere kolonner i veivisersteg med transaksjonsklassifisering.
 • Avstemming av STD-konto 2610 Påleggstrekk, feilretting ved utfylling av termininnbetalinger, feil i visning i æøå er også rettet i samme avstemming.

Oppdatering 6 og tidligere versjoner:

Les om endringer i tidligere oppdateringer her.